egoe-plus
Letecké společnosti Letectví

Ministerstvo ukázalo, jak přišlo ke škodě 1,2 miliardy Kč za případný krach Smartwings. Započítalo i jejich dluhy

Boeing 737-800 společnosti Smartwings odlétá z Prahy. Foto: Letiště Praha
Boeing 737-800 společnosti Smartwings odlétá z Prahy. Foto: Letiště Praha

Ministerstvo dopravy na dotaz deníku Zdopravy.cz poskytlo tabulku s výpočty, jaké přímé ekonomické škody by přinesl případný konec společnosti Smartwings, která usiluje o státní podporu. Celkem by podle ministerstva krach znamenal dopad 1,229 miliardy korun. Do této částky zahrnulo nejen platby na podporu v nezaměstnanosti z úřadu práce, ale také případné ušlé tržby pro státní firmy v oboru jako je Letiště Praha nebo Řízení letového provozu. Přes 200 milionů jsou také závazky Smartwings vůči těmto firmám.

„Jedná se o vyčíslení ztrát vůči státnímu rozpočtu, kam je třeba započítat výpadky na sociálním a zdravotním pojištění zaměstnanců, na dani z příjmů i náklady na případnou náhradu mezd či podporu v nezaměstnanosti. K dalším ztrátám dochází rovněž v důsledku výpadku tržeb pro státem či krajem vlastněné subjekty (letiště) a dále výnosů ze služeb, které SWG odebírají od podniků, které stát vlastní nebo v nich má podíl,“ řekl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

Podle něj nebyly do uvedené částky započteny další přímé a okamžité dopady na výnosy ostatních dodavatelů služeb Smartwings. „Ztráta 1,2 miliardy by tedy byla okamžitou ztrátou jen pro Českou republiku, ke které lze dospět na základě počtu zaměstnanců společnosti, jejích odvodů státu a plateb za různé služby,“ dodal.

Výpočet okamžité ztráty pro stát v případě krachu Smartwings. Zdroj: Ministerstvo dopravy
Výpočet okamžité ztráty pro stát v případě krachu Smartwings. Zdroj: Ministerstvo dopravy

Výpadek daní z příjmů či sociálního a zdravotního pojištění a podpory v nezaměstnanosti vychází na zhruba půl miliardy korun. Ne zcela jasný je ale způsob výpočtu odhadu ztráty tržeb na letištích či u ŘLP: například v případě Letiště Praha očekává ministerstvo, že konkurence by nahradila jen 40 % letů, v případě regionálních letišť jen 15 % letů. V této souvislosti je nutné podotknout, že vzhledem k nedostatku letadel loni Smartwings zcela skončily na pardubickém letišti a výrazně zredukovaly svoji přítomnost v Brně a Ostravě.

Podle leteckého analytika Michala Požára je  obtížné hodnotit takovou prognózu v době, kdy zkolaboval trh a jen postupně se bude vracet na hodnoty roku 2019. „Pokud bychom žili ve světě před covidem a zkrachovala skupina jako Smartwings a ČSA, byla by nahrazena během jednoho roku z 99%. A to na všech linkách – pravidelných, nepravidelných i charterových. Teď je situace jiná, začíná se prakticky od nuly, nicméně je bezpečný předpoklad, že na kterékoli lince, která dává smysl a na které je reálná poptávka, se za Smartwings a ČSA náhrada najde relativně rychle. Čísla v rozmezí 15-40% jsou i z pohledu dnešní doby podhodnocená a účelově prezentovaná,“ míní Požár.

V součtu je i 210 milionů korun vůči státním firmám. Největší položkou je 129 milionů korun za Czech Airlines Technics patřící Letišti Praha. Podle tabulky by v případě konkursu většina pohledávek propadla a na státní firmy by zbylo jen řádově procenta pohledávek.

Není přitom jasné, kdy závazky Smartwings vůči státním firmám vznikly. Spolumajitel Smartwings Jiří Šimáně uvedl, že všechny dluhy vznikly až po pandemii. „Jelikož se jedná o záležitost obchodního vztahu mezi jednotlivými společnostmi skupiny Letiště Praha a jedním z obchodních partnerů, nemůžeme k věci sdělovat žádné podrobnosti. Nicméně, můžeme potvrdit, že u společnosti Smartwings Group neevidujeme žádné pohledávky, které by spadaly do období před krizí v letecké dopravě způsobenou šířením nemoci COVID-19,“ uvedla mluvčí Letiště Praha Kateřina Pavlíková.

Skupina Smartwings dluží 12,37 milionu korun za období únor – květen 2020 Řízení letového provozu. Podle mluvčího Richarda Klíma ale není žádná z pohledávek po lhůtě splatnosti, protože celoevropsky došlo k posunutí standardní splatnosti faktur na podzim 2020 a na polovinu roku 2021. Posun se týká všech dopravců.

Závazky Smartwings vůči státním firmám:

Letiště Praha – 75 milionů korun

Czech Airlines Technics – 129 milionů korun

ŘLP + Czech Aviation Training Center – 11,8 milionu korun

Deník Zdopravy.cz žádal po ministerstvu analýzu, o které mluvil o minulém víkendu ministr dopravy Karel Havlíček. Dorazily ale pouze odpovědi, které vysvětlují, proč má být Smartwings pomoc poskytnuta (viz níže). „Materiál, který zřejmě máte na mysli, je finančním modelem skupiny Smartwings a. s., který je vlastníků firmy a zástupci MD v expertním týmu jej vzali na vědomí. Ministerstvo dopravy pro něj poskytlo obecné vstupy ohledně současných vývojových trendů a očekávání v rámci postupného obnovování provozu obchodní letecké dopravy. Dokument je východiskem pro přípravu a odsouhlasení byznys plánu společnosti SWG na období zbytku roku 2020 a roku 2021,“ dodal Jemelka.

 

Argumenty ministerstva dopravy pro státní pomoc (celý text od této části až do konce včetně závěru je stanoviskem MD, nikoliv redakce)

Dopady COVID 19 v Evropě

V posledních měsících došlo k propadu pohybů letadel až o 90 % oproti stejnému období v roce 2019. Došlo tak k absolutnímu narušení přímé i nepřímé konektivity v evropském i celosvětovém měřítku. K zajištění základních humanitárních či ekonomických potřeb fungovala poměrně dobře nákladní letecká doprava. Obecně se však zastavily příjmy leteckých dopravců, zatímco nebylo možné přerušit či odložit některé náklady. Letečtí dopravci, ale i další subjekty civilního letectví, jako letiště, řízení letového provozu, handlingové společnosti, prodejci na letištích a další pocítily významné ztráty. Bude nutné získat zpět důvěru cestujících v bezpečnou, spolehlivou a cenově dostupnou leteckou dopravu bez zdravotních rizik a změn v provozních plánech na poslední chvíli.

Poslední statistiky ukazují, že dochází k pozvolnému obnovování leteckých spojů v Evropě (v minulém týdnu 10% nárůst podávání letových plánů), i když v tomto regionu stále zůstává nejvýraznější pokles letecké dopravy ve srovnání s ostatními částmi světa. Aktuální provozu v Evropě je o 81 % nižší ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Někteří letečtí dopravci obnovili v průběhu května svůj provoz v omezeném rozsahu a počty letů i přepravených cestujících postupně rostou, i když je znát určité kolísání nabídky v podobě rušení některých letů či snižování frekvencí podle vývoje obsazenosti.

Letečtí dopravci obnovují především evropské linky, úroveň obnovy dálkových linek je pomalejší. Naplňuje se původní predikce obnovování letecké dopravy ve tvaru písmene U, tzn. delší propad a potřebný čas na růst letecké dopravy.

Vývoj v ČR

V ČR lze výrazný provozní pokles sledovat např. na výkonech letiště Praha Ruzyně, které minulý rok odbavilo rekordních 17,8 mil. cestujících. Tento rok je to do konce května pouhých 2 506 876 cestujících, což např. za květen představuje meziroční propad o 99,5 % (v dubnu propad o 99,6 %). Aktuálně se na pražském letišti jedná o 55 obnovených či potvrzených destinací od 17 dopravců. Česká regionální letiště měla navíc po dobu několika měsíců zákaz provozu letů s cestujícími na palubě s určitými výjimkami. Obnovení provozu zde bude ještě pozvolnější než v Praze a do velké míry bude závislé na rozsahu letů do turistických destinací v průběhu letního období, které by měla v drtivé míře zajistit společnost Smartwings, a.s. Dopad COVIDu na toto odvětví je také patrný ze statistik Řízení letového provozu České republiky, s.p. Např. pohyby ve vzdušném prostoru ČR poklesly v dubnu o 83,5 % a v květnu o 81,6 %.

Smartwing Group (SWG):

ČSA (pátá nejstarší stále fungující letecká společnost na světě, zal. r. 1923) a Smartwings spadají do koncernové skupiny Smartwings Group (SWG).

V roce 2019 bylo na letech SWG přepraveno celkem 9,6 milionu cestujících, z toho z a do ČR rovných 6 milionů cestujících (incoming 2,5 milionu turistů!).

SWG má roční obrat přesahující 25 mld. Kč, v roce 2018 se jednalo o 28 mld. Kč.

SWG je tak z hlediska tržeb z daleka nejdominantnější skupinou v leteckém odvětví ČR.

SWG zajišťuje téměř 31 % letových činností z celkového provozu Letiště Václava Havla Praha (Letiště Praha, a.s.), kde je tak největším přepravcem.

Z hlediska provozu na regionálních letištích v Ostravě a Brně je poměr odbavených cestujících závislý na SWG ještě mnohem vyšší (od 60 % do 75 %, v letní charterové sezóně přes 90 %).

SWG obchoduje s českými dodavateli, přičemž prostřednictvím plateb dodavatelům se sídlem na území ČR tento obchod v roce 2019 dosáhl výše 7,2 miliardy Kč za dodávky služeb a zboží (mj. údržba letadel, služby českých letišť, letová přibližovací služba, pozemní odbavení, výcvik posádek, ubytovací zařízení a další).

Zapomínat nejde na význam SWG pro krizové situace (repatriace, přeprava materiálu,…) ani na její příspěvek v oblasti širší zaměstnanosti a také vzdělání a udržování vysoké míry kompetence v ČR.

Řada studií uvádí, že každý 1 milion přepravených cestujících jen na letišti a v nejbližším subdodavatelském řetězci přispěje k vytvoření přibližně 1 tisíce pracovních míst.

Pomáhají ostatní státy

V případě, že ČR neposkytne určitou formu pomoci svému zde usazenému leteckému dopravci (jedinému), bude se jednat prakticky o ojedinělý počin, protože státy nejen v EU, ale po celém světě se masivně rozhodly dopravce (své) podpořit. Jen namátkou: FR – € 7 mld. pro Air France; DE – € 9 mld. pro Lufthansu; UK – pro všechny v UK usazené dopravce (mj. 600 mil. liber pro Ryanair…); ale také AT – € 450 mil. pro Austrian Airlines (patří do skupiny Lufthansa Group…); HU, SRB, ES, PT, DK/FI/SE aj. Nepočítaje samozřejmě nadstandardní pomoc v USA apod.

Co by stál krach (konkurz) SWG státní rozpočet

V případě konkurzu letecké společnosti (SWG) a s přihlédnutím ke stávajícím závazkům (zejména v oblasti zaměstnaneckých vztahů, jakož i výpadku některých odebíraných služeb, se jen okamžitá ztráta pro státní rozpočet (včetně krajů) dá vyčíslit na částku přesahující 1,2 mld. Kč (z toho přibližně 310 mil. Kč jde obligatorně za státním rozpočtem na náhradu mezd a podporu nezaměstnanosti, dalších cca 220 mil. Kč bude výpadek v odvodu sociálního a zdravotního pojištění či daně z příjmů; k dalším okamžitým ztrátám ve výši cca 700 mil. Kč dochází v důsledku výpadku tržeb pro státem či krajem vlastněné subjekty (letiště) a dále výnosů ze služeb, které SWG odebírají od podniků, které stát vlastní nebo v nich má podíl), a to vše jen pro období 7–12/2020.

Nepřímé dopady, případně indukované dopady, mohou dosahovat násobku výše uvedené částky.

Závěr

Ekonomicky je tedy naprosto obhajitelné státní pomoc SWG poskytnout.

Je rovněž namístě se ptát, proč dopravní firmy nemohou mít přístup ke stávajícím podporám – snahou ministerstva je navodit rovné podmínky.

Letectví má v ČR dlouholetou tradici, jedná se o velmi prestižní obor, výcvik pilotů, posádek a dalších osob podílejících se na provozu je velmi časově a finančně náročný a ČR je schopna v tomto držet krok se světem. Pokud dopustíme, že čeští dopravci z dopravního systému zmizí, bude to smrtelná rána pro celé toto náročné odvětví s vysokou přidanou hodnotou. Lze pochybovat, že by se v tak silné konkurenci ještě někdy podařilo nějakou leteckou společnost uvést do provozu.

Je třeba si proto uvědomit, že zde nehovoříme o jedné z mnoha firem, jak je někdy interpretováno, ale o skupině, která je v České republice jediná a s její existencí je spjata existence celého oboru obchodní letecké dopravy, včetně cestovního ruchu na našem území. Nejde tedy o záchranu jedné firmy, ale o záchranu odvětví a důležité součásti dopravního systému ČR.

283 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
beija

Už někdo zjistil, zda těch cca 700 miliónů, co čeští akcionáři dle svých slov do Smartwings vložili, bylo opravdu během koronavirové krize ( duben – květen 2020)? (Uvedeno třeba zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/smartwings-predstavili-plan-na-zachranu-akcionari-uz-dali-700-milionu-110471) Nebo mají na mysli těch 700 miliónů, co oligarcha Šimáně půjčil Smartwings loni kvůli potížím Boeing Max, což bylo prostě jeho podnikatelské riziko – tedý nákup Maxů: https://zdopravy.cz/smartwings-chteji-kvuli-problemum-boeingu-navysit-zakladni-jmeni-na-dvojnasobek-o-14-miliardy-28224/ A nechystá se teď tu půjčku kapitalizovat? Jak anoncoval loni? Děje se tak například v případě, že hrozí firmě úpadek: https://www.du.cz/33/kapitalizace-pohledavky-uniqueidmRRWSbk196FNf8-jVUh4EnUw4WMExvVrq4zCdgEmnI8/ Kapitalizaci pohledávek lze definovat jako transformaci pohledávky věřitele za podnikem v majetkovou účast v ní. Jedná se o operaci, která… Číst vice »

Od lesa

A co zlaté padáky pro Šimáněho a spol.?

Jiří Hanzl

Pan Požár pracoval pro holandskou společnost Denim Air B.V., která vlastnila jedno letadlo Fokker 100. Dnes již neexistuje. V roce 2003 nastoupil za p. Tvrdíka k ČSA na pozici Marketingového ředitele. Je s podivem, kolik mediálního prostoru dostávají zhrzení „experti“, kteří přispěli k likvidaci ČSA, v boji proti Smartwings. K tomu názory politicky zaujatých rádoby ekonomů (p.Pánek apod.) dnes mají za úkol vytvářet negativní obraz společnosti a čtenáři vše pokorně spásají. Je to mediální masáž a hnus s cílem jakkoliv poškodit fungující společnost. Překvapuje mě ta nenávist reagujících lidí, kteří o společnosti, ani o letectví vůbec nic nevědí a přesto… Číst vice »

L.K.

P.Hanzl, proč tedy ta podle vás fungující společnost vlastněná číňany a miliardáři natahuje pracky po penězích českých daňových poplatníků?

Roman

Banka je v rukou daňových poplatníků?

R.A.

Vítej v červnu 2020 …. podívej se na oblohu …. víš coronavirus a tak, nevím kdy a odkud jsi přesně vylezl ale v letectví se toho odehrálo v posledních 3 měsíc docela dost

Jiří Hanzl

Pane L.K.1) Jistě jste zaznamenal, ze nikdo nenatahuje pracky po penězích, ale po garanci, diky které si firma půjčí peníze od bank s úrokem a taky je řádně splatí. Vás a ani mě jako daňové poplatniky to nebude stát ani korunu. 2) firma už tři měsíce přežívá s vlastních rezerv ( tedy peněz akcionářů), ale zdroje u leteckych společností se krátí velmi rychle z důvodu extrémních nákladů. Od brezna stojí téměř 40 letadel na zemi, pravidelně každých 7 dní provádíme údržbu, mimojine nahozeni motorů, klimatizace, ridici plochy, inspekce trupu, kridel, ocasnich ploch a mnoho dalšího. Naklady na parkování, leasingy a… Číst vice »

Axel

Pro Jiří Hanzel dobře že jste otevřel tu otázku – proč 40 letadel není ve vzduchu? Souvisí to s nějakým rozhodnutím vlády? Nebo spíše důvodem je pokles zájmu cestujících, kteří jsou ochotni zaplatit tolik peněz, aby se rentoval provoz linek? ad konkurence s jinými aerolinkami – pro ČR jako pro chudší zemi uprostřed Evropy se slušným dálničním, železničním napojením není nezbytná hustá síť pravidelných leteckých linek (a už vůbec není důležité dotovat leteckou dovolenou k moři)… což myslím právě ve srovnání s obrovskými penězi, kterými jiné státy dotují Vaše konkurenty. Namísto přeplácet z našich daní tu sumu, kterou zaplatí v… Číst vice »

Roman

Ano, vláda zakázala cestování přes hranice. Vyhlásila karanténu aby udržela lidi doma. První se zkuste nad tímto zamyslet a pak něco komentujte. Ono když vám nedochází základní fakta težko se bavit o nečem složitejším.

Axel

Jestli jste reagoval na moji racionální otázku proč asi spousta aerolinek NYNÍ velmi redukujÍ rozsah podnikání (tj. propouští atd.), tak Vy popíráte, že důvodem rozhodnutí těchto aerolinek je: nynější pokles zájmu koupěschopných zákazníků?

Roman

Nezkousejte zase slovickarit, vy vite moc dobře

Axel

Základním fakta jsou 2: a Vy je tyto fakta mícháte do sebe. Takže s Vámi nemůžu souhlasit. Jinými slovy-jestli úmyslně píšete tyto nepravdy, tak jste lhář. Ekonomická ztráta skupiny Smartwings a.s. vzniklá za období zhruba 14 dní v březnu je škodou kterou dostane Smartwings proplacenu z našich daní. Ekonomické ztráty skupiny Smartwings a.s. od dubna již nejsou škodou která vznikla z rozhodnutí vlády, ale jde o ekonomickou ztrátu z rozhodnutí zákazníků skupiny Smartwings, kteří si nyní nemůžou dovolit luxus typu služby aerolinek. a) při zákazu vlády že SWG nesmí létat s pasažéry z/do ČR utrpěla škodu v březnu 2020 skupina… Číst vice »

Roman

Zkousite to hezky ale bez úspěchu. Sice tuna prázdného textu ale obsah nula. Pokud zijete v nějaké bublině zkuste se nekdy podivat ven. Budete prekvapen

Axel

Aha, já myslel, že dostatek platících zákazníků je nezbytnou podmínkou fungování každé firmy.

A podle Vás není problém nedostatek zákazníků vzhledem k nynější předimenzované kapacitě asi většiny aerolinek.

Jiří Hanzl

Flotila našich letadel byla uzemnena rozhodnutím vlády 13.3. V květnu jsme otevreli první linky, v červnu také. V červenci snad pridame další. Letectví se bude rozbihat pozvolně, stejně jako tomu bude ve většině jinych odvětví. Stále ovsem máme uzemneno hodně letadel z důvodu omezení v ostatních zemich (karanteny, testy, zavřené hotely, letiště apod.). Fixní náklady na uzemnena letadla stále běží. Moc času už nemame, bohužel.

Axel

Souhlas – moc času není. A fůra času se promarnila, když nebyla (dokončena) jednání o předčasném ukončení nájmu (operativního leasingu) nadbytečné části flotily Smartwings. Teďka (s vidinou toho, že do Smartwings je Vláda ČR svolná pumpovat peníze) se zahraniční půjčovny letadel rozhodně nebudou snažit k dohodě (k odpuštění smluvních pokut, náhrad škody atd. sjednaných ve smlouvách o dlouhodobém, třebas 5-ti letém operativním leasingu). Doufal jsem, že při normálním vyjednávání z dluhu skupiny Smartwings a.s (dluhem myslím splátky nájemného za dlouhodobý operativní nájem těch cca 40-ti letadel) se povede vyjednat že předčasné ukončení nájmu u např. 33% letadel bude znamenat až… Číst vice »

Axel

Ta suma dlužného nájemného skupiny Smartwings a.s. za dlouhodobé půjčení letadel (18,5 miliardy Kč) je dle konsolidované účetní závěrky skupiny Smartwings a.s. dle stavu k 1.1.2019. Novější údaje se mi nepovedlo najít.

Axel

Předpředchozí názor jsem popletl. Správně to mělo být takto: (…) Tj. doufal jsem, že z dluhu 18,5 miliard Kč skupiny Smartwings a.s. vůči části věřitelů – půjčovnám letadel vesměs v zahraničí – se po redukci flotily např. o až 33% letadel se sníží dlužné nájemné z 18,5 na 12 plus řekněme 0,5 miliardy Kč za neodpuštěné smluvní pokuty. Ale jestli po redukci 33% počtu provozovaných letadel zůstane dluh skupiny Smartwings a.s. téměř stejný tj. 18 + řekněme 5 miliard Kč smluvních pokut , tak IMHO asi jedinou alternativnou insolvečního konkurzu (či insolvenční reorganizace) je že stát těch ?5? miliard EUR… Číst vice »

Axel

Pro Pana Jiří Hanzel … Vám asi nedochází, že já jako prostý daňový poplatník cítím OBROVSKOU křivdu, že jenom my daňoví poplatníci si máme utáhnout opasky. Proč si NEJDŘÍV neutáhli opasek věřitelé Smartwings? Nestydíte se? Vždyť říkáte jinými slovy: „ty hlupáku daňový poplatníků, do ničeho nemáš právo mluvit, jenom musíš všechno platit“!!!! P.S. Vůbec nepopírám právo skupiny Smartwings a.s. na náhradu škody, že v březnu nemohla provozovat linky z/do ČR kvůli rozhodnutí vlády ČR. Ať škody vyčíslí, případně se o náhradu škody soudí se státem, a prokázanou výši škody za březen, ať je společnosti Smartwings a.s. proplacena z našich daní.… Číst vice »

Jiří Hanzl

Pane, ja jsem taky daňový poplatníka utahl jsem si opasek jako první hned od 13.3.. V reakci výše vysvetluji, že Vy rozhodně nic platit nebudete a už vubec ne úvěr naší firmy. Kopirujete mediální blaboly a myslite si, jak problému rozumíte, ale není tomu tak. Vy totiž netusite, co všechno nevite. Souhlasím ovšem s Vámi, ze žaloba na stát by mi davala smysl v případě, že bychom krizi prezili bez bankrotu. Ovsem nasim soudnictvim si nemyslim, ze by firma přežila do rozsudku. A věřte mi, nestydim se. Pracuji ve svém oboru tvrdě každý den, vystudoval jsem obor leteckých proudovych motorů… Číst vice »

R.A.

Napsal jsi to přesně a lidsky, ale bohužel je to souboj s větrnými mlýny … nějaké empatie či racionální odpovědi se tu nedockas.

Jako nejde o tenhle malý rybníček plný kecalu, ale pro někoho jako já, kdo se o politiku prakticky nezajímal je to, co se teď děje okolo smartwings velká škola…

Jiří Hanzl

Děkuji za pochopení. Bohužel jde rozum stranou a na místo pragmatického řešení se svádí politický boj o hlasy voličů…

Axel

Pro Jiří Hanzl – pragmatické řešení je oddlužit Smartwings před poskytnutím jakkékoliv dotace.Oddlužení lze dohodou s klíčovými věřiteli. Druhou možností oddlužení – standartně funguje v ČR (nebo podobně funguje i v USA viz United Airlines,…) je insolvenční reorganizace = opasek si utáhnou věřitelé firmy Smartwings (kteří se svobodně a dobrovolně rozhodli působit v letecké dopravě a rozhodli se spolupracovat se skupinou Smartwings a.s.). A druhým kdo – v insolvenční reorganizaci – si utáhne opasek: jsou majitelé skupiny Smartwings a.s, což konkrétně znamená, že současní majitelé se stanou bývalými majiteli…. což byste měl ocenit, pokud současní majitelé Smartwings a.s. jsou skoro… Číst vice »

Roman

A jsme zase u dluhů. Sice nevíte o jaké dluhy jde, ale víte že jsou, že. To, že se jedná vetšinou o leasingové smlouvy na letadla vás moc netankuje. Takže v zásadě navrhujete aby se SW zbavil letadel. Další dluhy z doby před COVID SW dle dostupných informací nemá. Zároveň nemá žádné závazky po splatnosti. Ale vy je stále chcete mermomocí prohlásit za nesolventní.

Axel

Popíráte-li existenci dluhů SWG, tak popíráte odhady Ministerstva dopravy (patrně dle stavu z letošního dubna), že při vymáhání dluhů SWG dostanou věřitelné SWG 3 haléře z jedné koruny dluhu.

Zopakuji Vám to ještě jednou – dle názoru MD je možné vymoct z dluhů SWG pouze 3%. Tj. jinými slovy – 97% neuhrazené části dluhů SWG už věřitelé nedostanou zaplaceno.

Y.K.

1. garance komerčního úvěru neznamená, že peníze dává daňový poplatník. Dává je banka.
2. čtu roční tržby 25 mld. Kč, což mi obyčejnou matematikou dává měsíčně škodu 2 miliardy Kč
3. Soud, super. Takže za 10, 20 let by něco mohli dostat. Nevím jestli něco takového pomůže firmám co akutně potřebují likviditu

Opravdu nemůže přestat psát šílenosti a pokud vás zajímají rizika a protihodnoty za ručení, debatovat toto konkrétně a pokud možno věcně?

Y.K.

Ještě k bodu dva – ta škoda je samozřejmě nižší, protože není provoz, ale ne zase o tolik nižší, protože spousta nákladů zůstává nebo se v pozastaveném provozu „vrší“ (třeba odložené splátky za letadla).

Axel

Pro Y.K. – ten výpočet náhrady škody skupiny Smartwings a.s. za to v březnu nemohli létat z rozhodnutí české vlády -… ten výpočet nezvládne nikdo, kdo nemá údaje zevnitř Smartwings. Všimněte si, že je mi úplně jedno kolik se zaplatí na náhradě škody skupině Smartwings – ve Smartwings mají právo dostat zaplacenu náhradu škody za škody způsobené rozhodnutí vlády. Stejně jako každá jiná firma, živnostník, občan, svobodné povolání,… Co mi jedno není, že z našich kapsech se vytahuje pod jakýmsi křivým zdůvoněním dost velká suma peněz a přitom Smartwings mlčí o svém nároku na náhradu škody, asi hnedka si vzpomene,… Číst vice »

Y.K.

Alé… asi to nemá cenu, už se tak trochu opakuji… ono to není z vaší kapsy. Je to úvěr z kapsy banky a bance to budou splácet.

Axel

Četl jste článek ke kterému diskutujete? Asi ne, jinak byste si povšiml, že článek cituje názor Ministerstva dopravy (k blíže neurčitému datu – tipuji asi k datu někdy v dubnu 2020)… já názor MD chápu tak, že MD tvrdí, že věřitelům SWG se vrátí 3 haléře z koruny dluhu (tj. že věřitelé mají dostat zaplaceno od SWG celý dluh a dostanou zaplaceno pouze 3%) … odhadují to při vymáhání dluhu formou insolvenčního konkurezu SWG. Detaily jsou v článku výše.

Zopakuji Vám to ještě jednou: 3 haléře z koruny dluhu, zbytek (97 haléřů) fuč!!

Y.K.

Ano četl a nechápu jak jste k těm číslům došel.

Axel

Pro Y.K. Citoval jsem. Je Váš problém, že nechcete číst to co napsalo Ministerstvo dopravy.

Viz výše v článku na který navazuje tato diskuze. V článku je to pasáž: „Výpočet okamžité ztráty pro stát v případě krachu Smartwings.“ a tomto dokumentu je uvedeno: „Ztráta v případě konkurzu“. Ministerstvo dopravy u konkrétních dluhů SWG napsalo, že ztráta pro věřitele bude činit 97%

Čili napsal jsem to naprosto správně: věřitelům se vrátí 3 haléře z koruny, které věřitelům dluží SWG.

Roman

Opravdu mě baví vaše míchání jablek s hruškami a co vic vy tam už počítáte i švestky.

Axel

Pro Roman – jste tak klidný, tak doporučuji, aby VY z Vašich peněz jste garantoval, že bankovní půjčky skupině Smartwings a.s. budou splaceny.

Opakuji – jste-li tak klidný, tak ať Smartwings a.s. vydá dluhopisy a Vy poskytnete půjčku skupině Smartwings a.s. ze svých peněz.

Y.K.

Mě tedy garance přijde přijatelá forma. Že stát něco bude platit je až ten nejčernější scénář. Mnohem horší mi přijdou přímé dotace (něco co se nikdy nevrátí) mnohdy do různých pomatených a nic nepřinášejících projektů.

Y.K.

Takže v případě krachu. Ano, to je tak nějak princip krachu že všichni tratí. Oni pomoc v podobě garance na komerční půjčku chtějí právě proto, aby nezkrachovali. Ministerstvo tam argumentuje, že krach je pro státní pokladnu větší okamžitá ztráta než dlouhodobější riziko v podobě držení garance za komerční půjčku. Hausnumero jim můžeme věřit, taky nemusíme, o tom je zcela legitimní polemizovat.

Jiří Hanzl

Vy jste se asi úplně pomátl. Jakých 900milonu z nasich kapes, jaké vymáhání náhrady?
Úvěr si bude brat SW od některé z komercnich bank. Kde berete tu jistotu, že sw bude žádat brzy nahradu škod? Umíte si predstavit ty naklady a ty roky trvání? Nepodsouvejte laskavě vaše fantastické scénáře.

Axel

Pro Jiří Hanzel… Kde jste se dočetl, že skupina Smartwings a.s. se vzdala práva na náhradu škody, že v březnu 2020 nemohla provozovat lety z/do ČR kvůli rozhodnutí Vlády ČR?

Jiri Hanzl

Stejně tak se mohu zeptat, kde jste četl, že budeme žádat nahradu škody. Predjimate a strasite ničím.

Axel

Ano, považuji za velmi pravděpodobné, že náhradu škody že v březnu 2020 nemohl Smartwings létat, tak velmi pravděpodobně tuto pohledávku bude Smartwings vymáhat po státu. A podle mého názoru je v tomto v právu. Je-li pohledávka, tak je povinností představenstva Smartwings a.s. vymáhat po státu pohledávku náhrady škody. Pokud představenstvo pohledávku vymáhat nebude, tak při případné insolvenci se bude zanedbání péče řádného hospodáře řešit reparací z osobního majetku členů představenstva Smartwings a.s. Proto jsem pro, ať peníze pro Smartwings jdou zákonnou cestou = odškodněním. Případná dotace ať je a) nepeněžní-pronájmem A-319 z majetku společnosti B.Aircraft (=dceřinná společnosti firmy Letiště Praha… Číst vice »

Axel

Pane Jiří Hanzel – K Vaší dnešní doplňující reakci – okecáváte, bohužel !!! všimněte si, že jste se vyhnul reakci na to co jsem konkrétně napsal. PROČ??? Zopakuji to klíčové: „Ani korunu navíc, do té doby než si opasky utáhnout ti, kteří se rozhodli spolupracovat se Smartwings – zejména půjčovny letadel ze zahraničí … je mi opravdu opravdu hořko, když čtu ten nestoudný požadavek, který předchází až v násilný diktát, že půjčovny letadel v zahraničí mají dostat vše proplaceno z našich daní!!!!“ P.S. Pokud dojde na oddlužení skupiny Smartwings a.s. normální formou tj. insolvencí (např. insolvenční reorganizace), tak mzdy zaměstnanců… Číst vice »

Y.K.

Má to cenu reagovat na takové … to … jak to slušně popsat? Nemá no, mařím drahocenný čas.

– Takže za techniku se platit nemusí?
– Kdo v ČR vlastní a půjčuje zhruba 50 dopravních letadel v hodnotě stovky miliard Kč?
– Na co jiného by potřebovali provozní úvěr než na provoz?
– Jaktože z daní?
– Proč tolik otazníků a vykřičníků???!!!!!

Axel

Pro Y.K. Třeba by stačilo úplně prosté – odpovědět konkrétně a nikoliv vyhýbavě.

„je mi opravdu opravdu hořko, když čtu ten nestoudný požadavek, který předchází až v násilný diktát, že půjčovny letadel v zahraničí mají dostat vše proplaceno z našich daní!!!!““

Y.K.

Z daní, aha, hrách na stěnu házet.

Konkrétní odpovědi vidím nebudou (měly vás trochu nasměrovat k zamyšlení). Číst umím a se sklerózou to ještě není tak hrozné, nemusíte mi kopírovat to samé dvakrát, zvláště je-li to po faktické stránce nesmysl.

Axel

Ano, opravdu nechápu proč z daní z mé peněženky by mělo placeno půjčovnám letadel v Irsku… za letadla pro které nyní SWG nemá využití, neboť spousta zákazníků si již nemůže dovolit luxus typu letecká dovolená.

„je mi opravdu opravdu hořko, když čtu ten nestoudný požadavek, který předchází až v násilný diktát, že půjčovny letadel v zahraničí mají dostat vše proplaceno z našich daní!!!!““

Jiří Hanzl

Ješte si dovolim poslední reakci. Jen abychom si rozuměli -„pujcovnami letadel“ máte na mysli asi leasingové společnosti. Tyto sídlí v různých zemích včetně ČR (B-Aircraft), nejen v Irsku. Samozřejmě existuje mezi oběma stranami pevný smluvní vztah který se nazývá leasingová smlouva. Provoz, finance, technické záležitosti a další se řídí touto smlouvou. Je to velmi komplexní dokument. Moc nerozumím o co Vám běží. Máme letadla a logicky za ně musime platit lessorovi dle smlouvy bez ohledu na sidlo. 60% všech letadel na světě vlastní leasingové společnosti, je to naprosto běžná záležitost. A z Vasich daní si nezaplatime ani hydraulicky filtr ve… Číst vice »

Axel

Jiří Hanzel … zdá se, že podstatná část kapacit aerolinek je nyní nadbytečná, neboť přišli o část zákazníků (zákazníci už zchudli nebo se bojí že zchudnou… takže buď neletí a jedou třebas auto ….nebo neletí a použijí videokonferenci)…. Já upozorňuji, že skupina Smartwings a.s. má letadla půjčené na dlouholeté nájemní smlouvy – celková suma nájemného činí 18,5 miliardy EUR (dle stavu k 1.1.2019, novější údaje jsem nenašel zveřejněny). Takže položím Vám jednoduchou otázku: Když skupina Smartwings a.s. předčasně ukončí nájem u nadbytečné kapacity, tj. ukončí nájem např. 33% letadel, tak jaká bude zbývající částka dlužného nájemného? 18 miliard EUR mínus… Číst vice »

Y.K.

Co na to říct. Amatérský ekonom, metla lidstva. Vy to prostě nechápete, ale rýpete se v tom s úžasnou vervou. 18 miliard jako vámi udaná hodnota leasingu není něco co se platí jednorázově. Je to leasing, platí se to po desítku/y let po dobu užívání letounů (dáno ve smlouvě). Je to tak, že „hodně vulgárně a nepřesně: tady máte éro v hodnotě cca dvě miliardy Kč a za to nám 15 let denně pošlete půl mega Kč, to určitě zvládnete vydělat“. Letadla nejsou levná sranda a jsou potřeba pro provoz, proto je leasing tak populární. Letadla jsou finančně náročná i… Číst vice »

Jiri Hanzl

1)Nemyslim to špatně, ale problém vrácení letadel lessorovi a jednání o různých způsobech úlev nebo pomoci je daleko složitější než si predstavujete pri srovnání treba s auty. Jednání probíhají s lessory již od konce března, u nekterych je na spadnuti vyjednani PBH (power by the hour – platba pouze za odletane hodiny), někteří se striktně drží leasingové smlouvy včetně penalizaci a doplaceni leasu a maintenance rezerv, někteří nabízejí lease holiday za cenu prodloužení smlouvy treba o 2 roky. Jednani stále probihaji a jsou velice náročná. O každém z letadel se jedná individuálně, protože do jednání vstupují technické záležitosti – opravy… Číst vice »

Jiri Hanzl

Ješte doplním, počet lidí v ČR, kteří rozumí leteckym leasingovym smlouvam a umi podle nich vratit letadlo komukoliv na světě, dokážu spočítat na prstech obou rukou.

Axel

Proč by leasingová společnost z Irska nemohla získat výměnou za předčasné ukončení nájmu část akcií Smartwings a.s.?

Dojde-li k oživení zájmu zákazníků o létání, tak půjčovna letadel bude z tohoto oživení profitovat.

Dojde-li k insolvenci Smartwings, tak půjčovna letadel (z Irska nebo český UG Jet pronajímající bizjety) velmi pravděpodobně nedostane proplacenu celou pohledávku, ale jen část.

Adam

Vidíte….A já létám x letu měsíčně a v Evropě jsem letěl snad už se všemi společnostmi a bohužel téměř žádnou nemohu hodnotit tak negativně jako vaší.

Jiří Hanzl

Buďte prosím konkrétní. Vsechno a všichni se můžou zlepšovat to bezpochyby. Pomluvit v anonymních diskusích je hrozně jednoduché. Napravovat ale škody je velmi komplikované.

Vlastimil Kocurek

Tak jste nám vyzpovídal ze svých myšlenek a problémů, možná že teprve v dnešní době už chápete, že tady nikdo nemá nic předurčeno, přislíbeno, a že se může hodně věci změnit v náš prospěch i neprospěch. A to myslím ve váš prospěch, ne proti vám.

Negativní Image si vytvoří každá firma sama, to je jako, že 1 + 1 = 2. A lidé ji nevytváří, již jen reagují na ty blamáže, co taková firma dělá. Sorry.

beija

Další podstatná věc je balancování s výší „garance za půjčku“ – bylo to 2,5mld., pak to spadlo na 1,5mld., poté se mluvilo o 500-800mld., teď to vzrostlo na 900mld. Ty částky se podobně jako ta hodně obecná rozvaha ministerstva/Smartwings ( a v některých číslech uváděná nepravděpodobná maximální částka) mění, zřejmě bohužel podle toho, jak moc je to právě únosné – miliarda pro miliardáře je slušný balík. Ptejme se ale na důležitější otázku – komu se ta miliarda z rozpočtu SEBERE? Živnostníkům? Učitelům? Obcím? Chudším regionům? Bude ještě pomalejší výstavba a oprava silnic i dálnic? ( třeba Poláci umí stavět silnice… Číst vice »

beija

Ještě se to může sebrat ve zdravotnictví – tedy lékařům nebo se nebudou modernizovat nemocnice, kupovat potřebné přístroje..Třeba rekonstrukce pražské Nemocnice Na Františku byla „jen“ za 14 milionů Kč. 900 000 000 Kč je příliš mnoho peněz na záchranu jedné česko-čínské firmy vlastněné miliardáři.

Karel

při 500 milardovém schodku?

tom

A velikost schodku má vliv na to aby se peníze rozdávali dál a dál….?

Roman

Jedna se o záruku na komerční půjčku. Na podobné pripady jsou v rozpočtu zvláštní fondy nezávislé na rozpočtu. Takže by se nebralo detem, matkam samoživitelkam ani důchodcům.
Na programy covid, antivirus se bere kde? A jak to pocítíme jako daňový poplatníci?.

beija

Jste si tím jistý? A jak víte, že si oligarcha Šimáně nestáhne svých 700 miliónů, co tam vložil vloni, až utichne mediální humbuk. Kdo tohle zaručí? Záměrem podnikatele je vždy investovat, ne vkládat peníze do krachující firmy!

Roman

I kdyby z toho vytahal 100 miliard stat by stále ručil jen za 900 milionů.

beija

No, vložil jen 700 miliónů, takže by si mohl půjčku své firmě v pohodě vybrat.

eLKá

I tyto zvláštní fondy je třeba plnit z daní a jiných poplatků. A pokud se bude muset zaplatit záruka za nesplacené úvěry SW, tak se do těchto fondů bude muset dostat až o celou výši záruky (řekněme o 900 mil Kč) víc. Vyššími daněmi, poplatky, inflací…, případně snížením výdajů státu. Stejně tak daňoví poplatníci budou muset zaplatit i všechny programy covid, antivirus, atd., neboť veškeré rezervy pro tyto účely jsou pryč. Šlo by to zaplatit zjednodušením české státní správy (zrušením zbytných agend, zjednodušením těch ostatních a propuštěním zbytečných úředníků), ale protože by to dělala státní správa, moc si od toho… Číst vice »

R.A.

K těm polským dálnicím

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/konce-polske-dalnice-se-minuly-o-pet-kilometru.A070104_154429_zahranicni_miz

Jinak ten zbytek …. jj GARANCE na půjčku bude zhoubou české ekonomiky a seberou to sestrickam na Františku a bude to stejný jako v Jugoslávii v roce 1945, jestli se ti nějaký zaměstnanci nepřihlásil jestli bere více či méně než 60 000 měsíčně, tak at tak neprodleně učiní … no tak snad se v te temné budoucnosti furt najde někdo kdo Ti předepíše léky

Petrs

Nikomu chybet nebudou, jak moc dobre vite, je to pouze zaruka. Nikomu se nic brat nebude…. SW to splati a bude vse vyrovnano….
Narozdil od ostatnich dopravcu dokazal SW letat (ikdyz malo) u v dobe nejvetsi krize…

kulhán

SW nedokázal ještě vůbec nic a věřím že ani nedokáže.
Udělal z českého letectví akorát tak smradlavou žumpu!

Petrs

To dost primitivni komentar….rict, ze SW nic nedokazal…

Leinad

To jsou dobré odhady 😀
Zaměstnanci SW půjdou na pracák, pilot si jen tak práci nenajde.
Pádem firmy by stát přišel o pohledávku, pro stát je výhodné dát firmě částku ve výši té pohledávky, aby to mohla zaplatit. 😀
Pádem firmy klesne provoz, ty linky totiž nezačne lítat jiná firma, vnitro linky ani nepřejdou do vlaků, prostě lidi už nebudou chtít cestovat.

Malé stydlivé prasátko

Vnitrostátní linky do vlaků nepřejdou zcela určitě, protože už nějakou dobou žádné nejsou. I poslední vlaštovka PRG-OSR se nějakou dobu nelétá. Ekonomika provozu je v tomto bohužel neúprosná. A to je prosím infrastruktura pozemní dopravy na tomto úseku… no, jak to napsat slušně. Nestojí to za nic. Ve vlaku si člověk může ale aspoň číst knížku.

kulhán

Prej vnitro linky….
Jaký???? 😂

Vilém

Nelíbí se mi některé příspěvky, ale nikoho nebudu urážet. Myslím si, že to je v dnešní době velmi smutné… Ale co chci napsat: prosím, nedělejme ze Smartwings chudáky a hlavně nebagatelizujme jejich prohřešky (viz let na jeden motor, incidenty, obrovská zpoždění, protizákaznický přístup). Myslím si, že se najednou ztrácí fakt, že tato aerolinka má víc než jen finanční problém!

beija

Přesně tak. A snaží se to zamaskovat obří a leckdy agresivní PR kampaní.

Pavel

Mně jednoznačně analýza vychází pro ponechání Smrt Wings osudu: 1) Létající veřejnost, občané i daňující poplatnictvo konečně nabude přesvědčení, že spravedlnost existuje. 2) Potencionální vystrašení Koupáci se přestanou obávat brutálního zacházení ze strany crew SW, jednomotorových letů, lží paní Dufkové a vzhledem k chronickým sekerám SW i zničených dvou dní dovolené na kufrech – prvního a posledního, jak se dosud vždy přesvědčovali od příbuzných a známých. 3) Létající veřejnost se bude moct přestat zachraňovat před přemrštěnými cenami, arogancí SW a chronickou nedochvilností na okolních letištích mimo ČR. 4) Pokleslá firemní kultura SW a z ní intoxikované celé letectví v ČR… Číst vice »

R.A.

Pavel Mácha nám to tu zase trolí …..

http://www.aeronoviny.info/?page_id=2

Pavel

Chybka! Jsem (o něco) starší. Nebyl jsem v StB a nejsem ani veden v Seznamech zájmových osob. Nebyl jsem nikdy zaměstnaný v letectví, cestovním ruchu ani v turistice. Jsem jen amatér, i když mám patrně nalétáno více, nežli pan Mácha. V USA mám adresu úplně na 2. konci, nežli pan Mácha. Netrollím, jsem pouze občansky aktivní.

gaston

Proč vám nevěřím ani půl písmenka?

Pavel

Podle sebe soudím Tebe?

Petr Novák

Musím zareagovat, sorry, r. 2012 při mé anabázi ze SID do PRG se v noci celá CC TVS přesně 2:30 h. věnovala 16 lidem v tzv. Business class (úzkotrupej šmejd 738 a 2 hajzly vzadu pro 168 ks „póvlu“), za závěsem a „sra.la“ na diabetika který byl předem nahlášen, takže až někde kolem Agadiru reagovali na jeho zvonění a dostal 2 dcl vody a i večeři kterou nicméně konečně kolem 01:00 dávali všem.
Celkem jsem s touto institucí letěl 26x, naposled před 2 roky. Oni potřebují konkurenci!!

R.A.

Nemůžu se nezeptat proč jsi s nimi letěl 26x ?

RHood

Dožadování se spravedlnosti, a kde je spravedlnost pro cca 500 propuštěných zaměstnanců státní akciové spol. letiště Praha.

Zdeněk

To se zeptejte státu. Tento článek pojednává o soukromé letečké společnosti.

eLKá

Nemáte pravdu.
Tento článek pojednává o tom, jak jedno ministerstvo se snaží konstruovat důvody, proč pomoci jedné konkrétní společnosti, kdy jeden z jejich majitelů byl premiérovi na svatbě a druhý z majitelů je zastupován člověkem, kterého vysílá hlava státu vyjednávat do jiné země.

Zdeněk

No dyť. Když se mluví o státní firmě, kterou stát nepodpoří a nechává propouštět zaměstnance, tak je to čistě jeho rozhodnutí a my můžeme jen polemizovat, nakolik je to OK nebo není a zohlednit práci státu při příštích volbách.
Ale pokud stát chce podporovat již v podstatě krachlou soukromou společnost a to ještě tím nejhoršm možným způsobem, tak je to zločin v přímém přenosu.

R.A.

Jaká spravedlnost vždyť jsou v pohodě, napříč politickým spektrem a i tady v diskuzi se tvrdí ze za par dnů sem naskace Ryanair, Buzz, BA …. letenky budou levnější než jizdenka v MHD, tak hlavně at SW rychle krachne, aby uvolnil prostor pro ty světle zítřky Mno a pak ty lidi zase určitě naberou šmahem zpátky

Pro ty pomalejší … řádky výše jsou ironie. Pokud chcete “spravedlnost” pro zaměstnance letiště, tak od začátku července se rozletavá CSA/SW, tak mu držte palce ať je rozumná obsazenost letů, tím se věci nejjednodušším a nejrychlejším způsobem začnou věci vracet do normálu.

Pavel

Jak do „normálu“?? K jednomotorovým letům, zpoždením, zničeným 1. a posledním dnům dovolených, přistáním v době nočního klidu, aroganci, lživé PR, protizákaznickému vystupování celého koncernu? Tomu Vy říkáte „do normálu“??

Pepa

Tak to vidíte vy

R.A.

To víš ze jo pájo ta firma je čiré zlo …. vlastně těm kteří by se chteji bavit o tom proč nepodpořít smartwings na nějaké odbornější bázi děláš medvědi službu …

Je to jako kdyby vědci v projektu SETI do svých řad přijali chlapa co ma na hlavě alobalovy klobouk, na veřejnosti chodí nahý v rozepnitém županu a na pindourovi ma vytetovano E.T. Go Home …. rázem mají vědci po reputaci

beija

Holt nemají telefon na Andreje a nebyli mu na svatbě a nejsou oligarchové. Ať napíší (slušně) svému poslanci, Aleně, Andrejovi a Karlovi, mohou zkusit i senátory, prostě musí začít být občansky aktivní. Nic jiného nepomůže.

Pepa

Letiště je na 10% výkonu. Ale mate pravdu budeme platit 100%. To je totiž ten váš dobrý hospodář. Vite vy co první si vyndejte hlavu ze zadku a pak mluvte

Zdeněk

Pokud tohle projde, tak to v žádném případě nebude „péče řádného hospodáře“ a rád se přidám k žalobě vedoucí odpovědné lidi k zodpovědnosti a NÁHRADĚ ŠKODY vzniklé tímto špatným rozhodnutím !

Axel

V úvahách Ministerstva dopravy chybí 2 věci: a) úplně chybí klíčová věc: jestli je konečná podpora, kterou skupina Smartwings a.s. nyní žebrá od nás daňových poplatníků skrze státní rozpočet. Nebo jestli jde o „salámovou metodu“= že ?900 milionů je jen začátek postupného strkání peněz z našich daní do skupiny Smartwings a.s. Tj. kolik celkem peněz z našich daní bude skupina Smartwings a.s. potřebovat z našich daní, aby během příštích např. 3 roků provozovala pravidelné linky po Evropě z ČR? V této otázce uvažuji předpoklad, že z nynějšího počtu pravidelných linek Smartwings a.s. by zůstala polovina (nerozlišuji jestli se proškrtají spoje… Číst vice »

Tomas

jakože kvůli 900 mega pro smartwings zvednou daně? 😀

já už fakt jenom čekám, co se tu člověk ještě dozví za bláboyl 😀

Axel

Taky těch 900 milionů můžete zaplatit ze SVÉ kapsy. Nic Vám v tom nebrání. Nebo můžete nabídnout, že neoddlužené Smartwings a.s. Vy koupíte a kromě 900 milionů od státu nebude už VŮBEC žádat o nějaké další dotace. Pokud by to byla tato varianta, že 900 milionů je konečná částka z našich kapes, tak se skřípěním zubů bych s tím souhlasil. Ale jestli 900 milionů je jen začátek, tak to ne!!! Ať Smartwings a.s. nejprve oddluží (věřitelé Smartwings a.s. například půjčovny letadel sídlící vesměs v zahraničí) a teprve oddlužené firmě dát provozní dotaci výměnou za garanci, že firma bude provozovat nějaké… Číst vice »

R.A.

Tak to se skripenim zubu zkousnete a za rok či za rok a půl si řekneme jak to dopadlo a jestli sis tohle grafomanske cvičení nemohl ušetřit

Axel

Pravda, výsledek selského rozumu (vs. rozhodování lidí ze současné vlády) jsem napsal už opakovaně. Nemá to smysl, o téhle „krádeži za bílého dne“ už je rozhodnuto. A nemá smysl sem psát, ale zbývá už jen ve volbách je vyměnit za normální a poctivé lid.

Mějte se všichni fajn.

R.A.

Měj se taky fajn ….

Axel

A třetím chybou uvažování Ministerstva dopravy je polopravdivost ve smyslu insolvence. V ČR fungují 2 varianty insolvence – insolvenční konkurz (tuto variantu MD popsalo) a insolvenční reorganizace (tuto variantu MD zamlčelo). Obě varianty mají jiný výsledek – popíšu obecné pravidla při insolveční reorganizaci, které na Ministerstvu dopravy z nějakého důvodu zamlčují: – firma obvykle nezanikne, ale v nějaké podobě pokračuje v činnosti po skončení insolvenční reorganizace (např. se prodá přebytečný majetek na splátky dluhů věřitelům, ale poinsolvenční firma si majetek pronajme, jestli jej nezbytně nutně potřebuje k činnosti) – obvykle dojde ke změně majitelů – neboť majitelé během insolvenční reorganizace… Číst vice »

Y.K.

Takže vy počítáte s tím, že i přes pomoc jistojistě zkrachují?

Zdeněk

Jistojistě (tedy na 100% ) neví nikdo nic, nicméně velmi pravděpodobně (tedy na více než 85%) ano. Možná ne hned letos, když dostanou peníze, ale stačí se trošinku porozhlédnout okolo. Každý gramotný člověk (rozumějme každého kdo umí spočítat 1+1) už i riziko 50% nebude riskovat, když jde o hromadu peněz, takže o čem je tu vůbec řeč?!

Pepa

Důkaz ze to tak bude. Nebyl by? Ne? Takže lžete? To se mi nechce věřit!

Y.K.

A jak jste došel k číslu, že na 85 % zkrachují? Jako fakt, alespoň náznak modelu.

beija

Pro večerní pobavení se smutným úsměvěm, jak to v ČR chodí:
https://cs-cz.facebook.com/repozice/photos/a.334987860248806/958637374550515/?type=3&theater

Roman

Máte pravdu pro pobavení dobrý. Pan bude asi komik ze?

Analytik

V té dnešní reportáži na ČT1 jednoznačně zaznělo, že Smartwings nejsou schopny hradit závazky (údajně jsou schopni zaplatit pouze 3%) a závazky převyšují pohledávky. Technicky jsou tedy tedy již na bankrot.

Bob

Tady nejde o Smartwings, tady jde o letecké opravny Avia Prime ovládané jistým panem A.B., aby neztratily svého největšího zákazníka. Aerolinky, které nahradí SW, budou letadla servisovat jinde.

Vlastimil Kocurek

Státy EU i jinde podpořily ty společnosti, které dávají záruku, že budou pokrčovat dlouhodobě ve své činnosti a přinášet zisk, a mají konkurenční výhodu v rozsahu tržného podílu. Takže tyto aritmetické hrátky sice hrají určitou roli, ale zdaleka ne rozhodující. při posuzování firmy se dělají rovněž personální audity a mnoho jiného. Dnešní podnikání ve službách je o kvalitě. Takže je jasné, že peníze dostanou, a v podstatě od samého začátku jsem to považoval za jisté. Ve všech svých komentářích sleduji jen jednu věc, aby v této souvislosti se to bralo jako nové etapa, kdy služby budou kvalitnější, k zákazníkům vstřícnější,… Číst vice »

Y.K.

Záruka, že společnosti budou dlouhodobě a ziskově pokračovat je nezaručitelná. Jakože doslova zaručit. Pozitivní výhled na stabilizaci finanční situace ale určitě důležitý je.

Osobně by mi jako nejzajímavější skupina závazků (obecně z hlediska zemí a jejich profitu), která příliš nesvazuje dopravce v obchodním manévrování, asi přišel vázaný závazek typu využívat přednostně domácí zdroje té které země (servis, výcvik, simulátory).

Kvalita je z finančního hlediska na posledním místě. Řada aerolinek považovaných za kvalitní se dlouhodobě topí ve ztrátách a naopak různé low cost firmy z hlediska kvality ležící dole (často onálepkované nejhorší) jsou často ziskové.

Vlastimil Kocurek

Souhlas -ty závazky by tam neměly být. “ záruka dlouhodobého….. je nezaručitelná“. Tady je hodně diskutujících techniky, já jsem byl hlavně manager a trochu ekonom, a prostě my tak mluvíme, že když si myslíme, že je něco nad 60%, tak mluvíme jako o hotové věci, jsou to profesionální zkratky, už nedodáváme, že se to také nemusí povést vůbec :)), kvůli rychlosti domluvy. Ale tady to mohlo působit jako dogmatika. Technika je o přesných věcech, ale ek., marketing, řízení -to je o procesech které mají jen určitou pravděpodobnost.

Poslední věty považuji za velmi důležité, a beru je v potas.

Leinad

Tak v technice taky nic není 100%. Při hodně pokusech o proražení zdi hlavou by se někdo mohl kvantově protunelovat 🙂 je dobrý nápad, když nejsem naladěn na stejnou notu, zminit pravděpodobnost.

beija

Vypadá to, že odvody na sociálním a zdravotním pojištění vzali na ministerstvu/Smartwings „od oka“ – při výdělku 50 000Kč na zaměstnance..(https://www.kurzy.cz/kalkulacka/vypocet-ciste-mzdy/) Zaměstnanci by se měli přihlásit, zda to skutečně berou/berou více/berou méně. U jedné položky je tam maximální možná částka an ktero těžko dosáhnou všichni zaměstnanci. Dále by mě zajímalo, zda už někdo uplatni zákon 106 o svobodném přístupu k informacím na Letiště Praha, neb tam prý Smartwings neplatí poplatky již déle jak půl roku – tedy neplatil už před koronavirem. Tyto pohledávky by tam pak neměly být zahrnuty. Je možné, že to měl podobně dohodnuté SW i s ostatními… Číst vice »

Nekdo

Na tom neplaceni tech poplatku Letisti Praha zrejme neco bude. Pul roku neplatit parkovaci a pristavaci poplatky, to uz udela slusnej balik penez. Staci se podivat na cenik Letiste Praha

R.A.

Komu se mají hlásit zaměstnanci hlásit?

Prosím napište svojí adresu, věřím ze některý zaměstnanec Vám doručí vyplatnicí omotanou dlažební kostku až do obýváku…. tajtrdlíku

Nekdo

fascinující, ta úroveň komunikace se u zaměstnanců QS vždy spolehlivě pozná…

Pavel

Vždy čtu i Management Summary, které mně někdo dodá, zásadně od zadu a vždy se to vyplatí!
Lež je zde ihned zřejmá: „…s její existencí je spjata existence celého (sic) oboru obchodní letecké dopravy, včetně cestovního ruchu na našem území…“
Každý svéprávný daňový poplatník by měl z předloženého paré udělat frissbee!

R.A.

Přesně tak snůška lži to je … jaká spjatá existence oboru obchodní letecké dopravy na našem území ?! Když krachne SW/CSA, tak jim na záda dýchá Silver Air a Van Air … ty daji dohromady tak 7 x L410, takže já si myslím že ty linky do 800 km v nízkých výškách bez přetlaku jsou slušně vykryte

Analytik

Smartwings je po všech stránkách špatný dopravce a záchranu mají v rukách pouze akcionáři. Pokud má stát bude garantovat úvěr, tak vlastně bude podnikat na riziko státu. Pokud firma i přes garance zkrachuje, tak bude banka chtít po státu garanci proplatit a stát o ty peníze přijde (akcie Smartwings by neměly žádnou hodnotu a stejně už jsou zastavené u KB). Akcionáři jsou však bohatí a mají spousty nemovitostí, co kdyby se jimi zaručili státu za tu garanci? Jedná se třeba o golfové hřiště Albatross u Berouna, stadion Slavie, dům na Václavském náměstí, ad. Pak by garance nebyla pro stát riziková… Číst vice »

Pavel

Plus směnky vlastní všech statutárů a investorů plus směnečné ručení rodinných příslušníků a potencionálních dědiců! Když mají ručit všichni čeští daňoví poplatníci za čínský sw, tak největší riziko a pojistku proti do/vytunelování musí nést osoby se SW propojené!

Yellowhammer

„Dostali jsme se do p*dele už před koronou, ale když tam nasypeme prachy, bude to zalité sluncem a všechno bude bájo..“ zajímavě o tom uvažují. 😀

Nekdo

No horsi je, ze jejich zamestnanci misto aby jim prispeli, tak tady predstiraji diskusi a tvrdi jak to bude skvele, kdyz se kim na to poskladame vsichni…

R.A.

Čtete někdy to co napíšete? Jako kdyby zaměstnanci, kteří jsou na polovičních platech jim ještě přispívali…. jste duševně nemocný? Žijete v nějakém Žužu Landu, kde se platí složenky úsměvem a z nebe padá cukrová vata?

Nekdo

ne, ale chvíli jsem žil v nejtvrdším kapitalismu a naučil jsem se, jak můžou zaměstnanci přispět k celkové kultuře svého zaměstnavatale. https://simpleflying.com/spirit-of-delta/#:~:text=%E2%80%9CProject%20767%E2%80%9D&text=At%20the%20end%20of%20their,to%20finance%20the%20new%20aircraft.&text=The%20Boeing%20767%2D200%20was,had%20posted%20a%20net%20loss.

no a u QS je to přesně naopak…

R.A.

Co jsi tím chtěl s tou kulturou říct, ze zaměstnanci SW jsou nějaký deprivovany hovada, co snad ještě tahají firmu ke dnu …. prosím buď té lásky a rozveď tu myšlenku … vynech jeden motor to je klišé … myslím že budeš mít primát, jako četl jsem tu jak ženou piloty na rekvalifikační kurzy, let na jeden motor se tu řešil snad 100x, na Vikovi a Šimanem tu nezůstala niť suchá, ale že rovnou zaměstnanci Smartwings stojí za h…o to je nová neotřelá myšlenka.

tom

V každé firmě se najdou příjemní a nepříjemní lidé… A někde je jich víc a někde mín…

Roman

Jen se zeptám kde to co píšete v článku je?

beija

A kde je zaručeno, že akcionáři skutečně vloží do Smartwings deklarované prostředky? Až současná situace přestane být v pozornosti médii, tak akcionáři budou moci vycouvat a bude hrozit, že se za společnost zaručí pouze stát – proč by akcionáři své akcie dávali do tonoucí firmy? Oni je chtějí investovat! Podobný mediálně známý příklad, kde to dopadlo podobně – když hořel Notre Dame(v Paříži), tak spousta firem slibovala finanční podporu, neb to hrálo na národní notu a psalo se o tom v médiích. A jak to dopadlo? Většina firem ze slibovaného financování v tichosti vycouvala, jakmile se o rekonstrukci přestala zajímat… Číst vice »

Roman

Oni ji ale zřejmě za tonoucí nepovažují. Pokud bych měl udržet terminologií tak zatim spadly do vody, ale plavou jine firmy uz někdo tahá na břeh a jiné, jako alitalia, už sedí na dně a čekají na další láhev s kyslikem.
Ale souhlasím s vámi ze záruka by měla být navázána na vložení prostředků od akcionářů. Nicméně nikde nebylo uvedeno že tomu tak není a nebude.

eLKá

V pořádku, tak nechť půjčené peníze či státní záruky „pojistí“ stávající akcionáři svým jiným majetkem. Pokud jsou přesvědčeni, že firma není tonoucí, tak přece jim nic nehrozí…

Honza

Vy stále píšete a vyzadujete aby bylo něco zaručeno. Předpokládám ze to je a bude součástí nějaké smlouvy. Jinak záruku máme všichni jenom jednu, že…

beija

No právě, slibem neurazíš. A kde máte jitsotu ohledně vymahatelnosti smlouvy? Ta se může snadno stát cárem papíru..

Tomas

nesud podle sebe hned ostatní … 🙂

Honza

“Kde mate jistotu vymahatelnosti smlouvy” …tohle ale už je schíza. Takže jakákoliv smlouva je vlastně cár papíru, chápu vás dobře?

Pavel

Pokud není její plnění vymahatelné a zaručeně tvrdými osobními dopady na žadatele, tak by ručitel (všichni daňoví poplatníci) za naivitu zasloužil zbavení svépravnosti. Nevymahatelných smluv obíhá nejen po bankách a soudech a arbitrážích neúrekom.

Tomas

uvědomuješ si, že tím žadalem není šimáně a spol, ale smartwings jako taková?

Pavel

Uvědomuješ si, že píšu o směnkách a směnečných ručeních, protože jde o majiteli zbankrotovanou SOUKROMOU právnickou osobu neschopnou ručit čímkoliv, kromě daní občanů?

Tomas

jaká zbankrotovaná soukromá právnická osoba?

Petrs

A jak to myslite u ostatnich spolecnosti? Je to program COVID, kde se take davaji pujcky se statni zarukou…

eLKá

A podíval jste se na to, co vše ty ostatní společností musí dokládat a splnit, aby ten program mohly využít? Jak ty programy jsou „rychlé“ a jaké kolik firem se ta nakonec dostane?

eLKá

Pokud by se snad některý z „mínusářů“ chtěl nechat vyrušit fakty, jak všechny ty programy COVIDx, Antivirus a spol. doopravdy fungují, tak rychlý přehled dostanou zde:
https://www.hlidacstatu.cz/report/27
Ale rozumím, že pro SW je daleko jednodušší využít své kontakty na politiky a osoby v pozadí a vylobbovat si tak pro sebe něco extra.

Analytik

Jestli by teď stát platil za krach Smartwings podle analýzy 1,2 miliardy tak tím, že té firmě bude garantovat úvěr cca 900 milionů této hrozbě rozhodně neunikne. Naopak se dá předpokládat, že v budoucnu by to bylo podstatně více, protože s vědomím krachu by firma neplatila vůbec nic a vůbec nikomu. Na celé věci je zarážející především chování akcionářů. Jsou jedni z nejbohatších a 900 milionů pro ně není vysoká částka. Takové peníze by hned sehnali i bez garance státu a s tím souvisejících omezení v podnikání. Oni to ale nechtějí, důvody mohou být jen negativní (rozhádaní akcionáři co vlastní… Číst vice »

Y.K.

Mám poněkud pochybnosti o argumentaci pana Požára. „…nicméně je bezpečný předpoklad, že na kterékoli lince, která dává smysl a na které je reálná poptávka, se za Smartwings a ČSA náhrada najde relativně rychle.“ To může být do určité míry pravda, ale i v tom smyslu, že nikdo v celé řadě spojení smysl neuvidí (rozuměj ne dost zajímavé pro expanzi). Také je tu to slovo relativně… na nějaké šťavnaté kousky v Praze určitě konkurence mít chuť bude, ale že by došlo k rychlé a plné náhradě, tomu moc nevěřím. Zrovna člověk z Tvrdíkovské éry ČSA plný poněkud sráží mou důvěru v… Číst vice »

Analytik

Ale tady se úplně mění situace, ve zkratce to jde říci jako „nejsou lidi“, tedy pasažéři. Leteckých kapacit (letadel i personálu) je nadbytek. Z toho vyplývá, že o pasažéry bude boj a dopravci půjdou do každé linky kde bude poptávka. Z hlediska náhrady linek je na krach Smartwings nejvhodnější doba.

Y.K.

To je iluzorní pohled si myslím. Letadel opravdu bude hodně, ale spousta personálu byla propuštěna, aerolinky živoří. Nikdo teď nepůjde „do každé linky kde je poptávka“, protože dokud nezačnete letenky prodávat, tak vlastně nevíte kde je poptávka. Trh je teď rozbitý. Většina aerolinek podle mě spíše oseká riskantní části provozu a bude se jako klíště držet toho, co neslo vždy a velmi opatrně nejdříve resuscitovat svůj tradiční trh. Expanze bude až se trh oklepe, covid bude „zapomenutá epizoda“ a bude nasyslený kapitál na nějaké experimenty. Takže čekám nějaké výpady na „jistotové“ linky, ale vrhaní se po hlavě do nových celých… Číst vice »

Analytik

Ale ono to ani není nutné, Smartwings nenabízí nic unikátního. Než se trh vrátí na úroveň před půl rokem bude trvat několik let. Na běžných linkách létá vždy někdo další (mnohem silnější a větší síťová aerolinka), u které nebude s návratem problém a pokud bude silnější poptávka tak jen navýší frekvence. Dále jsou zde dravé lowcosty, které obsadí co půjde a co se týká charterů, tam záleží na CK kolik toho prodají, ale dopravců bude tolik, že si ještě budou vybírat a pro CK bude výhodnější pokud bude mít dopravce i vhodná letadla na dálkové linky (Karibik, apod.).

Roman

Jen k těm dálkovým linkám. Tady je problem v CK které nejsou schopny se domluvit a velké letadlo naplnit. Jinak by tu již davno bylo.

Analytik

Myslím, že je k tomu donutí ekonomická nutnost a společnosti co se na chartery specializují to budou sami nabízet.

Roman

Nemyslím si. Ten trh není tak velký

Y.K.

Myslím, že pokud by byl takový zájem o dálkové chartery, co letoun vytíží každý den, rádi si nějakou A330 pronajmou (třeba v Polsku to dělají i Smartwings), jinak se spíše vyplatí třeba 2x týdně hoblovat to co mají ve flotile, tedy B737.

Roman

Ano v Polsku ten zájem byl a SW na to reagoval pronájmem A330. v čechách jí nabízel CK také, ale ty nebyly schopné jí samy naplnit a dohodnout se mezi sebou se jim také zatím také nepovedlo. Proto se to létá B737 protože tu jsou CK schopny naplnit

Honza

Dovolte mi citovat pana Michala Požára, odborníka na letectví. Pravda, je to z roku 2009, nicméně: “ „Je tu scénář, který by se nelíbil nikomu, snad kromě konkurentů. A to, že Česká republika svého národního dopravce nepotřebuje,“ říká bývalý viceprezident Českých aerolinií.” viz https://archiv.ihned.cz/c1-38947840-michal-pozar-pristrizena-kridla-csa

Tomas

pro business klientelu je dopravce bazujici v praze zasadni.

eLKá

Smím se zeptat proč?
SWG se dostaly tak daleko, že je rychlejší se k taxíku dostat z letadla LH, AF, KE nebo BA, než trnout, jestli QS zarolují ke správnému terminálu, nebo se navíc budu zdržovat v autbusu na ploše.
Takže tak, jak si business partneři cíleně za doby pánů Jakubše a Kůly vybírali lety ČSA, tak si nyní cíleně vybírají pro lety do PRG ostatní společnosti.

Roman

Ale bussiness klientela nelétá na charterech ale na pravidelné dopravě která je pod značkou OK. A lety OK na LKPR málo kdy jdou na jiny terminál. Rotace mezi terminály bývala výsada charterového provozu.

Tomas

rotace mezi terminály byla výsada i čsa…. pokud vyšla rotace tak, že večerní přílety ze západní evropy pokračovaly na rusko / ukrajinu, tak se vystupovalo busem na T1…. strašný opruz.

a nebyly to výjimky, bývalo to železné pravidlo.

Honza

Presne tak Tomasi. Hroznej opruz a neprofesionalita.

eLKá

Bývala, ale už není. SW mi to udělala 3x po sobě na letech ČSA. Dopředu to zjistit nejde, takže když se člověk chce vyhnout vyhlídkové jízdě busem mezi terminály, musí volit jinou společnost.

Tomas

casovani letu, pokud chces stihnout neco na otocku.

jen bazujici dopravce ti zajisti lety do zasadnejsich destinaci rano (a vecer zpatky).

nebazujici dopravce ti tady max necha letadlo pres noc, ktery pak leti do jeho
hubu.

Nekdo

Nikoliv, pane z QS. Pro nas je nejblizsi a nejlepe dostupne letiste VIE. Takze osud Vaseho aeroklubu je zcela irelevantni…

Honza

Proč citim z vaší věty “pane z QS” urážku? Jak si tohle vůbec můžete dovolit? Je úplně jedno kdo odkud je, pokud vám chybí slušnost tak se alespoň snažte. A pokud “osud Vašeho aeroklubu je zcela irelevantní” tak nezaplevelujte diskuzi.

Tomas

To chce klid :)) Když dojdou argumenty, tak se prostě útočí , že jsi zaměstnanec toho či onoho … za ta léta jsem tu už byl odhalen jako zaměstnanec ČD, SW, CSA, ŘSD, SZĎC a pár dalších… 😀

Roman

Nemel by jste tolik měnit zaměstnání. Nekdy i vícekrát za den. 🙂

beija

Možná myslíte byznys klientelu, která lítá business jety typu aeotaxi (OK-EMA, OK-JRT, OK-JRS a OK-UGJ), co už patří PŘÍMO Šimáněmu a Šmejkalovi přes sróčko UG Jet 2, s.r.o. a Smartwings je má POUZE pronajaté. (viz letecký rejstřík). Jamile by Smartwings padl, oni by mohli s tímto byznysem pokračovat třeba právě pod názvem UG Jet 2..

Tomas

bože. jaký aerotaxi zas?

Honza

Co to pisete za kravinu?

Honza

To teda rozhodne ne, proc by potrebovala nekoho kdo bazuje v Praze??
Business klientela hodne nerada lita chartrama a nejvic preferuje aliance s kvalinim servisem (a jistotou ze doleti).
Neznam NIKOHO v okoli, kteri casto litaji, kdo by s QS chtel dobrovolne litat na sluzebky. NIKOHO.

atat

Ono odborník na letectví bude s velkým otazníkem …. neúspěšný viceprezident pro obchod a marketing z doby Tvrdíka ….

Axel

Dotaz na redakci – ptali jste na Ministerstvu dopravy, proč předpokládají, že případná insolvence Smartwings a.s. musí být pouze variantou konkurzu? Nebo existuje nějaký objektivní důvod proč Ministerstvo dopravy nesmí zvažovat insolvenci Smartwings a.s. formou reorganizace? . Nebo ještě existují další dokumenty Ministerstva dopravu, ve kterém se Ministerstvo dopravy zabývalo oběma zavedenými a fungujícími možnostmi insolvence firem (konkurz nebo reorganizace)? . . Můj osobní názor je, že spíše pravděpodobnější variantou insolvence (než je varianta konkurzu) je varianta „oddlužení“ a restartování firmy pod novým vlastníkem – a to jako výsledek insolvence formou tzv. reorganizace … a jako normální bych předpokládal, že… Číst vice »

Tomas

uz jsme se ti tu nekolikrat snzili vysvetlit, ze insolvence je konec smartwingsu – a to bez ohledu na formu.

koukam bez uspechu.

Axel

Spousta aerolinek dospěje k insolvenci. Některé aerolinky úspěšně podstoupily insolvenci formou oddlužení tzv. „ochrana před věřiteli“, což se +- podobá české podobě insolvence formou reorganizace. A z rámci insovelce formou „ochrana před věřiteli“ tyto aerolinky byly oddluženy a létají dodnes viz příklady American Airlines a United Airlines https://www.aeroweb.cz/clanky/5457-cerne-dny-aerolinek-1-cast Hlavní rozdílem mezi dotováním Smartwings a insolvencí Smartwings formou reorganizace je, že v případě dotování si opasek utáhnou všichni daňoví poplatníci i když se Smartwings neměli a nechtěli mít nic společného. Zatímco v případě insolvence formou reorganizace si opasek utáhnou majitelé Smartwings a také ti kteří se Smartwings se rozhodli obchodovat (tj.… Číst vice »

Adam

Takže si založím společnost,nasekám dluhy a poté požádám o garanci půjčky,tu nesplatím a mé dluhy budou pryč, nebot je pokryje ta garance,kterou zaplatí stát.. A stát prohlásí předtím, že můj krach by způsobil škodu státu.

Jsem na drogách já, nebo jsem blázen a nebo je tu kocorkov a naprostý absurdistán ?

Petrs

Asi jste na drogach….

beija

To by chtěl každý nezodpovědný podnikatel. Nasekat dluhy, pak požádát o garanci půjčky,tu nesplatit a mé dluhy budou pryč, nebot je pokryje ta garance,kterou zaplatí stát..

Brtnik111

Jseš obojí.

R2R2

Ten zaver ocividne psalo PR oddeleni Smartwings. Je v poradku, aby firma psala Ministerstvu Dopravy zduvodneni, proc se vypalti ji zachranovat?

Tomas

je to naprosto normalni.

kdyz se firmy prihlasuji do vyberovych rizeni , vzdy je soucasti prezentace/dokladu cast o tom, proc by mela zakazku ziskat prave ona

(mluvim o soumrome sfere, ne o statni)

R2R2

To je mozne, ale neni uplne bezne, aby tuto prezentaci zadavatel doslova okopiroval a pouzil jako zduvodneni vyberu, vcetne vsech pohadek podobnych te, ze se Smartwings konci turisticky ruch.

beija

To už zavání stejně jako nedávná objednávka IT na Ministerstvu kultury..

Roman

Nemůžu souhlasit s panem Požárem v tom, že „bezpečný předpoklad, že na kterékoli lince, která dává smysl a na které je reálná poptávka, se za Smartwings a ČSA náhrada najde relativně rychle.“ Většina aerolinek létajících na stejných linkách by dle mého názoru na konec SW nijak nereagovala právě vzhledem ke snížení poptávky a nenavysovala počet rotací. Zároveň by na stejnou linku zřejmě další hráč jen tak nepřišel. U linek na kterých nema SW konkurenci by došlo k nahrazení nekolika málo procent jinými dopravci.
Mluvím samozřejmě pouze o linkách pravidelných nebo charterové dopravě.

Jaaa

Ale to znamená, že by stejně byly prodělečné, ne?

Kolemjdouci

„Bude nutné získat zpět důvěru cestujících v bezpečnou, spolehlivou a cenově dostupnou leteckou dopravu …. a změn v provozních plánech na poslední chvíli.“ Tohle je silný argument, proč Smartwings garanci za úvěr NEPOSKYTNOUT. Jednomotorový let vedoucího letového úseku z loňského srpna – vylučuje slovo „bezpečnou“. Neustálé změny a rušení letů bez jakékoliv koncepce a bez ohledu na zákazníka – vylučuje slovo „spolehlivou“. Suverénně nejdražší dopravce z Prahy – vylučuje „cenově dostupnou“. Časté změny v letových řádech letadel, způsobené nedostatečnou kapacitou letadlového parku přes hlavní sezónu a tudíž stovky až tisíce cestujících čekajících každý den několik hodin v terminálech bez jakékoliv… Číst vice »

Anybody

A své argumenty máte určitě založené na faktech a rád se s námi podělíte o zdroje, ze kterých vycházíte. Nebo se opět jedná o názor založený na emocích a informacích vytrhaným z kontextu bulvárních článků?

Kolemjdouci

Slovy klasika: „Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme udělat.“ Každý, kdo měl s Travel Service (Smartwings) co dočinění, ať jako cestující nebo zaměstnanec, tak si o firmě jistě udělá obrázek sám. Stačí si vlastně napsat Travel Service do Googlu, vyjet starší zprávy, a je tam každou letní sezónu několik článků o tom, jak se Travel Service, slušně řečeno, vykašlal na cestující, kteří bez informací čekali řadu hodin na zavřeném letišti, kde si nemohli ani nic koupit. A následné odškodnění se, po absolutní nekomunikaci leteckého dopravce, musí řešit… Číst vice »

Anybody

Ano, obrázek ať si na základě vlastní zkušenosti udělá každý sám. Nicméně si uvědomte množství letů, které proběhnou naprosto standardně bez zpoždění a jiných problémů. Zpoždění se týká všech aerolinek na světě, ne jenom SW a ČSA. Nebo myslíte, že oni dělají zpoždění schválně aby naštvali cestující? Ono se ty zpoždění firmě taky moc nevyplácí… A jsou věřte tomu nebo ne zpoždění, které se nedají ovlivnit. Počasí, sloty, technické závady…

Kolemjdouci

Zajímavé, že Ryanair nebo Wizzair s tím takový problém nemají. A proč? Protože se nesnaží vymáčknout ze svých zdrojů (posádky a letadlový park) maximum a vždy mají připravenou náhradu, která je schopna minimalizovat či vymazat zpoždění jednotlivých letů tak, aby to nijak neohrozilo následující spoje. To se u Smartwings v letní sezóně opravdu říci nedá. Oba víme, že všechno je to jenom o penězích. Kopete za svého zaměstnavatele dobře, asi bych to dělal také, i kdyby měl celorepublikovou mizernou pověst, ale musíte si uvědomit, že naprosté většině lidí tato státní podpora není po chuti. A kdyby váš vedoucí nebyl dobrý… Číst vice »

Anybody

No tak právě, že RYR a WZZ se snaží vyždímat svoje zaměstnance na maximum. Nevím o tom, že by měli v záloze letadlo na zemi, kdyby náhodou… A ano, možná mají méně zpoždění, ale proč? Protože mají průlety 25 minut. Na gate nečekají na žádné opozdilce, ale rovnou je vylučují z přepravy. Nemusí nakládat cca 200 kusů zavazadel. Nemají na palubě problémy s místem na příruční zavazadla, protože si můžete na palubu vzít jenom malou tašku. A tak bysme mohli pokračovat dál a dál… Ano souhlasím, že loňská sezona byla extrémní, ale na to, že v březnu byly uzemněny maxy… Číst vice »

Kolemjdouci

Dle velikosti báze mají dopravci jako Ryanair či Wizzair připravený dostatečný počet náhradních letadel pro případ zpoždění. Tyto letadla pak můžou operativně zaskakovat i na jiných blízkých bázích tak, aby aerolinka zamezila nadměrnému zpoždění. A veřejná anketa byla u jednoho článku iDnes, kde se nedá tak jednoduše obelhat s VPN, jako zde na zDopravy.

Anybody

Letadlo, které stojí na zemi nevydělává, nevidím důvod, proč by RYR a WZZ měli letadla v záloze na zemi. Ale možná se pletu. A veřejná anketa neposkytuje validní data…

Kolemjdouci

No s touhle mentalitou zřejmě právě provozuje svoji sezonu Smartwings, a proto se pak 3h+ zpoždění dohání další 4 dny. Jiné aerolinky si spočítaly, že se jim na určitých bázích vyplatí držet +- jedno letadlo na zemi, protože 6 dnů ze 7 ho stejně později využijí k tomu, aby vykompenzovali zpoždění způsobené vlivy, kterými tu ospravedlňujete prachbídnou on-time performance Smartwings. A k té anketě s vámi musím souhlasit, lepší je si zaplatit průzkum u jasné cílové skupiny, jak jsme mohli vidět na TNcz!

Tomas

No vy jste ale fantasta…. 🙂

PS: ankety na idnesu se dají falšovat úplně stejně, jako jakákoli jiná anketa na webu. není potřeba žádná VPN 😀

R.A.

Ale ty brebto tak si pročti, třeba tripadvisory a zkušenosti s Ryanair … zeptej se někoho na handlingu jak dlouhé ma Ryanair průlety a jak vyskakují jak čerti z krabičky kvůli 10minutovemu zpoždění …. to co píšeš jsou proste hlouposti, s Easyjetem jsme létěl tak 15x a v cca 75% neletělo na čas

Jako jaké náhrady ?? jako ze někde stojí letadla Wizzairu s nahozenymi motory a čekají aby vyplnili nějaký výpadek

Roman

Ve vašem případě by slova klasika mela spíše znít „můžete ki předkládat fakta, můžete se mnou zkouset vést věcnou debatu, ale ja si stejne pojedu svoji mantru“

Petrs

Jako vzdy argument jednoho motoru…..
a jak vitr, ze jsou piloti na 50% uvazku? A nekteri ne?

Kolemjdouci

To víte, udělat takovou prasárnu, to se se Smartwings potáhne dlouho. A můžou se klidně přejmenovat na ČSA. Lidé si to budou pamatovat.

Tomas

lidem (a ted se nechci sw zastavat, protoze to byl pruser) je to naprosto jedno. pamatuje si to a resi par leteckych sotousu… a to je tak vsechno

Nekdo

Argument jednoho motoru by mozna byl zapomenut. Jenze ze strany QS nedoslo k zadne naprave naopak kpt. Vesely byl presunut na vedouciho a dohlizi ja vycvik dlasich pilotu. Absolutne neduveryhodna aerolinka ze sovetskymi manyry…

Petrs

Pokud vim, tak se tento incident nestale vysetruje…

Roman

Pan Veselý byl ale velmi brzo po této události z pozice vedoucího odejit. V této chvíli ani neprovádí výcvik i když ma stále ( a do oficiálního vyšetření incidentu ze strany uzlpn mít bude protože existuje presumce neviny) platnou licenci.

atat

Proc zase lzes ….. ze by to bylo z tvého oblíbeného aeronetu nebo parlamentních listu ze kterých sem davas odkazy? Koblihu?

Tomas

nejaky hlubsi rozpad tvrzeni “nejdrazsi dopravce v praze” by byl?

(dodavam – nebyl. je to lez)

Paul

K té tabulce je třeba dodat, že škoda 1,2 miliardy je jen teoreticky maximálně možná, protože je počítáno s náhrady mezd, podporami a výpadky na odvodech u VŠECH zaměstnaců po dobu několika měsíců. A tomu nevěří ani sám Havlíček, že všichni bývalí zaměstnanci zůstanou v případě krachu dlouhodobě nezaměstnaný.

Anybody

A také to, že tam nejsou zohledněné cestovní kanceláře, kterých by se konec SW dotknul docela markantně. Určitě všichni zaměstnanci nebudou na úřadu práce dlouhodobě, nicméně pro ně bude v současné situaci velmi těžké sehnat zaměstnání. A v jejich oboru bych řekl, že i nemožné po nějakou dobu…

Kolemjdouci

Pro ty schopné se místo najde. Například Ryanair v Itálii urychluje výcviky pro svoje posádky, aby byly znovu schopné brzy provozu, protože eviduje daleko větší poptávku po letech, než předpokládal.

Anybody

Tak mi prosím prozraďte, která letecká společnost v současné chvíli nabírá. Všechny mají nábory nových zaměstnanců pozastavené na neurčito… A trošku empatie by neškodilo. Představte si, že ti zaměstnanci mají rodiny. Asi není úplně jednoduché sbalit rodinu a odstěhovat se do zahraničí… Nemluvě o tom, že tihle kvalifikovaní zaměstnanci už potom nebudou odvádět penízky do české státní pokladny…

Kolemjdouci

Asi budete v šoku, ale kvůli pár set zaměstnancům se česká ekonomika nezastaví. Mimochodem s těma rodinama to je dobrý námět, to mohl „expertní tým“ také přidat do tabulky. O kolik by Tesco na Zličíně a další přišli peněz, když by se museli zaměstnanci odstěhovat do zahraničí.

Anybody

Tady nikdo netvrdí, že se zastaví ekonomika. A nejde o to o kolik přijde Tesco na Zličíně, ale o kolik přijde státní rozpočet kdyby se zaměstnanci odstěhovali do zahraničí jak tady propagujete. A pořád jste neodpověděl na otázku, která letecká společnost má v současné chvíli otevřená výběrová řízení…

Kolemjdouci

Co nějaká rekvalifikace a zkusit jinou práci? To vás nenapadlo? Když by došlo na nejhorší. Mimochodem podle tabulky výše ale stát počítá, že vám bude platit náhrady v nezaměstnanosti podle plného úvazku (což oba jistě víme, že tak v realitě nebude) a v maximální možné délce, takže na tom budete teoreticky lépe než teď na 50%.

Anybody

Jasně, rekvalifikace je možnost. Ale všeobecně se teď mnoho pozic v jakémkoliv oboru nenabízí a nezaměstnanost se předpokládá, že poroste. Není úplně ideální doba na to, měnit zaměstnání. A to nehledím na to, že ti piloti investovali do kvalifikace přes milion korun… A to by se vám asi taky nechtělo jen tak jít dělat něco úplně jiného. A věřte tomu, že většina lidí co pracuje v letectví jsou srdcaři.

Kolemjdouci

Když člověk bude neustále hledat důvody, proč něco nejde nebo k něčemu není vhodná doba, nikdy se nikam neposune. Možná právě proto se tak lidé ze Smartwings bojí o práci, protože na západě většinou potřebují zaměstnance, co se výzev nebojí. Už mi to do sebe začíná zapadat.

Anybody

Mohl bych se vás jen zeptat, vy jste z oboru letecké dopravy?

Honza

Joooo na západě…. chlape, vy o tom oboru opravdu víte velký… víte co

Anybody

A pořád jste mi neprozradil, která aerolinka má vypsaná výběrová řízení…

Kolemjdouci

Dal jsem si do Googlu slovo „airline pilot jobs“ a světe div se, našel jsem tam i pár dní staré inzeráty na Boeingy. Samozřejmě ale ne v ČR. Namátkou ANA, Bamboo, Vietnam Airlines, EVA Air…. Mimochodem to, že nyní v Evropě nikdo nenabírá neznamená, že za pár měsíců tomu tak nebude. Sice zřejmě bude silný přetlak na trhu práce, ale o kvalitní personál z ČR se nebojím. Na svých cestách jsem potkal šikovné české ručičky po všech kontinentech. A to i mezi piloty. Hlavu vzhůru.

beija

Takže Anybody ani nezkusil strýčka googla..Tak takhle to ve SW (ne) funguje..

Anybody

Jen nemám potřebu zde vysedávat celý den jako někteří… A můžete mi prozradit, kolik lidí ze SW/ČSA znáte osobně? Nebo jak dlouhou máte praxi ve společnostech, že tak moc dobře víte, jak to tam funguje?

Anybody

Já se omlouvám, ale bohužel na webu výše zmíněných aerolinií to vypadá jinak. ANA – pilot B767 pro Air Japan. Bamboo – piloti A320, datum přidání 25.3.2020 Vietnam Airlines – žádné volné pozice. Eva Air – first officer A321, A330, B777, B787, datum přidání 21.12.2015.
Ale souhlasím s vámi, že po světě létá spoustu šikovných českých pilotů a letušek.

Honza

Google je taaaak šikovný. Tak třeba WIZZ…. to vám google našel taky? Tak WIZZ má celou webovou stránku s nadpisem volná místa. Krásně si tam můžete číst. A na té stránce je napsáno že všechny nábory jsou kvůli Covid19 zastaveny… a takhle to mají všichni. Takže až půjdete zase kolem, koukněte se pořádně.

Tomas

Ono je potřeba nejen umět zadat to googlu, ale ty nabídky i rozkliknout 🙂

Pak by jsi se divil.

No, realita je taková, že letectví teď nenabírá … a ještě hodně dlouho nabírat nebude (krom jednotlivých případů).

Paul

O tom pochybuji, SW by z většiny nahradily jiné společnosti. Stačí se podívat na loňský lok po výpadku MAXů u SW, kdy se zvýšil podíl charterových letů zahraničních společností.

Roman

Nenahradily. Na linkách kde už konkurence k SW by po výpadku SW k navýšení nabídky nějakou (reaktivně dlouhou) nedošlo. Tam kde Sw konkurenci nemá je komerčně zajímavých opravdu jen pár linek. Takže pokud jste mel na mysli to, že by se lidi timto způsobem mohli chytnout rychle jinde tak to takto nepůjde. rozhodně ne v nejbližších letech.
Pro Kolemjdoucí: je možné že nějaké aerolinky nabírají, ale take spousta propouští. Takže ten přetlak bude obrovský.

PatriK

Když stát dotuje armádu živnostníků, kterým poslal desítky miliard (navíc u nich nejde o půjčku, ale čistou dotaci) s pramalou možností kontrolovat oprávněnost těchto dotací, tak poskytnout půjčku letecké firmě mi jako nesmysl nepřijde.

poletucha15

Amen.. Nemluve o tom ze RYR by zde vetsina protestujicich platila / dotovala ze svych dani protoze si nechaj tri roky platit za to ze budou litat na mensi letiste. Odvody by sly do polska a tak porad dokola opakovany argument ze by buzz potreboval lidi a tak by tu nabiral je nesmysl, RYR ma svych lidi dost – stehovat je po evrope je pro nej to nejmensi a tak by proste vyuzil svoje lidi ze zahranicnich bazi. – a ano proto ma ryr ty letenky pod cenou diky jeho cenove politice, ne protoze by neokradal pax jako ostatni zle… Číst vice »

Fresh Z

Abychom to uvedli na pravou míru: Jde o necelé dvě desítky miliard pro cca 450 000 živnostníků, maximálně 45 tKč na osobu, a to jednorázově. Kontrola oprávněnosti už je v plném proudu.
U zaměstnanců mohla být podpora firmě za nepropouštění cca 2-3x štědřejší.
U Smartwings (900 mil.) je vláda připravena ručit za jedno pracovní místo do výše 360 až 700 tKč (podle toho, jestli těch zaměstnanců je dva a půl tisíce nebo dvanáct set).
Já v tom spatřuji značný nepoměr.

poletucha15

jenze vy michate jabka s hruskama… Tech vami spocitanych 900 mil : 2500 = 360 tisic kc… – neni na jednorazove vyplaty jak si pravdepodobne myslite, je to na provozni potreby, vyplaty – a to v radech mesicu, rezervy atd. atd. U zivnostniku dostanou proste bez otazek 25k a to ze vam za pul roku pulka z nich stejne krachne uz vas nikoho netrapi – nemluve o tom ze se jim ty penize rovnou dali, nedali se jim zadne zaruky (a ted ponechme stranou schopnost firmy to doplatit protoze to muze i nemusi byt). Nicmene je to pouze zaruka, nikdo… Číst vice »

R.A.

S tîm nepomerem je to fakt u živnostníků to byli helicopter money, tady jde o ručení nikoliv jasnou díru ve státní kase.

Paul

Oprávněnost bonusů posyknutých živnostníkům lze lehce začít kontrolovat na základě podaných přiznání.

Nový

Tento článek vskutku patří ke kampani za záchranu SW group a velmi mne jeho informační kvalita zklamala. Jako občan nicméně pořád nerozumím, odhlédněme od osobních vztahů, tomu proč daňový poplatník má garantovat půjčku pro jednu z nejsilnějších investičních skupin na světě-CITIC a miliardáře, který je spoluvlastníkem Unimex group, vlastnící mimochodem také objekty na a u Václavského náměstí. A o zadlužení se stačí podívat do katastru nemovitostí na zástavu admistrativni budovy SW. Dále je třeba připomenout zastavený Airbus A319 atd.. Asi nepůjde o pár drobných uvedených v clanku. SW nebyl schopen generovat zisk již od půlky roku 2018. Přežil pouze za… Číst vice »

Nový

Jistě, ale závěr tohoto článku nevytvořilo Ministerstvo dopravy.

Kolemjdouci

I závěr je vyjádření Ministerstva dopravy.

Roman

Zajímalo by mě za ceho vychází vaše věta „SW nebyl schopen generovat zisk již od půlky roku 2018. Přežil pouze za pomoci vysávání peněz z ČSA“?? Máte k tomu nějaký podklad prosím?

beija

Ano, chápu to tak, že těch pár vět v závěru pochází rovněž z Ministerstva dopravy, potažmo Smartwings. Tady se hraje na emoce, na národní notu, neb lidi pořád žijí v českém narativu a PR Smartwings to dobře ví. Argumentace by měla smysl, kdyby neexistovala evropská registrace v rámci EU. Praha je velmi atraktivní pro všechny, lowcosty by využily další letiště, pokud by byla dotované státem. Strategické letiště 100km od Prahy ale nemá moc smysl, tam se lze pohodlně dostat vlakem. Dotaceregionálních letišť mají smysl v zemích, kde je část území na ostrovech (např. řecký stát dotuje lety na řecké ostrovy,… Číst vice »

Martin

Nikde jsem nenasel letovy rad letecke spolecnosti Go2Sky. Existuje jeste? Kam leta pravidelne, pripadne charterove lety?

Tomas

a proč by ji měla dostávat? ta pravidelné linky nelétá, letadla pronajímá, a je víceméně v klidu a to do té doby, kdy ty leasingy vyexpirujou, a nebo přestanou nájemci platit.

zkus myslet, než něco vypustíš.

kulhán

Ještě tam je Air Explore ke Go2sky a obě společnosti umějí létat levněji než SWG což se již mimojiné ukázalo.
Pokud se v CR nejaká cestovka probudí a bude chtít z PRG přepravu tak jsou tu letadla za pár hodin. Furt tam kluci drží hotovost, že musí být v mašině za 2h.
Furt ty Boeingy 738 v BTS stojí a jsou připraveny.

Roman

No to ze tam stojí dlouhodobě ukazuje spíše na nekonkurenceschopnost ne?

Ted

Tak na tom nevidím nic špatného, že si vlastník bere peníze z firem co koupí. Ostatně obvykle proto je kupuje. WV si též někupoval škodovku pro její hezké logo…

eLKá

Tak srovnávat VW a Škodu Auto se Smartwings a ČSA, to považuji za veliký úlet.
Podívejte se, kolik VW do Škody Auto investoval, jak se ta značka zvětšila a jak se rozšiřují její produkty s tím, kolik do ČSA investoval SWG, jak se ta značka zvětšila a jak se rozšiřují produkty ČSA.

Pepa

No SW za CSA zatáhl dluhy z minula. A zatim v rámci CSA probíhá restruktualizace rozvoj přijde až potom

eLKá

Tak si oba případy porovnáme podrobněji… SW vstoupily do ČSA před šesti (?) lety, dva roky jí ovládají zcela. Během prvních pěti let VW připravil Felicii na koncernovou technologii, výrazně zmodernizoval výrobu, zvýšil produkci a začal nabízel zcela nové auto (Octavii). Dělal to proto, aby ta fabrika mu vydělávala z DLOUHODOBÉHO hlediska. Škoda Auto je dnes známou po celé Evropě a přilehlém okolí, Němci jí už neříkají Porsche pro chudé a vtipy na škodovky už za kanálem hezkých pár let nefrčí. Za majetkového podílu SW v ČSA se stačilo zrušit občerstvení, zavést pro pasažéry při přílety projížďky busy z jednoho… Číst vice »

Ludva

No SW to dostane i kdyby se celá republika stavěla třeba na hlavu. A další kamarád pan Jančura dostane také. Už jsem četl vyjádření pana ministra že nechtějí pomáhat jen někomu.

kulhán

SW nedluží CATC skoro nic. Těm platí SW za výcvik palubních průvodčí a pilotů od nuly. A výcviky letos nejsou. Ten simulator B 737-800 na který chodí piloti SW totiž není CATC ale CAE které platí CATC za pronájem plochy a údržbu. Sloty si objednává SW přímo od CAE a CATC utírá ústa. Proto se lobuje aby se mohlo chodit na simulátor MAXe i když se MAX ve flotile SW nelítá. Za ten bude kasírovat CATC. CATC se svoji přezaměstnaností a nesmyslným nákupem simulátoru L410 bylo před krachem stejně jako SW už před Covidem. Aby se zjistilo co kdo a… Číst vice »

Petrs

To se spis ptejte u RYR kolik ma lidi na OSVC… tipuju ze SW nikoho

Viki

Tipujete špatně. Ze SW většina!

Petrs

A jak to vite?

Viki

V cockpitu se o tom bavime kdo to jak má, co je v čem lepší, v čem horší.

skyline

Byt OSVC neni totez jako pracovat na DPC, pokud jste tedy mel na mysli sezonni pracovniky.

skyline

Možné je i to, že sezonní zaměstnanci pracují u SWG na HPP na dobu určitou, v každém případě se jak z DPČ, tak z termínovaného HPP odvádí SP a ZP. Tedy u SWG žádné zaměstnávání OSVČ jako je tomu u RYR.

Viki

Tak to teda je, stovky pilotu (z teď cca 500) jsou na OSVČ. Proto taky jsou na nule. Nefakturujou nic, na podporu taky nedosáhnou, takže to stát nebude stát skoro nic když SWG zkrachuje. Z těch co jsou OSVČ teda.

Viki

Jistěže to není to samé. Kdo to tady tvrdí????

poletucha15

vy mluvite spatne… u SW je na OSVC opravdu minimum zamestnancu (jestli vubec nejaky).
chtelo by to o tom neco vedet, nez tu zbesile strilet od boku nesmysly…

R.A.

Ale ty jedna lharko ….. ze te huba, nebo spis prsty ma klávesnici nebolí, když tohle napíšeš

Kolemjdouci

SW opravdu již nikoho, protože všem OSVČ ukončilo kontrakty před pár týdny. Mimochodem, byl to právě Travel Service a jeho zástupci, kteří před pár lety (i na půdě parlamentu) lobovali za to, aby piloti a další letecký personál, mohl v České republice pracovat legálně jako OSVČ a nemuseli se jim tak smlouvy vázat k polské či jiné bázi. A obě strany by tak mohli „daňově optimalizovat“ (= o****t stát na daních, ano ten stát, ke kterému teď miliardáři natahují své ruce o pomoc).

beija

A o to tady jde o kapitalizaci výnosů a socializaci ztrát.
Když Jugoslávie v roce 1945 žádala o reparace za druhou světovou válku, tak počet obětí vyčíslili nebývale vysoko. Když měli doložit, jak k tomu počtu přišli, tak argumentovali tím, že museli do počtu zahrnout i děti, které se nemohly narodit. Přijde Vám to jako nonsense? Odtud je možné vidět, že se s čísly kvůli náhradám manipulovalo už před několika desítky let!

Petrs

Otazka jestli vubec nejaka OSVC meli…. a i kdyby, jich bylo minimalne. Neznam nikoho, kdo by mel v SW OSVC oproti pilotum v RYR

Kolemjdouci

To že neznáte ale přece neznamená, že tam nebyli.

Petrs

to ano, ale nekdy jsem to ani neslysel… pravdepodobne jich je bud velmi malo, nebo nejsou vubec

František

Nejlevnější varianta pro stát je, nechat zkrachovat Smartwings

Anybody

Jo tak vynést takový soud na základě vlastních emocí a doměnek, to už je jiná liga. Gratuluji k věšteckým schopnostem!

František

nobody co žerete, že jste tak chytrý, to není soud, to je názor.

Anybody

Názor Vám nikdo nebere, ale z vašeho komentáře to spíš vyznívá jako kdybyste měl patent na rozum a věděl co je pro stát nejlepší. Ale možná ho jenom špatně chápu.

noerf

Anybody: pokud do toho stát nebude zasahovat udělá nejlépe. To jestli skupina SW přežije je jiná věc.
Jen pro příklad, na železnici Regiojet obnovil většinu spojů bez objednávky státu. Kolik letů obnovila skupina SW (SW, ČSA) a kdy se dostanou na cca 80 % letů z roku 2019?
Bohužel přístup čínských majitelů byl, je a bude takový, že nebudou chtít investovat do stávajících firem v jejich vlastnictví. Navíc se zde sešlo několik problémů současně (odstavené boeingy 737 max8, coronavir). Na druhou stranu mohli z jednoho letadla vyndat sedačky a použít pro potřeby Carga a využít díru na trhu.

Anybody

To jestli stát zasáhne nebo ne je čistě na něm, oni si musí zvážit rizika. Jenom mě mrzí, že se pomáhá spoustě podnikatelů dotacemi v rámci pětadvacítky a dalších programů a na letectví nikdo nemyslel. Přitom bylo od začátku jasné, že to bude nejvíce zasažené odvětví společně s cestovním ruchem. A navíc, nikdo neví a nedozví se, kolik živnostníků čerpalo pětadvacítku a nebyli koronavirem postiženi… Obnovování letů jde ruku v ruce s rušením restrikcí v cestování, takže to je trochu něco jiného než např. Regio. Regio mohl alespoň provozovat vnitrostátní přepravu. Já jsem byl upřímně překvapený, že čína souhlasila s… Číst vice »

beija

Thajská vláda také nechala Thai Airlines zbankrotovat a to měly ty aerolinky dobrou pověst. LOT podporu nemá jistou. V obou společnostech má stát majoritu a chová se jako dobrý hospodář.

Anybody

Tak určitě není problém se podívat jak Thai hospodařil…

Roman

Thai mel za poslední roky ztrátu. Posledni rok to bylo 325m Eur. Stat po tanečních okolo nakonec stejně pomoc poskytl. Ano za cenu restrukturalizace, ale padnout je nenechal

Anybody

Ano, přesně na to jsem se snažil poukázat.

R.A.

Gratuluji tak z těch víc než 300 významnějších aerolinek na světě našel jednu, co peníze nedostala ….. teď to budete v každé diskuzi otloukat každému o hlavu. Až se na svoje letecky dopravce vykašle řekneme 25 % státu, tak to začne být relevatní.

To se, ale zatím neděje ….

Tak buď je na světě nějaké spiknutí řízené Babišem. Havlicek s Babišem ovládají Vodňanským kuretem s LSD politiky ve všech časových pásmech a nebo …. Což je pravděpodobnejsi jste parta ignorantu, co nechápe význam ve snaze zachovat vlastní leteckou dopravu

Hanzi

Neříkala snad paní ministryně spravedlnosti Benešová nedávno v televizním spotu, že každý podnikatel musí s horšími časy počítat? Nebo se to vztahuje pouze na některé?

Lukáš F.

To stále platí, a samozřejmě pro všechny. Smartwings je firma zodpovědná a tak má ty pojistky na horší časy rovnou dvě: 1) přátelství Šimáně s Babišem a 2) přátelství Číny se Zemanem.

rtep

Docela je mi šoufl z toho, když se v případě této hnusné mafie používá pojem „přátelství“…

Mirek111

No, klika je, že to musí odsouhlasit i ten, darebnej, Parlament…. A tam to spojenectví, Kočičí pracky, moc nepomůže, řekl bych, naštěstí…
Hradní pán tam nedojde, Nejedlý, tam nikoho nemá a Babiš, ten, si dá dobrý pozor, aby nepřišel a nerozhněval si, voliče, které bude brzy potřebovat…

beija

Přesně tak. Za nedlouho jsou jedny volby, za rok další. A dle jiných anket než té profláklé od Stenmark většina lidí záchranu Smartwings nechce. Když je lidem ouvej, tak dlouho nezapomínají, vzpomeňte na Kalouska a jeho škrty..A jak se na něj dodnes nadává.

Nekdo

Tak jeste ma dalsi dve pojistky:
3) tak skvelou povest na ceskem trhu, ze vetsina lidi celkem jednoznacne vi, koho si vyberou na trasach kde je vice moznosti.
4) nutnou dopravni obluznost mensich ceskych a moravskych letiat

beija

Tenhle vtip jste vyhmátl dobře. 🙂

Anybody

A proč je státní pomoc taky jenom pro některé podnikatele a podniky? A kdyby SW nepočítali s horšími časy, tak by tady už dávno nebyli po loňském uzemnění maxů a letošním covidu…

Dalibor

Takže nemá cenu této zadlužené společnosti cpát další peníze. Protože se tím její krach pouze oddálí, a pak budou náklady o další miliardu vyšší. Tj zastavit včas a nezvětšovat ztrátu!!!!!

HOCKEY

Prosim redakci o korekturu: CATC = Czech aviation training centre.

Pavel

Nechápem prečo maju českí daňový poplatníci zachraňovať poločínsku súkromnú firmu so zlým renomé.

Nekdo

Protoze majitele te necinske casti, stari pezetkari jsou kamosi neagenta StB a dokonce chodi na jeho svatbu…

rtep

Politiku firmy ANOfert hodně lidí nechápe. Ale soudruh Bureš nás řídí jako firmu, tak není podstatné chápat, je podstatné se podřídit.

atat

Bude to tím, že svět je naruby a zachraňuje se či různě se podporuje kde kdo a kde co a svět ovládl system dotaci, tedy něco nechutně zrůdného …..
A pokud by se mělo ještě do toho všeho vybírat kdo jo a kdo ne, tak je to snad ještě zrudnejsi a svobodný trh temer přestal existovat ….

Partneři


Czechtoll

pst
podcast