Modelovou železnici v Rosicích poničili vandalové. Muzeum chce přežít, zasáhla ho stavba nádraží

Železniční muzeum v Rosicích nad Labem. Foto: Pardubický krajŽelezniční muzeum v Rosicích nad Labem. Foto: Pardubický kraj

Železnice byla ve své době druhou nejdelší veřejně přístupnou v Česku.

Železniční muzeum v Rosicích nad Labem v uplynulých třech letech citelně zasáhlo zdvoukolejnění trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové a přestavba tamní železniční stanice.

Nyní muzeum usiluje o opravy budovy muzea i areálu do alespoň obdobného stavu, v jakém byl před přestavbou nádraží, a také rozšíření a vylepšení expozic.

Pardubický spolek historie železniční dopravy vznikl v roce 1990. O Železniční muzeum v Rosicích nad Labem se stará od roku 1999.

Pardubický kraj nyní pracuje na dohodě s Českými drahami. „Oslovili jsme je s žádostí o odkoupení pozemku, které by muzeum mohlo využívat, a získat tak stabilní plochu pro svůj rozvoj. Vzhledem k situaci, která kvůli zdvoukolejnění trati a přestavbě nádraží vznikla, byl provoz omezený,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Michal Kortyš.

Spolek má zpracovaný projekt na svůj rozvoj, mimo jiné se chystá zřídit vlečku jako místo k prezentaci historických vozidel i strojů. „Stavební práce nás vrátily o patnáct let zpátky. Za své vzala modelová železnice, kde jsme vozili děti, některé vybavení nám poničili vandalové. Plocha, která se nachází pod nadjezdem, by nám pomohla s rozvojem,“ uvedl jednatel muzea Oldřich Čížek.

Muzeum má připravený projekt na vlečku s halou, kde chce garážovat nejcennější stroje. Další by mohly stát pod nadjezdem a byly by chráněné před vlivy počasí.

Místo pro nadšence i školy

Podle Čížka by mohlo vzniknout unikátní místo, kde by si na své přišli všichni nadšenci. Zaměřené má ale být také na vzdělávací činnost. V plánu je například navázat plnohodnotnou spolupráci s odbornými školami a umožnit dětem získat vědomosti o oblasti historie a vývoje specifických technických zařízení na dráze.

Dále pak vytvoření prostoru pro propagaci železniční dopravy jako jednoho z módů veřejné dopravy již pro děti školního věku – a nabízet speciální programy pro školy v Pardubickém kraji či vytvořit podpůrný program pro získávání zájmu mladé generace o práci v oboru veřejné dopravy.

Do areálu by se měla vrátit také v minulosti hojně navštěvovaná modelová železnice s možností svezení, která byla ve své době druhou nejdelší veřejně přístupnou v Česku.

Muzeum by chtělo také nadále provozovat historické výletní vlaky za turisticky zajímavými cíli v Pardubickém kraji včetně možného zajištění návazné dopravy historickými autobusy nebo i historickými trolejbusy v Pardubicích.

„V plánu máme také pravidelné zpestření akcí na Pardubickém závodišti v podobě nabídky dopravy z hlavního nádraží v Pardubicích na zastávku Pardubice závodiště historickými vozidly například při příležitosti Velké pardubické,“ uvedl Čížek.

Dodává, že stavební řízení už je v procesu, se získáváním dotací má spolku pomoci Pardubický kraj.

Výstavba druhé koleje mezi Rosicemi a Stéblovou. Foto: MDČRModernizace trati Pardubice - Stéblová. Pramen: Správa železnicModernizace trati Pardubice - Stéblová. Pramen: Správa železnicModernizace trati Pardubice - Stéblová. Pramen: Správa železnicModernizace trati Pardubice - Stéblová omezila provoz elektrických vlaků. Pramen: Správa železnicPráce na modernizaci stanice Pardubice-Rosice nad Labem. Foto: SkanskaZa mostem se směrem na Pardubice-Rosice nad Labem schází trať z Chrudimi (která je vedena po náspu) a nově dvoukolejná trať na Hradec Králové (pod náspem). Pramen: Správa železnicNádraží Pardubice-Rosice nad Labem. Autor: Palickap – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40791178
Tagy Pardubický kraj Rosice nad Labem - Stéblová Železniční muzeum
11 komentářů