Královéhradecký kraj mění jízdní řády, objednané autobusy pojedou poprvé po novém úseku D11

Nové autobusy pro Královéhradecký kraj. Foto: FB Veřejná doprava Královéhradeckého krajeNové autobusy pro Královéhradecký kraj. Foto: FB Veřejná doprava Královéhradeckého kraje

Kraj ruší některé velmi málo vytížené spoje.

V Královéhradeckém kraji začal od neděle platit nový jízdní řád pro autobusy, od nadcházející neděle se změní i železniční grafikon.

Jde o relativně malé změny v řádu minut, někde dochází ke zkrácení spojů nebo zrušení. Poprvé zamířily v neděli spoje v závazku kraje na nový úsek dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Jaroměří: zrychlené spoje z Trutnova do Hradce Králové tak mají proti původnímu jízdnímu řádu o čtyři minuty kratší jízdní dobu. Změna jízdních řádů na železnici začne platit 13. března.

Významnější změny provádíme na žádost velkých zaměstnavatelů a se souhlasem dotčených obcí. Jiné úpravy jsou pouze minutové a vyvolané technologickými důvody. Vždy se ale snažíme vycházet maximálně vstříc potřebám cestující veřejnosti, “ říká radní Václav Řehoř odpovědný za oblast dopravy.

Přehled změn podle jednotlivých oblastí

Broumovsko
Po uděleném souhlasu obce Heřmánkovice nově nedojede do obce spoj okolo 12. hodiny z Broumova na lince 376. Spoj bude ukončen v Olivětíně.
Dojde k zavedení sobotního spoje v 18:30 z Broumova, který po lince 371 nově nabídne spojení až do Teplic nad Metují.
Z důvodu minimálního využití bude zrušen ranní pár spojů linky 375 mezi Policí a žel. st. Police n. M. okolo 4:45.

Dobrušsko
Z důvodu ukončení spolupráce kraje a závodu Škoda Auto Kvasiny na provozu linky 261 Dvůr Králové – Jaroměř – České Meziříčí – Opočno – Trnov – Byzhradec – Solnice – Rychnov nad Kněžnou dochází na Novoměstsku a Dobrušsku od 6. 3. 2022 k několika změnám. Linka 261 bude ukončena v Opočně a již nebude zajišťovat úsek Opočno – Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem. V úseku Jaroměř – Dvůr Králové nad Labem je částečně nahrazena linkou 451.
Vzniká nový posilový spoj linky 263 s odjezdem ve 13:20 z Dobrušky do Opočna, který odlehčí přeplňovanému spoji linky 111. Naopak je zrušen spoj linky 261 s odjezdem ve 14:06 z Dobrušky přes Opočno do Voděrad.

Hradecko
V oblasti dochází pouze k dílčím změnám. Na lince 105 bude z důvodu minimálního využití ukončena obsluha zastávek Lodín, Janatov a Králíky, Chmelovice. Na linkách 101 a 105 dojde ke změně časové polohy u ranních víkendových spojů ve směru z Nového Bydžova do Hradce Králové.

Jaroměřsko
S ohledem na výše zmiňovaného ukončení provozu linky 261 v úseku Dvůr Králové nad Labem – Jaroměř – Opočno dojde k úpravám na lince 451 v úseku Dvůr Králové nad Labem – Jaroměř.
Na lince 311 je po dohodě s obcemi zrušen spoj v 5:11 z Vlkova do Josefova, který vykazoval dlouhodobě minimální využití.

Královédvorsko
Na lince 419 bude zaveden nový spoj, který zajistí ranní spojení po 6. hodině ráno z obce Kohoutov do Dvora Králové nad Labem. Od tohoto spoje bude v zastávce Kocbeře, závod zajištěn přípoj linkou 410 do Trutnova, ve Dvoře Králové n. L. bude možné přestoupit na linku 451 do Jaroměře a Hradce Králové, případně na linku 522 do Hořic. Podvečerní spoj linky 419 pojede nově ze Dvora Králové již v 17:35. Díky tomu bude možné v zastávce Kocbeře, závod přestoupit z autobusu linky 410 od Trutnova.
Na linkách 457 a 462 dojde k úpravě časových poloh spojů a jejich vzájemnému propojení tak, aby byly zajištěny přímé spoje ze Dvora Králové nad Labem přes Bílou Třemešnou a Mostek do Hostinného. Nově budou zajištěny přímé spoje ve 4:45 a 15:10 ze Dvora Králové nad Labem a ve 14:45 z Hostinného. Na lince 536 bude v 16:03 z Nové Paky zajištěno přímé spojení až do Dvora Králové nad Labem (dosud spoj končil v Bílé Třemešné).
Opět z důvodu ukončení provozu linky 261 v úseku Dvůr Králové nad Labem – Jaroměř – Opočno dojde k úpravám a doplnění spojů na lince 451 v úseku Dvůr Králové nad Labem – Jaroměř. Nově bude možné dojíždět ze Dvora Králové do Jaroměře na všechny 3 směny a dojde také ke zlepšení návazností na vlaky směr Hradec Králové.
Dále dochází k dílčím změnám na linkách 407, 410, 414, 415, 417 za účelem zlepšení přestupních vazeb.

Náchodsko
Na základě žádosti společnosti ATAS dojde k úpravě na lince 352. Spoj v 6:15 z Malé Čermné nově vyjede již v 5:58 a pojede okolo ATASu do Hronova a dále na Žďárky, zajistí tak odvoz z noční směny z průmyslových podniků po trase.
Na základě požadavku společnosti EMERGE bude na lince 303 spoj v 17:25 z Červeného Kostelce do Náchoda veden přes průmyslovou zónu a zajistí odvoz zaměstnanců.
Výsledkem řešení včasnosti školního spoje ze Zábrodí do Červeného Kostelce je nové technologické řešení, které zahrnuje i vznik nového párového spoje v 11:35 z Červeného Kostelce do Náchoda taktéž po lince 301.

Novoměstsko
Na lince 309 Náchod – N. Město n. M. – Dobruška – Rychnov n. Kněžnou dojde k časovému uspíšené spojů v době střídání ve Škodě Auto Kvasiny. Autobus přijede do Kvasin dříve a zaměstnanci, tak budou mít jistotu při docházce na své pracoviště.

Rychnovsko
V oblasti Rychnovska se největší změny dotknou linek 261 a 265. Na lince 261 dochází ke zrušení sobotního provozu. V pracovní dny pojede večerní spoj ve 20:38 z Dobrušky do Voděrad po lince 261 (místo po lince 265) a z Voděrad bude pokračovat po trase linky 210 do Rychnova nad Kněžnou. V opačném směru večer pojede autobus po trase linky 210 do Voděrad a odtud po trase linky 261 přes Houdkovice, Trnov, Semechnice do Opočna. Ráno zajistí školní spoj z Malé Záhornice do Voděrad spoj linky 265, školní spoj linky 261 pojede ze Semechnic přímo do Trnova. Dále dochází ke zrušení spoje linky 261 s odjezdem ve 14:06 z Dobrušky do Voděrad.

Trutnovsko
Na lince 410 dojde u ranního zrychleného spoje v 6:25 z Trutnova do Hradce Králové k úpravě trasy. Nově spoj pojede po novém úseku D11. Stává se tak prvním spojem objednávaným Královéhradeckým krajem, který nově vybudovaný úsek dálnice využije. Obslužnost po obcích mezi Dvorem Králové a Hradcem Králové i nadále bude zajišťovat spoj linky 451 Vrchlabí – Hradec Králové. Tento spoj nově zajede ve Dvoře Králové n. L. na aut.st., kde zajistí přípojné vazby z regionálních linek.

Úpicko
Na základě požadavků obcí dojde k hodinovému opoždění spojů linky 421 v 7:45 z Úpice do Maršova a v 8:05 z Maršova do Úpice. Dále dojde k opoždění spoje s odjezdem v 11:50 z Úpice do Maršova na 12:05 kvůli lepšímu stíhání dětí ze ZŠ.

Vrchlabsko
Na lince 454 dochází k drobným časovým posunům s cílem zajistit účelové vazby mezi Dolním Dvorem a linkou 453 směr Pec pod Sněžkou. Rovněž dochází k drobnému rozšíření obsluhy Dolního Dvora o víkendech tak, aby bylo možné pohodlně odpoledne sejít z hřebenů hor na autobus do D. Dvora.
Ráno mezi 5:10 a 5:14 dojde k provázání spojů od Trutnova do Vrchlabí přestupem v Hostinném mezi linkami 406 a 452. Zajistí se tak další možnost pro dojížďku do zaměstnání ve Vrchlabí.

Změny vlakových jízdních řádů od 13. 3. 2022

V neděli 13. března 2022 vstoupí v platnost mimořádná změna jízdních řádů na železnici.
Trať 021 Hradec Králové – Letohrad, Častolovice – Solnice
Trať 023 Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách
Na obou tratích dojde u vybraných vlaků k dílčí minutové úpravě jejich časové polohy (v rozsahu do 2 minut) z důvodu úpravy technologických dob ve stanici Doudleby nad Orlicí. Tato změna se týká vlaků Os 5161 (nově bude veden pod číslem 5185), Os 25221 (nově 25241) a Os 25220 (nově 25242).
Trať 026 Choceň – Náchod, Opočno pod Orlickými horami – Dobruška
Vlak Sp 1895 (Náchod 16:12 – Choceň 17:09) bude nově zastavovat ve stanici Čermná nad Orlicí (odjezd v 17:01), nově bude veden pod číslem 1899.
Trať 043 Trutnov – Sędzisław
U vybraných vlaků dojde k dílčí minutové úpravě jejich časové polohy (v rozsahu do 5 minut) z důvodu úpravy návazných vlaků v polské stanici Sędzisław. Tato změna se týká vlaků Os 25405 (nově bude veden pod číslem 25419) a Os 25411 (nově 25417).

(Zdroj: tisková zpráva Královéhradeckého kraje)

Tagy Královéhradecký kraj
9 komentářů