Libeňský přesmyk získal důležité razítko, Ropid tu chce od prosince vlaky každý den

Vizualizace mostu přes Rokytku u nové dvojkolejné trati mezi Libní a Malešicemi. Foto: SŽDCVizualizace mostu přes Rokytku u nové dvojkolejné trati mezi Libní a Malešicemi. Foto: SŽDC

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) získala důležitý souhlas pro plánované zdvojkolejnění trati mezi pražskými nádražími Libeň a Malešice. První etapa

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) získala důležitý souhlas pro plánované zdvojkolejnění trati mezi pražskými nádražími Libeň a Malešice. První etapa stavby, nazývaná jako Libeňský přesmyk, získala souhlasné stanovisko ministerstva životního prostředí. Už do prosince by zde měly jezdit navíc vlaky takzvané městské linky i ve všední den.

Kladné stanovisko od ministerstva životního prostředí  znamená, že SŽDC může pokračovat v přípravě celého projektu. První etapa, na kterou SŽDC získala souhlas, počítá se stavbou přesmyku z Libně do Malešic. V podmínkách pro stavbu je například povinnost vybudovat kolem části trati protihlukové stěny.

„Návazným krokem nyní bude zadání aktualizace dokumentace pro územní řízení  včetně jejího projednání. Dobu získání pravomocného územního rozhodnutí nelze predikovat ani přibližně, protože stavba je negativně vnímána Městskou částí Praha 9,“ řekl mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Proti stavbě už během řízení o vlivu na životní prostředí vystupovala řada občanských sdružení. „Ze stejného důvodu se nedá stanovit ani doba, kdy by přesmyk mohl být postaven a zprovozněn,“ dodal Illiaš.

Stavba začíná v běchovickém zhlaví stanice Libeň a končí v Malešicích v místě křížení s Českobrodskou ulicí. V samotné stanici Malešice má dojít k posunu tří výhybek a zvětšení užitečné délky kolejí. Vlaky zde pojedou maximálně šedesátkou. Kompletní popis stavby je v informačním systému EIA. V další etapě je v plánu i nový souběžný jednokolejný tunel pod vrchem Tábor a celková přestavba stanice Malešice. Čtyřkilometrový úsek obsahuje tři mosty, jeden z nich vyžaduje demolici ubytovny, části přilehlého areálu a skladu mezi ulicí Mezitraťovou a Rokytkou. Novostavbou jsou necelé dva kilometry. Cílem je hlavně odstranění kolize nákladních vlaků (zejména do terminálu Metransu v Uhříněvsi) a osobních vlaků.

Vizualizace mostu přes Rokytku u nové dvojkolejné trati mezi Libní a Malešicemi. Foto: SŽDCVizualizace mostu přes Rokytku u nové dvojkolejné trati mezi Libní a Malešicemi. Foto: SŽDCVizualizace mostu přes Rokytku u nové dvojkolejné trati mezi Libní a Malešicemi. Foto: SŽDC

Ještě před rekonstrukcí by mělo ale dojít k zahuštění provozu osobních vlaků na této trati. Dosud spojku mezi Libní a Hostivaří využívá Praha pro osobní vlaky takzvané městské linky z Hostivaře do Roztok u Prahy jen o víkendech, ve všední dny vlaky jezdí jen z Libně do Roztok. Ropid chce ale letos u SŽDC objednat kapacitu pro vlaky i ve všední dny. „Je to náš plán, aby od prosince mohly jezdit vlaky v hodinovém intervalu každý den, ve špičce po půlhodině,“ řekl mluvčí Ropidu Filip Drápal.

Tagy EIA Libeň Malešice přesmyk ropid SŽDC
29 komentářů