LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Naschvál, nebo nutnost? Vlaky ČD ujíždějí lokálce ze Šumavy, dopravci budou jednat

Vlaky GW Trainu a ČD se potkávají na českobudějovickém nádraží. Autor: Zdopravy.cz/Jan ŠindelářVlaky GW Trainu a ČD se potkávají na českobudějovickém nádraží. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Na deník Zdopravy.cz se v poslední době obrátilo několik cestujících, kteří si stěžují na nefunkční přestupní vazbu mezi šumavskými lokálkami

Na deník Zdopravy.cz se v poslední době obrátilo několik cestujících, kteří si stěžují na nefunkční přestupní vazbu mezi šumavskými lokálkami GW Trainu a rychlíky Českých drah. Kritická má být zejména situace ve Strakonicích, kde rychlíky směr Plzeň či České Budějovice často mizí šumavským cestujícím před nosem. Situaci navíc zhoršuje výluka na vimperské trati, která bývá příčinou zpoždění lokálky.

„Ve Strakonicích jsem chtěla přestoupit z vlaku GWTR na poslední rychlík ČD, jenže ten nepočkal (vlak GWTR měl zpoždění), a musela jsem ve Strakonicích přenocovat. Ve Strakonicích si vlaky ujíždějí opakovaně, a mám mnoho známých, kteří tam zbytečně čekají dvě hodiny nebo i celou noc. Opakovaně jsem přestupovala ze zpožděného vlaku ČD na vlak GWTR, a vlak GWTR čekal,“ popisuje jedna z cestujících, která jela z Vimperka do Plzně. Podle šéfa šumavského provozu GWTR Pavla Fábery se zástupci soukromého dopravce sejdou v pondělí s kolegy z Českých drah a budou situaci řešit. „Pevně věřím, že se nám podaří posunou základní čekací doby tak, abychom tyto nepříjemné situace eliminovali,“ uvedl Fábera.

Podle Martina Stacha z krajské organizace Jikord by se situace měla zlepšit s příchodem nového jízdního řádu díky přesunu křižování na vimperské lokálce. „Vlaky GWTR budou přijíždět do Strakonic v XX:40 a odjíždět v XX:25, ve směru na Plzeň bude přestup 13 minut, ve směru z Plzně do Vimperka 20 minut,“ doplnil Stach. Dnes lokálka přijíždí do Strakonic v XX:47.

Konečná trati 198 ve Strakonicích. Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Konečná trati 198 ve Strakonicích.
Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Deník Zdopravy.cz přináší vyjádření zainteresovaných stran k situaci:

Cestující: Již téměř rok provozuje vlaky na Šumavě soukromá společnost GWTR. Celou tuto dobu trvá situace, kdy velmi často ujíždějí přípoje ČD v návazných stanicích a to nezřídka i v absurdních situacích, kdy vlak soukromníka dobržďuje u nástupiště a vlak ČD ujíždí. Skoro to působí dojmem, že se tak děje naschvál. Samozřejmě jsou i případy, kdy vlak ČD počká, ale to je spíše ojedinělá záležitost, která naopak budí dojem, že je ve službě empatický člověk :-). Tato situace celkově oslabuje pozici železnice, protože pro nemalou část cestujících se stává nepoužitelnou a logicky volí auto na celou trasu. Za dob plošné obsluhy ČD byly případy vzájemného ujetí vlaků velmi vzácné.

Pavel Fábera, GWTR: Z dokumentu SŽDC 855/2017-O11 ČD Společné opatření Správy železniční dopravní cesty, státní organizace a Českých drah, a.s, Přípoje mezi vlaky osobní dopravy vyplývá, že základní čekací doby ČD na vlaky GWTR ve stanici Strakonice jsou 3 minuty a opačně 10 minut. Vlak Os 18122 ve směru na Vimperk čeká 15 min. Jelikož jde o poslední vlak, čekací doba se nezřídka prodlouží, pokud máme informaci, že ve vlaku ČD jede cestující, který bude dále pokračovat vlakem GWTR. Toto ovšem neplatí opačně, nebo jen občas. Žádná přímá dohoda mezi GWTR a ČD o přípojích v tento okamžik neexistuje.
Z mého pohledu je toto v kompetenci koordinátora dopravy, protože kdo jiný než zadavatel může direktivně nařídit dopravcům jakým způsobem se budou na jeho dopravní síti chovat. Nicméně JIKORD se od této situace distancuje a dle jejich vyjádření si máme čekací doby dohodnout přímo. Vyzval jsem tedy zástupce ČD a v pondělí 5. listopadu budeme mít úvodní schůzku nad daným tématem. Pevně věřím, že se nám podaří posunou základní čekací doby tak, abychom tyto nepříjemné situace eliminovali.

Gabriela Novotná, České dráhy: Čekací doba na přípoje má pevně stanovené lhůty a pravidla dle přepravních průzkumů a vlivů na další jízdu vlaků, které jsou schválené při představování jízdního řádu oběma objednateli (Ministerstvem dopravy pro dálkovou dopravu a krajem pro osobní regionální dopravu). V případě, že nastane zpoždění, jsme u našich vlaků informováni vlakovou četou. Situaci vyhodnotíme tak, aby zpoždění mělo co nejnižší dopad na další spoje, a stanovíme tak nejoptimálnější čekací dobu. Vlaky R Plzeň – České Budějovice, o které v dané situaci jde, nemají žádné rezervy v jízdní době a zpoždění vzniklé čekáním na přípoj již vlak nedožene a naopak přeložením křižování zvýší a ujedou jiné návazné vlaky. Proto tyto vlaky mají kratší čekací dobu. Dále u čekání na jiné dopravce je i vliv, že zpožděním vzniklé na jiné dopravce a rozvázání přípojů mezi vlaky ČD generuje návratky jízdních dokladů, kompenzace a podobně, proto mezi vlaky ČD jsou větší čekací doby, než mezi vlaky různých dopravců. Bohužel ve vlacích GW train není vlakový personál, který by nám informaci o zpoždění podal, tak není možné ani operativně zajišťovat přípoje.

Zdeněk Neusar, ministerstvo dopravy: V současné době jsou vlaky linky R11 Plzeň – ČB – Brno provozovány na základě smlouvy z roku 2009. Tato smlouva nebyla ještě koncipována s tak důkladným posouzením podmínek, které může přinést liberalizovaný trh. I v rámci této smlouvy jsou nicméně koncipovány čekací doby „dopravcem, ve spolupráci s objednatelem“; avšak s tím, že objednatel nemá přímou možnost do jejich nastavení arbitrárně vstoupit.

Jde nám o co nejkvalitnější službu veřejnosti, proto u nově uzavíraných smluv také této otázce věnujeme větší pozornost. Platí, že dojde-li k nedůvodnému ujetí přípoje, jsme připraveni takovou situaci s dopravcem okamžitě řešit – s cílem najít vyvážené a uspokojivé řešení. Na druhou stranu není možné dogmaticky přijmout řešení, že čekání na přípoj má být zajištěno vždy. Neplatilo by to například tehdy, pokud by čekáním přípoje mohla být poškozena výrazně větší skupina cestujících, zde například ujetím jiného přípoje v Plzni či v Českých Budějovicích. Každý takový případ je tedy nutné posuzovat individuálně.

Martin Stach, JIKORD: Z naší strany neevidujeme ujetí regionálních vlaků ČD od GWTR, dálkové vlaky nejsou v kompetenci Jihočeského kraje, zásadní část vazeb mezi dopravci je mezi dálkovou (ČD) a regionální dopravou (GWTR). Nicméně budeme na toto téma s Ministerstvem dopravy a dopravci jednat (odpověď doplněna v neděli v 9:30, pozn. red.).

Tagy České dráhy GW Train přestupy Strakonice Šumava
169 komentářů