Na ministerstvo dopravy dorazil genderový audit, vyjde na 96 tisíc

Oblíbená kratochvíle politiků, klepání na základní kámen. Pramen: Facebook Dana ŤokaOblíbená kratochvíle politiků, klepání na základní kámen. Pramen: Facebook Dana Ťoka

Prosadit rovnost pohlaví v praxi. To je jeden z cílů genderového auditu, který právě probíhá na ministerstvu dopravy. Podle registru

Prosadit rovnost pohlaví v praxi. To je jeden z cílů genderového auditu, který právě probíhá na ministerstvu dopravy. Podle registru smluv jej za téměř 96 tisíc s DPH provádí obecně prospěšná společnost Genderové informační centrum NORA.

Podle mluvčího rezortu Zdeňka Neusara jde o naplňování Vládní strategie rovnosti žen a mužů v České republice pro léta 2014 až 2020. Audit musejí provést všechna ministerstva. „Provedení genderového auditu má vést kromě jiného k navržení konkrétních změn/opatření, které budou směřovat k prosazování genderové rovnosti v praxi. Cílem je mimo jiné zlepšení spokojenosti, motivace a výkonnosti zaměstnanců, vytváření pozitivní atmosféry v pracovních týmech, přispět ke snižování nákladů na nábor nových zaměstnanců a stabilizaci stávajících a vytvářet lepší pozici v oblasti získávání zaměstnanců,“ uvedl Neusar.

Mezi posuzované oblasti patří například cíle organizace, institucionální zajištění politiky genderové rovnosti, organizace pracovního prostředí, personální politika, kultura organizace a tak dále. Na MD zatím proběhlo dotazníkové šetření, na které reagovalo 63 procent zaměstnanců. Celkem má ministerstvo aktuálně 453 zaměstnanců, z toho 236 žen a 217 mužů.

V rámci genderového auditu probíhají také skupinové diskuze se třemi různorodými skupinami:

1) představení

2) ostatní

3) zaměstnankyně/zaměstnanci na mateřské/rodičovské dovolené

„Rozhovory dávají prostor pro otevřenou diskuzi a vysvětlení (například nepochopení otázek), stejně jako prostor pro vlastní názor na rovné příležitosti a nediskriminaci. Přepokládáme, že audit bude ukončen v listopadu 2018,“ doplnil Neusar.

Tagy audit gender Ministerstvo dopravy
16 komentářů