Nekonečný příběh obchvatu Znojma. ŘSD stáhlo žádost o územní rozhodnutí, půjdou cestou spojeného řízení

Stavba obchvatu Znojma. Foto: ŘSDStavba obchvatu Znojma. Foto: ŘSD

Spojené řízení má urychlit cestu k povolení.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se vydalo při přípravě obchvatu Znojma cestou spojeného územního a stavebního řízení. Řekl to ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

Po letech úsilí stáhli u jihomoravského krajského úřadu žádost o územní rozhodnutí na tu část obchvatu Znojma, která by umožnila plně využívat severní a severovýchodní část, jež by odvedla značnou část tranzitu z centra města. O stažení informoval v tiskové zprávě spolek Děti Země.

Silničáři se rozhodli využít nové legislativy, která spojené územní a stavební řízení umožňuje. Již mají připravenou dokumentaci. Nyní ji připomínkuje generální ředitelství ŘSD, poté silničáři zahájí inženýrské práce a na přelomu roku chtějí žádat o povolení ke stavbě.

„Dokumentace je zpracovaná podle aktuálně platných norem a limitů,“ poznamenal Fiala. Zároveň je v souladu a plánovanou modernizací železniční tratě z Břeclavi do Znojma a v Suchohrdlech je plánovaný mimoúrovňový přejezd. Díky spojenému stavebnímu řízení by měla být cesta ke stavbě kratší i díky tomu, že odpůrci mohou napadnout u soudu už jen jeden dokument, nikoliv územní rozhodnutí a stavební povolení zvlášť.

Dlouhodobým odpůrcem stavby obchvatu je ve Znojmě spolek Obchvat. Daří se mu přípravu zpomalovat, proto je zatím funkční jen severní část obchvatu od silnice I/38 přes Přímětickou k Únanovské ulici. Dostavba 752 metrů by umožnila obchvat dovést až k Suchohrdelské a výpadovce na Brno. Část obchvatu od Únanovské ulice je již roky postavená, ale nepoužívaná.

Centrum Znojma dlouhodobě zatěžuje tranzitní doprava včetně kamionové. Potkávají se zde hlavní tahy od Prahy a Jihlavy, od Brna a z Rakouska.

ŘSD má stavbu obchvatu Znojma rozdělenou na čtyři etapy, které jsou popsány v informačních letácích. Se zahájením stavby počítá nejdříve v roce 2024, u poslední části v roce 2028. Informační letáky naleznete zde:

1.úsek

2. úsek – již postaven

3. úsek

4. úsek

Obchvat Znojma. Foto: ŘSDObchvat Znojma. Foto: ŘSDObchvat Znojma. Foto: ŘSD
Tagy I/38 obchvat Znojma Ředitelství silnic a dálnic ŘSD Znojmo
6 komentářů