Kraj hlásí průlom v kauze prodloužená Rudná, ŘSD projektuje jiné protihlukové stěny

I/11, prodloužená Rudná. Autor: ŘSDI/11, prodloužená Rudná. Autor: ŘSD

Vedení Moravskoslezského kraje je přesvědčeno, že dosáhlo průlomu v případu stavby silnice I/11 na západním okraji Ostravy, známé jako prodloužená

Vedení Moravskoslezského kraje je přesvědčeno, že dosáhlo průlomu v případu stavby silnice I/11 na západním okraji Ostravy, známé jako prodloužená Rudná. Tu dlouhodobě blokují spory Ředitelství silnic a dálnic s majiteli přilehlých pozemků, které reprezentuje Občanské sdružení Skalka.

„V roli mediátora se vedení kraje po mnoha letech tahanic a sporů podařilo zajistit shodu nad technickými podmínkami protihlukových stěn, které byly hlavním jádrem problémů mezi zúčastněnými. Byl tak nastartován pozitivní proces, který by měl vést konečně k dokončení stavby,“ napsal kraj v prohlášení.

ŘSD stáhne zablokovanou žádost o stavební povolení a podá novou s upravenou podobou protihlukových stěn. Silničáři už zadali zakázku na změnu projektové dokumentace a novou žádost o stavební povolení podají po jejím dokončení.

I/11, prodloužená Rudná. Autor: ŘSD

I/11, prodloužená Rudná.
Autor: ŘSD

„Konečně jsme dosáhli shody nad technickým řešením protihlukových stěn a byli jsme ujištěni, že kvalita protihlukových stěn nemůže už být snížena. O to jsme se snažili od počátku,“ citoval kraj zástupce sdružení Skalka Dušana Richtára, který je hlavní tváří kritiků stavby.

ŘSD přílišný optimismus ale spíše krotí a žádné termíny neuvádí. „Čeká nás ještě mnoho řízení a jednání, než bude moci zhotovitel vjet na stavbu a zahájit stavební činnost, ale doufáme v zahájení prací v co nejbližší době,“ uvedla mluvčí Nina Ledvinová.

Problematický je zhruba 400metrový úsek z 6,5 kilometru dlouhé stavby, která začala už v roce 2012. Kromě protihlukových stěn se vedou spory především o věcné břemeno práva chůze a jízdy, kterým je úsek zatížen. Jednání se vedou o výši kompenzace za zrušení věcných břemen, která jsou ve prospěch majitelů sousedních pozemků. Ti rovněž vyžadují stavbu lávky. Richtár se před rokem v Deníku vyjadřoval i o finančních kompenzacích za zhoršení životních podmínek, společenskou a psychickou újmu, poškození dobrého jména a znehodnocení majetků.

Prodloužená Rudná má výrazně ulevit obyvatelům západní části Ostravy, hlavně ulic 17. listopadu a Opavské. Tahanicemi o pozemky se přitom dávno zařadila mezi „věčné“ projekty typu D11 u Hradce Králové nebo D3 u Tábora. Zhruba 13 let se vleklo jen posuzování vlivu stavby na životní prostředí. ŘSD ve svém letáku aktuálně uvádí jako termín dokončení rok 2020.

Zprovozňování jednotlivých částí Rudné:

10/2015 – zároveň se zprovozněním navazující stavby I/11 Mokré Lazce, bylo zprovozněno provizorní napojení části stavby na stávající silnici I/11 v prostoru nákupního centra Globus

06/2016 – byla spuštěna doprava po objízdné trase vedené za Globusem, která je variantou za úplnou uzavírku I/11 (16 měsíců) po zprovoznění hlavní trasy silnice Prodloužené Rudné.

08/2017 – zahájen zkušební provoz na rampách MÚK Krásné Pole a přeložkách stávající I/11

11/2017 – zprovoznění části hlavní trasy po MÚK Krásné Pole a ulice K. Svobody u Globusu
Pramen: ŘSD

Tagy I/11 Moravskoslezský kraj ostrava prodloužená Rudná ŘSD
6 komentářů