Liberec představil plán, které ulice letos rozkope. Omezení čeká řidiče i na průtahu

Most na silnici I/35 na okraji Liberce přes Hodkovickou ulici. Foto: Google Street ViewMost na silnici I/35 na okraji Liberce přes Hodkovickou ulici. Foto: Google Street View

Na silnici I/35 čeká řidiče demolice mostu i oprava vozovky.

Řidiče v Liberci letos čekají dopravní omezení kvůli opravám silnic na více než deseti místech. Město zveřejnilo na začátku stavební sezóny kompletní přehled oprav komunikací, které letos v Liberci nastanou. Největší komplikace mohou řidiči čekat na silnici I/35 napříč celým krajským městem, kde Ředitelství silnic a dálnic plánuje několik velkých akcí.

Na hlavním tahu I/35 začnou už v úterý po Velikonocích práce na stavbě nového mostu v Doubí před sjezdem na Makro. Doprava bude svedena do druhého jízdního pásu v režimu 2+1, celý most se bude bourat a stavět nový, počátek ihned po Velikonocích 5. dubna. Předpokládané dokončení do konce října, provoz pod mostem bude řízen kyvadlově semafory a dva víkendy v průběhu výstavby bude úplně uzavřen kvůli demolici.

Na stejné silnici začne také oprava mostu u Babylonu přes Košickou ulici. Provoz bude veden druhým jízdním pásem a doprava pod mostem omezena na co nejkratší dobu. Ještě v březnu začne také oprava silnice ze Stráže nad Nisou do Liberce, kde se bude opravovat vozovka ve směru od Děčína. Doprava svedena do druhého jízdního pásu. V obou směrech bude také uzavřen rychlý pruh od tunelu až po Casino ve Stráži nad Nisou. Důvodem je oprava kanalizace. Půjde o takzvanou bezvýkopovou metodu.

Řidiči musejí počítat i s omezením v Krásné Studánce, kde dojde na kruhovém objezdu ke stavbě veřejného osvětlení. Bude uzavřena krajnice a zúžen jízdní pruh, v některých etapách provoz řízen kyvadlově semafory.

Na sklonku prázdnin a v prvních měsících školního roku čeká řidiče také uzavírka rušných ulic Jablonecká a Tanvaldská v úseku od Hedvábné ulice až po ulici U Pivovaru a od Klášterní po ulici Na Bídě.

Dopravní omezení přinesou vylepšení stavu silnic a chodníků,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Město letos připravilo plán dlouhodobých dopravních omezení a jejich objízdných tras. Cílem připraveného plánu je zkoordinovat všechny práce tak, aby byl zmírněn negativní dopad na dopravu ve městě. Termíny jednotlivých prací se mohou mírně upravovat podle aktuálního vývoje situace.

„Každoroční opravy komunikací a inženýrských sítí jsou potřebné, nicméně bohužel s sebou přinášejí nezbytná dopravní omezení, bez kterých není možné tyto opravy provádět. Vnímáme dopravní komplikace, které to může některým řidičům způsobit. Snahou města je dopady těchto omezení zmírnit. To však není při stávajících vysokých intenzitách provozu jednoduché a vždy možné,“ řekl náměstek primátora Jiří Šolc. Kompletní přehled oprav je na stránkách města.

Opravy, na kterých se podílí město

1. Lokalita Slovanské údolí + ulice Javorová

• úplná uzavírka komunikace v termínu 04 – 11/2021
• bude prováděna oprava vodovodu, kanalizace, NTL plynovodu a následně oprava povrchu komunikace a veřejného osvětlení
• oprava inženýrských sítí 04 – 07/2021
• následná úprava povrchů 07 – 11/2021

2. ulice Plužní

• úplná uzavírka komunikace v termínu 22.3.2021 – 15.8.2021
• bude prováděna rekonstrukce vodovodu a kanalizace, rekonstrukce a úprava STL plynovodu, a poté dojde k opravě povrchu a přilehlých zpevněných ploch
• oprava inženýrských sítí 03 – 06/2021
• následná úprava povrchů 07 – 08/2021

3. Oprava opěrné zdi v Ondříčkově ulici

– úplná uzavírka komunikace v termínu 05 – 10/2021
– proběhne oprava opěrné zdi a vyvolané přeložky stávajícího kabelového vedení ČEZ, CETIN a veřejného osvětlení

4. ulice Jiskrova

• úplná uzavírka komunikace v termínu 12.4.2021 – 3.10.2021
• dojde k rekonstrukci kanalizace, vodovodu, plynovodu, kabelového vedení NN s následnou opravou povrchu komunikace, chodníků a veřejného osvětlení
• oprava inženýrských sítí 04 – 07/2021
• následná úprava povrchů 07 – 10/2021

5. ulice Slovenská

• úplná uzavírka komunikace v termínu 16.3.2021 – 30.9.2021
• bude opraven vodovod a kanalizace s následnou obnovou povrchů komunikace, chodníků a veřejného osvětlení
• oprava inženýrských sítí 03 – 07/2021
• následná úprava povrchů 07 – 09/2021

6. ulice Srbská

• úplná uzavírka komunikace v termínu 04 – 09/2021
• proběhne oprava kanalizace a vodovodu, a poté obnova povrchu komunikace
• oprava inženýrských sítí 04 – 07/2021
• následná úprava povrchů 07 – 09/2021

7. ulice Sokolská

• úplná uzavírka komunikace 04 – 09/2021
• bude opravena kanalizace a vodovod, plynovod, a poté oprava povrchu komunikace, chodníků, přilehlých ploch a veřejného osvětlení
• oprava inženýrských sítí 04 – 07/2021
• následná úprava povrchů 07 – 09/2021
• projekt konečných stavebních úprav komunikace a chodníků řeší Kancelář architektury města Liberec a plánuje na rok 2022

Zvýšení bezpečnosti dopravy

1. křižovatka Letná x Stračí

-částečná uzavírka Letné ulice a úplná uzavírka ulice Stračí v termínu od 06 – 10/2021
-dojde k úpravě křižovatky, komunikace a chodníků, odvodnění, úpravě dešťových kanalizačních přípojek, veřejného osvětlení a napájení a kabeláž světelného signalizačního zařízení

2. ulice Blažkova

• částečná uzavírka proběhne s minimálním dopravním omezením v termínu 06 – 08/2021
• bude upraven přechod pro chodce a světelné signalizační zařízení

3. ulice Na Pláni, Lipová

• částečná uzavírka proběhne s minimálním dopravním omezením v termínu 06 – 08/2021
• bude upraven přechod pro chodce a světelné signalizační zařízení

Ostatní akce

1. ulice Pastýřská

• parkoviště P+R – uzavření parkoviště
• částečná uzavírka ulice Ruské a Tržního náměstí
• bude opraven povrch parkoviště, komunikace, chodníků a veřejné osvětlení

2. Oprava mostu v ulici Hanychovská

– částečná uzavírka ulice Hanychovské a úplná uzavírka ulic Křižíkova a Kralická, a to v termínu 04 – 10/2021
– proběhne oprava mostu přes Janovodolský potok
-rekonstrukce je v režii DPMLJ

3. Strakonická ulice

– úplná uzavírka komunikace v termínu 5.4.2021 – 23.5.2021
– proběhne oprava komunikace, chodníků a veřejného osvětlení
– akce pokračuje z roku 2020 ( z důvodu zimního období byla pozastavena)

4. Oprava opěrné zdi v Oblačné ulici

• částečná uzavírka komunikace v termínu 04 – 06/2021
• oprava opěrné zdi a vybudování parkovací plochy

 

Tagy I/35 liberec Ředitelství silnic a dálnic ŘSD seznam
2 komentáře