Na sektor dopravy cílí advokáti ze SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL

Letový provoz na Českem. Foto: Michal HolečekLetový provoz na Českem. Foto: Michal Holeček

Na poskytování právních služeb v sektoru dopravy se intenzivně zaměřuje nedávno založená advokátní kancelář SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL. Specializuje se přitom

Na poskytování právních služeb v sektoru dopravy se intenzivně zaměřuje nedávno založená advokátní kancelář SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL. Specializuje se přitom na právní poradenství subjektům jak z oblasti letectví, tak i drážní a silniční dopravy.

Kancelář navazuje na dosavadní praxi jejího zakládajícího společníka a vedoucího advokáta Michala Sniehotty. Ten se v sektoru dopravy podílel na řadě významných právních projektů. Dlouhodobě se věnuje komplexnímu právnímu poradenství subjektům v drážním sektoru, například v souvislosti s aplikací zákona o drahách.

Disponuje dále zkušenostmi s právní podporou mimo jiné provozovatelům letišť, a to například při přípravě smluvní dokumentace. Služby rovněž poskytuje klientům z oblasti silniční dopravy, kde se také podílel na řešení nekalosoutěžní problematiky.

Tým zabývající se dopravou dále tvoří advokát Lukáš Vajda, který dříve, než se stal společníkem SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL, sbíral zkušenosti v předních českých a mezinárodních advokátních kancelářích. Poskytoval právní služby zejména v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob, trestněprávní a obecné compliance a v oblasti pracovního práva. Zaměřuje se dále na zastupování klientů v soudních a správních řízeních. Klientům v sektoru dopravy by dále měl poskytovat poradenství při nastavení interních předpisů a zajištění jejich souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Klientům v drážní dopravě nabízíme právní pomoc zejména při výkladu a aplikaci zákona o drahách, například v souvislosti s prohlášením o dráze nebo problematikou přidělování dopravní kapacity. Jsme schopni dále zajistit poradenství spadající do gesce drážních správních úřadů a Drážní inspekce. Specializujeme se rovněž na řešení sporů ze smluv mezi provozovateli dráhy a provozovateli drážní dopravy a z přepravních smluv.“ komentuje zaměření kanceláře Michal Sniehotta, advokát a společník SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL.

V oblasti letectví máme zkušenosti mimo jiné s poskytováním poradenství při přípravě smluvní dokumentace, jakož i při řešení otázek veřejné podpory. Pro subjekty z oblasti silniční dopravy nabízíme právní služby při aplikaci zákona o pozemních komunikacích, zákona o silniční dopravě a zákona o veřejných službách v přepravě cestujících. Komplexní právní podporu dále zajistíme při koncipování celostátní a regionální vlakové a autobusové dopravy,“ doplňuje advokát Lukáš Vajda.

Advokátní kancelář SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL rovněž poskytuje právní služby v klasických právních oblastech jako je občanské, obchodní, smluvní a pracovní právo. Kancelář rovněž disponuje specializovaným týmem na daňové poradenství.

Advokátní kancelář má své sídlo v Praze, ale právní služby svým klientům poskytuje na území celé České republiky. Právní služby jsou klientům kanceláře poskytovány v českém, anglickém, německém a španělském jazyce.

Tagy SNIEHOTTA & VAJDA LEGAL
Žádné komentáře