LOT 3a leaderboard

Na D2 začíná velká rekonstrukce za 210 milionů korun

Oprava odpočívky Rajhrad na D52. Foto: SkanskaOprava odpočívky Rajhrad na D52. Foto: Skanska

Omezení na dálnici potrvá do poloviny června.

Řidiče na dálnici D2 čeká od pondělí velké omezení na zhruba 7,5 kilometru dlouhém úseku kolem Hustopečí. Začne zde rekonstrukce vozovky mezi km 24,3 a 31,9 v jízdním pásu směrem na Brno. Zakázku za 210 milionů korun získala Skanska.

Oprava začne v pondělí, potrvá do poloviny června. „Začneme takzvanou nultou etapou, která zahrnuje prodloužení přejezdu středního dělicího pásu, opravu vozovky v pravém jízdním pásu a opravu vozovky rampy mimoúrovňového křížení Hustopeče. Od neděle 28. března pak začínáme s pracemi na hlavní trase, kde najedou tzv. gilotiny, které budou rozbíjet starý cementobetonový kryt. Následně se pustíme do frézování, demontáže svodidel, odkopů krajnic a dalších prací,“ popsal hlavní stavbyvedoucí Skanska Jiří Soják.

Doprava během rekonstrukce celého úseku bude částečně omezena. Nejprve bude sveden provoz do jízdního pásu směrem na Brno a bude uzavřena mimoúrovňová křižovatka Hustopeče ve směru z Brna na Hustopeče a z Hustopečí na Břeclav. Toto omezení potrvá od 15. do 25. března. Poté bude doprava svedena do pravého jízdního pásu směrem na Břeclav, a to v režimu 2+1. Dva jízdní pruhy budou směrem na Břeclav a jeden ve směru na Brno.

V této etapě bude uzavřena mimoúrovňová křižovatka Hustopeče ve směru z Břeclavi do Hustopečí. Toto omezení potrvá od 28. března do 19. května. V termínu od 2. do 23. dubna pak navíc bude uzavřena mimoúrovňová křižovatka Hustopeče také ve směru z Hustopečí na Brno. V úseku bude po dobu rekonstrukce omezena rychlost.

O tři týdny kratší doba oprav

Skanska zakázku získala i díky tomu, že nabídla o tři týdny zkrácenou dobu stavebních prací. Při rekonstrukci úseku se použije několik různých technologií. Zhruba na polovině trasy bude namísto vybouraného cementobetonového krytu položen nový cementobetonový kryt. Na 1 700 metrech trasy využijí pracovníci technologii přetahu cementobetonového krytu tenkým živičným kobercem. Stávající cementobetonový kryt bude nasegmentován, ponechán na místě a poté překryt živičnými vrstvami v tloušťce 14 centimetrů. „Tuto technologii jsme použili už v roce 2015 stejném úseku ve směru na Břeclav. Výhodou je, že se nemusí odtěžit stávající cementobetonový kryt, pouze se přetáhne tenkým živičným souvrstvím, a dojde tak k úspoře materiálu,“ upřesnil Soják.

Dalším způsobem oprav bude odfrézování původního povrchu a pokládka živičných vrstev v tloušťce 12 centimetrů a také vybourání cementobetonového krytu, sanace podloží a v těchto místech pak pokládka živičných vrstev.

Tagy D2 Ředitelství silnic a dálnic ŘSD seznam Skanska
Žádné komentáře