LOT 3a leaderboard

Liberec chystá proměnu zanedbaného parkoviště u středu města, vznikne tak nová alej

Parkoviště v Pastýřské ulici. Foto: SMLParkoviště v Pastýřské ulici. Foto: SML

Celá oblast projde kompletní revitalizací za 30 milionů korun.

Liberec chystá příští rok proměnu jednoho z nejzanedbanějších parkovišť ve městě. Za zhruba třicet milionů korun dojde k výrazné proměně stání v Pastýřské ulici mezi sídlem policie a Tržním náměstí.

Návrh parkovací plochy, včetně krajinářských a sadových úprav, vzešel z Kanceláře architektury města (KAM). Jde o plochu, která vznikla na místě bývalého hřiště a kde je nyní kolem 80 míst. Povrch je hliněný a značně nerovný.

„Nebude to jen holá betonová pláň s namalovanými pruhy, ale budou tam stromy, květiny. Půjde o moderní parkovací plochu, která bude respektovat požadavky na klimatické změny a mimo jiné bude například řešit zasakování vody. Zpevněné pochozí plochy budou z kamenné mozaiky,“ řekl primátor města Jaroslav Zámečník.

Na ploše bude celkem 133 parkovacích míst určených pro veřejnost. Přibudou stromy a městský mobiliář. „Řešení KAM podporuje adaptační strategii na změnu klimatických podmínek, zvyšuje retenční potenciál území a celkově kultivuje veřejné prostranství v blízkosti důležitých veřejných staveb a v návaznosti na historické centrum města,“ dodává Jiří Janďourek.

V rámci krajinářských úprav vznikne nová městská alej u ulice Nová Pastýřská. Prostory parkoviště budou doplněny výsadbou solitérních stromů, výsadbou trvalkových záhonů a městským mobiliářem. Zpevněné pochozí plochy budou z kamenné mozaiky. Pojížděné povrchy budou z asfaltu, u parkovacích stání budou z propustné kamenné dlažby s většími spárami. Město chce na většinu investice získat evropské dotace.

Zákres úpravy Pastýřské ulice. Foto: KAM Liberec

Zákres úpravy Pastýřské ulice. Foto: KAM Liberec