LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Konec hloubětínské vozovny. Areál čeká demolice odstřelem

Vozovna Hloubětín. Foto: MetroprojektVozovna Hloubětín. Foto: Metroprojekt

Praha přijde o svoji nejmladší tramvajovou vozovnu. Její demolice začne nejspíše v srpnu. Dopravní podnik hl. města Prahy do té

Praha přijde o svoji nejmladší tramvajovou vozovnu. Její demolice začne nejspíše v srpnu. Dopravní podnik hl. města Prahy do té doby potřebuje ještě dokončit opravy jiných vozoven, aby měl kam přesunout tramvaje z Hloubětína.

Demolici stávající budovy schválilo už loni bývalé představenstvo, zastavil ji ale náměstek pro dopravu Adam Scheinherr. Chtěl ještě nechat prověřit, zda je opravdu budova v tak špatném stavu. Nová analýza Kloknerova ústavu ČVUT potvrdila, že je potřeba současnou vozovnu zbourat.

Konstrukce skořepin ztratily svůj původní tvar a nejsou nadále schopny spolehlivě a bezpečně plnit svou funkci v projektem uvažovaném smyslu převážně tlačené konstrukce. Zdeformování a poškození konstrukce střechy je nevratné. Střešní konstrukci lze považovat za nestabilní a nelze predikovat její zbytkovou únosnost,“ uvedli autoři v posudku, který má redakce k dispozici.

Deponovací hala vozovny se již od loňska nepoužívá pro běžný provoz. Jsou v ní umístěny vyřazené nebo havarované tramvaje určené k opravě. Před demolicí je bude DPP přesouvat do nedávno dokončeného velkokapacitního kolejiště v Hostivaři. Část vozů sem již byla odvezena..

Rozsáhlé závady střechy deponovací haly vozovny byly poprvé zjištěny v roce 2013, staticky posouzeny v roce 2014a opět v roce 2019. Od roku 2014 je konstrukce kontinuálně monitorována a od roku 2015 probíhá projektová příprava na demolici objektu a výstavbu nové vozovny. V lednu 2018 byla hala pro pravidelný provoz uzavřena , a od té doby je tramvajový provoz nouzově zajišťován vypravováním vozů částečně z Hloubětína ze dvora vozovny a částečně z kolejiště dílen DP v Hostivaři.

Zajímavá bude přitom i samotná demolice. Statici nedoporučili postupné rozebírání z důvodu rizika nekontrolovatelného zborcení střechy včetně narušení obvodových stěn. Projektanti proto navrhli pro halu demolici odstřelem, která bude svého druhu unikátní. Nálože budou umístěny v prostoru nosných sloupů a střecha bude po okrajích naříznuta, při odstřelu by se měla pouze propadnout dovnitř prostoru haly. Vozovna je sice blízko obytné čtvrti a v ochranném pásmu metra, nicméně odstřel by neměl dosahovat takové intenzity, aby byly tyto objekty jakkoliv ohroženy.

DPP už má na demolici povolení, zatím aktuální termín odstřelu je na konec srpna. Na místě stávající vozovny má vyrůst nová, jejíž náklady se předpokládají do 2 miliard korun. Letos DPP plánuje získat stavební povolení, poté bude následovat soutěž na zhotovitele DPP chce na stavbu získat evropskou dotaci v rámci operačního programu Doprava, která by mohla pokrýt až 85 % uznatelných nákladů.

První etapou bude výstavba nového energocentra areálu, zahrnujícího trafostanici, výměník tepla a měnírnu pro zásobování přilehlé trati elektrickou energií. Na tuto část stavby má DPP již kompletní stavební povolení a připravuje pro ni realizační projekt. Výstavba samotné nové vozovny včetně haly oprav i pro nízkopodlažní vozy bude následovat v dalších etapách od konce roku 2020 ve vazbě na zajištění stavebního povolení. Dokončení stavby nové vozovny a uvedení do provozu je plánováno do konce roku 2022.

Za uplynulé desítky let od výstavby tramvajových vozoven v Praze se nároky na provoz samozřejmě zvýšily. Jsme rádi, že tento nový moderní objekt nabídne odpovídající pracovní podmínky pro naše zaměstnance. Zároveň bude splňovat nejnovější požadavky na správu i provoz dopravy a bude mít dostatečné kapacity pro odbavení potřebného množství tramvají,“ řekl Petr Witowski, generální ředitel a člen představenstva DPP.

Samotná nová vozovna pro tramvaje představuje zhruba 70 % z celkové ceny stavby, zbývajících 30 % pokrývá přestavbu dalšího zázemí a technologií v areálu – například trafostanice, měnírny pro napájení tramvajové trati a rozsáhlého provozního zázemí údržby tramvajových tratí.

Tagy Dopravní podnik hl. města Prahy dpp vozovna Hloubětín
Žádné komentáře