LOT 3a leaderboard

Ministerstvo dopravy chce zvýšit odměny v SFDI až na trojnásobek

Logo Státního fondu dopravní infrastruktury. Foto. SFDILogo Státního fondu dopravní infrastruktury. Foto. SFDI

Ministerstvo dopravy navrhuje až ztrojnásobit odměny členům výboru nebo dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Vyvsvětluje to tím, že

Ministerstvo dopravy navrhuje až ztrojnásobit odměny členům výboru nebo dozorčí rady Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Vyvsvětluje to tím, že se deset let výše odměn nezvyšovala.

„Výše odměny členů výboru a dozorčí rady SFDI nebyla změněna od roku 2007. V současné době již neodpovídá výši odměn, která je běžná u ostatních členů řídících orgánů organizací v resortu dopravy srovnatelných se SFDI,“ uvedlo ministerstvo dopravy v předkládací zprávě.

Podle zprávy je nutné, aby odměna za činnost byla přiměřená i kvůli tomu, že členové výboru a dozorčí rady rozhodují o hospodaření s velkými prostředky. Současně ministerstvo upozorňuje, že podle zákona může hradit jen tuto odměnu, nikoliv další náklady členů vyplývající z této činnosti, například cestovné či notebooky.

Až dosud mají členové výboru a dozorčí rady 9 000 korun měsíčně, místopředseda výboru 10 tisíc korun. Předsedou výboru bývá vždy ministr dopravy bez nároku na odměnu. Předsedové a místopředsedové dozorčí rady mají nárok na 10 tisíc korun, členové na devět tisíc korun.  Výbor je devítičlenný, dozorčí rada pětičlenná.

Ministerstvo chce od ledna zvýšit odměnu na 30 tisíc u předsedy a místopředsedů, členům na 25 tisíc korun.
Zatímco výbor SFDI je složený hlavně z ministerských náměstků a úředníků, dozorčí rada pak hlavně ze současných i vysloužilých poslanců. Aktuální složení je na webových stránkách SFDI.

I přes nízkou odměnu jde o vlivné orgány SFDI, zejména pak v případě výboru. Ten rozhoduje o rozpočtu i například rozděluje peníze z jednotlivých dotačních programů.

Tagy SFDI
Žádné komentáře