Konec čekání na motoru. U komory Dolánky začala stavba čekacích stání

Plavební komora Dolánky. Pramen: ŘVCPlavební komora Dolánky. Pramen: ŘVC

Čekací stání v horní i dolní vodě bude každé tvořeno řadou devíti ocelových daleb.

Ředitelství vodních cest (ŘVC) zahájilo stavbu čekacích stání pro rekreační plavidla u plavební komory Dolánky na Vltavě pod Prahou. V současnosti se zde malé lodě nemají kde vyvázat a čekání na proplavení musejí trávit na řece se zapnutými motory.

„Stavba je součástí rozsáhlého projektu, v rámci kterého vylepšujeme podmínky pro rekreační plavbu na Vltavě prostřednictvím výstavby stání uzpůsobených pro malá plavidla pro vyčkávání, až bude plavební komora připravena na proplavování a bude možné do ní zaplout. Ta totiž na celé řadě plavebních komor dnes chybějí. V letošním roce bude dokončeno ještě čekací stání u plavební komory Roztoky a zahájena stavba stání u plavební komory Hořín,“ uvedl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest.

Plavební komora Dolánky se nachází severně od Prahy u pravého břehu v krátkém plavebním kanálu, překonává spád 4,4 metru. Stavba nových čekacích stání nebude mít podle ŘVC na provoz v okolí plavební komory téměř žádný vliv. Většina stavebních prací bude prováděna z vody a mimo plavební dráhu.

Čekací stání v horní i dolní vodě bude každé tvořeno řadou devíti ocelových daleb, které budou od sebe vzdáleny 2,5 metru. Dalby budou opatřeny úvaznými prvky pro lodě, vzájemně je propojí ocelová lávka délky 20 metrů a šířky 1,5 metru se zábradlím. Přístup na lávku bude pouze z lodí.

Stavební náklady činí 32,6 milionu korun, stavbu provede společnost SMP Vodohospodářské stavby.

Tagy plavební komora Dolánky rekreační plavba ŘVC
2 komentáře