Někteří dopravci neplatí za koleje včas. Zpoždění měly RegioJet i Leo Express

Koridorová trať na Ostravsku. Foto: SŽDCKoridorová trať na Ostravsku. Foto: SŽDC

Někteří železniční dopravci neplatí včas Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) poplatek za přidělení dopravní cesty a její použití. Musejí kvůli

Někteří železniční dopravci neplatí včas Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) poplatek za přidělení dopravní cesty a její použití. Musejí kvůli tomu platit úroky z prodlení. Ukazuje to dokument zveřejněný na webu SŽDC, kterého se domohl neznámý tazatel na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Sofistikovaný dotaz anonymizovaného zájemce S.Z. se týká platební morálky tří dopravců: RegioJetu, Leo Expressu a KŽC Doprava. Z odpovědi vyplývá, že RegioJet byl loni v prodlení s většinou faktur, vesměs ale v řádu dní. Nejdéle SŽDC na peníze čekala 22 dní, průměrné zpoždění činí deset dní. Za každý den prodlení vystavila SŽDC sankční úroky, jejichž součet se za loňský rok vyšplhal na téměř čtvrt milionu korun. Leo Express měl loni průměrné zpoždění v platbě 2,75 dne, nejdéle 25 dní. Na úrocích za to zaplatil celkem 45 tisíc. Společnost KŽC Doprava loni zpoždění neměla. SŽDC neuvažuje o tom, že by dopravcům kvůli prodlení v platbách omezila přístup na železnici.

Deník Zdopravy.cz žádal o podobné materiály SŽDC v březnu, ale neuspěl. Zdopravy.cz požadoval přehled nesplacených poplatků za dopravní cestu od všech dopravců. SŽDC žádost odmítla s tím, že jde o obchodní tajemství.

Mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj zpoždění vysvětluje administrativními důvody, například zpožděnými platbami od dalších stran. „RegioJet o těchto skutečnostech SŽDC aktivně informoval stejně jako o svém zájmu na maximálně korektních vztazích,“ řekl Ondrůj.  „Zpoždění je způsobeno především interními schvalovacími procesy, nikoliv neschopností či neochotou hradit závazek, což je z přehledu a z malé prodlevy s platbou patrné,“ řekl mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

Podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše obecně valná většina dopravců platí řádně a včas, někteří jsou nicméně v prodlení opakovaně. Podle prohlášení o dráze a smluv s dopravci má SŽDC právo odebrat přidělenou kapacitu v případě neplacení. „Jedná se o mimořádný institut, u dopravců provozujících osobní dopravu se značným dopadem na jejich zákazníky – cestující, takže SŽDC tento postup dosud nepoužila,“ dodal Illiaš.

Tagy LEO Express platba za dopravní cestu RegioJet SŽDC
44 komentářů