MD: Na náklaďáky mířící do tornádem zničených obcí se zákaz jízdy nevztahuje

Kamiony, dálnice, ilustrační foto. Pramen: MDČRKamiony, dálnice, ilustrační foto. Pramen: MDČR

Policie se stanoviskem ministerstva dopravy souhlasí a nákladní auta dovážející potřebný materiál nebude pokutovat.

Prázdninový ani víkendový zákaz jízdy nákladních aut na dálnicích a silnicích I. třídy neplatí pro dovoz stavebního materiálu na Břeclavsko a Hodonínsko. Uvedlo to ministerstvo dopravy ve svém stanovisku k výjimce ze zákazu jízd při živelných pohromách. Podle mluvčího Františka Jemelky tak úřad reaguje na obavu, že by za porušení tohoto zákazu hrozily pokuty.

„Zákon umožňuje z víkendových zákazů jízd výjimku v případě živelných pohrom, což je případ tornáda na Moravě. Dopravní policie se stanoviskem ministerstva dopravy souhlasí a nákladní auta dovážející potřebný materiál na obnovu poničených domů nebude pokutovat,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček.

Na dálnici a na silnici I. třídy je zakázána jízda nákladním autům v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin, v sobotu v období od 1. července do 31. srpna v době od 7.00 do 13.00 hodin a v pátek v období od 1. července do 31. srpna v době od 17.00 do 21.00 hodin. Podle zákona o silničním provozu se tento zákaz nevztahuje na jízdu související s následky živelné pohromy.

Stanovisko ministerstva dopravy k výjimce ze zákazu jízd při živelných katastrofách

Vzhledem k situaci na Břeclavsku a Hodonínsku, kde dne 24. 06. 2021 prošlo několika obcemi tornádo, vydává Ministerstvo dopravy, odbor agend řidičů, následující stanovisko k zákazu jízd některých, převážně nákladních vozidel po dálnicích a silnicích I. třídy během pátku, soboty a neděle a dnů pracovního klidu dle § 43 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

Ministerstvo dopravy upozorňuje na to, že dle § 43 odst. 3 písm. j) zákona o silničním provozu se výše uvedený zákaz jízdy nevztahuje na vozidla užitá při živelné pohromě. Pokud tedy jízda vozidla souvisí s odstraněním následků tornáda v poškozených obcích, může vozidlo užít dálnice i silnice I. třídy i ve dnech, kdy by pro ně jinak platil zákaz jízdy.

Tagy kamiony Ministerstvo dopravy seznam tornádo zákaz jízdy
14 komentářů