Miliardové stěny kolem Pražského okruhu. Stát chce stávající vykopat a postavit vyšší

Protihlukové stěny. Foto: LiadurProtihlukové stěny. Foto: Liadur

Do vlády míří materiál, který může v příštích letech výrazně pustit státnímu rozpočtu žilou. Jde sice na první pohled „jen“

Do vlády míří materiál, který může v příštích letech výrazně pustit státnímu rozpočtu žilou. Jde sice na první pohled „jen“ o miliardovou stavbu protihlukových stěn kolem části Pražského okruhu, v praxi ale taková stavba může být precedentem pro jiné obce podél dálnic, které se začnou dožadovat podobných investic.

Ministerstvo dopravy odeslalo do meziresortního připomínkového řízení materiál, kterým má vláda schválit výměnu stávajících protihlukových stěn na úseku 512 Pražského okruhu v okolí obcí Herink, Dobřejovice a Modletice a ještě je rozšířit. Jde o akci za 1,182 miliardy podle projektových cen. Ke stavbě by mělo dojít v roce 2022.

Na téměř devíti kilometrech mají vyrůst osmimetrové protihlukové stěny, na dalších dvou čtyřmetrové. Stát přitom nic k takovému kroku nenutí, jde jen o výsledek jednání s obcemi. „Z pohledu hygienických limitů hluku podle platných právních předpisů není výstavba protihlukového opatření potřebná, neboť v území jsou hygienické limity z příspěvku stavby 512 plněny,“ uvádí důvodová zpráva.

Jde o kompromisní variantu, která vzešla z technické studie. Jednou z možností bylo i zastřešení dálnice za 8 miliard, ani to by přitom nepřineslo snížení hluku na obcemi požadovanou úroveň. I proto, že v okolí dálnice jsou další silnice, které produkují hluk. „Z pohledu akustické účinnosti dojde ke snížení hluku o 2,5 – 7,7 dB z příspěvku stavby 512. V celkové akustické situaci dojde ke snížení hluku o 1,3 – 7,5 dB,“ konstatuje zpráva.

Z velké části už na této trase stěny jsou. Ministerstvo dopravy proto navrhuje je vykopat a postavit vyšší. Tam, kde dosud nejsou, dojde k rozšíření náspu a vybudování nových.

Stát ale nenavrhuje vyšší stěny zcela nezištně. Kromě toho, že se sníží lidem hluková zátěž, současně si slibuje i vstřícnější postoj při povolování jiných staveb v této oblasti. „Dalším přínosem navržených opatření může být také možnost vstřícnějšího postoje obyvatel žijících v území dotčeném plánovanou výstavbou Pražského okruhu D0 (stavba 511), dálnice D3 a dalších dopravních staveb v dotčeném území,“ píše se v předkládací zprávě.

Stavba musí jít nezvykle do vlády, jejím souhlasem podmínil financování Státní fond dopravní infrastruktury.

Tagy D0 Pražský okruh Protihlukové stěny stavba 512
11 komentářů