Více peněz na železnici než do silnic. Rozpočet na dopravní stavby posílí o pětinu

Stavba přesmyku domažlické trati, Plzeň. Autor: Swietelsky Rail/SŽDCStavba přesmyku domažlické trati, Plzeň. Autor: Swietelsky Rail/SŽDC

Stát by měl v příštím roce výrazně přidat peníze zejména na dopravní stavby. Počítá s tím návrh rozpočtu Státního fondu

Stát by měl v příštím roce výrazně přidat peníze zejména na dopravní stavby. Počítá s tím návrh rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), který poslalo ministerstvo dopravy do meziresortního připomínkového řízení

Namísto letošních 69,3 miliard korun má SFDI rozdělit zejména na silnice a železnice 86,32 miliardy korun, což je meziroční navýšení o více než pětinu. Požadavky všech organizací, které SFDI financuje, byly 114 miliard korun.

Ještě větší skok chystá ministerstvo dopravy v roce 2020, kdy má rozpočet dosáhnou 97 miliard korun.

Doby, kdy rozpočet na stavby plnily hlavně evropské dotace, jsou ale už pryč: příští rok z celkových 86,3 miliard má z evropských zdrojů přijít 20,8 miliardy korun, tedy necelá čtvrtina všech plánovaných výdajů. Ministerský materál navíc potvrzuje, že evropských peněz ještě bude ubývat. „Koncem roku 2020, resp. v průběhu roku 2021 se předpokládá postupné dočerpání prostředků Operačního programu Doprava 2014-2020,“ uvedlo ministerstvo v materiálu. „Pro dofinancování akcí a zahajování nových je nutné odpovídajícím způsobem navýšit zdroje rozpočtu SFDI ve střednědobém výhledu,“ dodalo. Proto SFDI řeší nové způsoby financování, například formou zapojení soukromého sektoru (PPP) nebo půjčkou od Evropské investiční banky.

Průlomové je v návrhu rozdělení peněz podle příjemců a typů dopravy. Zatímco dosud ve výdajích vždy vedly peníze na silnice (letos 24,6 miliardy) proti železnici (letos 21,8 miliardy), příští rok bude více peněz směřovat ke kolejím: 30,2 miliardy. Na silnice má jít 28 miliard korun.

V případě SŽDC je největší skok v penězích na provozuschopnost a opravy tratí: z 13,7 miliard korun mají výdaje stoupnout na 18,5 miliardy korun. O více než čtvrtinu pak mají vzrůst výdaje na přípravu staveb, tedy hlavně projekční činnost: z miliardy na 1,28 miliardy korun. V případě ŘSD jde na opravy silnic 11 miliard korun.

SFDI ale nepočítá na příští rok s tím, že by opět poslal krajům tři miliardy korun na silnice nižších tříd. „Disponibilní zdroje SFDI pro rok 2019 však neumožňují alokovat finanční prostředky na opravu a údržbu silnic II. a III. tříd do rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI. Současně disponibilní zdroje SFDI neumožňují pokrýt ani požadavek na tři strukturálně postižené regiony v rámci programu RESTART, na které by mělo být celkem alokováno 500 mil. Kč ročně,“ uvádí se ve zprávě.

Fond v rozpočtu dokonce počítá s tím, že příjmy mohou být nakonec jiné kvůli možným chybám v akcích investorských organizacích.
Celkový objem finančních zdrojů rozpočtu SFDI může být negativně ovlivněn i nutností pokrýt odvody nařízené z důvodu možného porušení rozpočtové kázně u státních investorů. Jelikož hlavní příjemci nedisponují volnými zdroji pro pokrytí těchto sankcí za porušení rozpočtové kázně, může nastat situace, kdy bude nutné tyto sankce uhradit z prostředků kapitoly Ministerstva dopravy s negativním dopadem na dotaci do Státního fondu dopravní infrastruktury,“ uvádí materiál. Jde především o výsledky evropských kontrol, kvůli kterým se musely v minulosti vracet dotace na některé dopravní stavby.

Na co mají jít příští rok peníze ze SFDI (údaje v milionech korun)

výstavba, modernizace, opravy, údržba nebo správa silnic nebo dálnic 28 128
výstavba nebo modernizace drah, s výjimkou lanových drah, které neslouží k zajišťování dopravní obslužnosti, výstavba nebo modernizace zařízení služeb nebo oprav, údržba nebo provozování celostátních nebo regionálních drah nebo zařízení služeb 30 247
výstavba, modernizace, opravy, údržba nebo správa dopravně významných vnitrozemských vodních cest nebo movitých nebo nemovitých věcí užívaných za účelem provozování přístavu ve Spolkové republice Německo ve městě Hamburk, které jsou ve vlastnictví České republiky nebo které má Česká republika v pronájmu na dobu delší než 10 let, 1 447
opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace 460
výstavba nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích 200
zavedení nebo provozování systému elektronického mýtného 2 590
telematické systémy 1 546
výstavba, modernizace, nebo opravy místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech, kde stavební objekty těchto místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací kříží dálnice, silnice, celostátní nebo regionální dráhy nebo dopravně významné vnitrozemské vodní cesty, nebo opravy staveb vodních děl, jimiž bylo v souvislosti s výstavbou, modernizací nebo opravou dálnice, silnice nebo celostátní nebo regionální dráhy upraveno, změněno nebo zřízeno koryto vodního toku 300
náklady související s vybavením letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy 40
náklady na činnost SFDI – emise a distribuce dálničních kuponů 345
ostatní náklady na činnost SFDI vč. přípravy PPP projektů 193
Tagy rozpočet SFDI 2019 Státní fond dopravní infrastruktury
83 komentářů