egoe-plus
Infrastruktura Komentáře Názory Železnice

Komentář: Zachovejte klid, zrušení dráhy nemá fatální povahu

Lokálka Mladotice - Kralovice. Autor: Ivannah, Wikimedia Commons
Lokálka Mladotice - Kralovice. Autor: Ivannah, Wikimedia Commons

Záměr úředně zrušit trať vyvolá vždy bouřlivou diskusi. Právník a někdejší vedoucí zaměstnanec Odboru drah, železniční a kombinované dopravy MD Petr Špetlák je přesvědčen, že zrušení dráhy je institut opředený mnoha mýty. Nemusí podle něj jít o definitivní zmizení tratě na věčné časy.

Spolu se zprávou o zahájení správního řízení o zrušení regionální dráhy Velká Kraš – Vidnava se opět rozhořela veřejná diskuse na téma rušení drah. V rámci úvah se vyskytují i takové názory, že je třeba legislativně upravit společenské vztahy v oblasti tzv. konzervace dráhy, která by snad neměla být – oproti (domněle) nevratnému odnětí statusu dráhy dané stavbě pravomocným rozhodnutím drážního správního úřadu o zrušení dráhy – definitivní, neboť taková konzervace dráhy by měla umožnit pouze dráhu neprovozovat bez toho, aniž by došlo k jejímu „absolutnímu“ zrušení.

Úmysl dobrý, avšak jednání samo o sobě zbytečné, neboť daného účelu je dosaženo právě zrušením dráhy. Předmětný závěr přitom nevyplývá z akademických úvah, je totiž podpořen dlouholetou (a rozumnou) aplikační praxí Drážního úřadu, jenž je nadán pravomocí rozhodovat mj. ve věci rušení železničních drah kategorie vlečka.

Pokud dojde ke zrušení dráhy pravomocným rozhodnutím drážního správního úřadu, není její vlastník zejména povinen zajistit údržbu a opravu dráhy v rozsahu nezbytném pro její provozuschopnost a její provozování provozovatelem dráhy. Pokud se však rozhodne shora jmenované povinnosti opětovně nést, postačí, pokud zajistí, aby bylo k předmětné dráze ve prospěch příslušné osoby vydáno drážním správním úřadem úřední povolení, jež opravňuje a povinuje provozovatele dráhy k jejímu provozování, v případě celostátní dráhy a regionálních drah spolu s osvědčením o bezpečnosti provozovatele dráhy celostátní a regionální.

Tvrzení o tom, že takovou dráhu jakožto stavbu je nutno „opětovně kolaudovat“, jsou nepodložená a vycházejí z nepochopení smyslu a účelu institutu povolování staveb k užívání dle právní úpravy veřejného stavebního práva.
Zachovejte proto klid, zrušení dráhy nemá fatální povahu.

Petr Špetlák

72 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
železničář v důchodu

Platí pravidla, že „co právník, to názor“ a „když se sejdou dva právníci, vzniknou minimálně tři právní názory“ – ale při vší úctě k Petru Špetlákovi bych z jeho („právního“) názoru nevěřil ani písmenu: jednou „administrativně“ („právně“) zrušená dráha přestává legálně existovat a žádný institut „obnovení dráhy“, pokud vím, žádný český zákon nezná – ergo je v takovém případě vždy nutno k opětovnému zprovoznění dráhy od chvíle, kdy nabude platnosti rozhodnutí o jejím zrušení, přistupovat jako k novostavbě podle požadavků aktuálně platných (legislativních i technických) předpisů: jedinou výjimkou, o které vím, a která tím toto pravidlo potvrzuje, byl případ lokálky… Číst vice »

Alibaba

Vidím to taky tak.
Dokud to nebude na papíře v paragrafové formě nějaká úvaha o „obnovení zrušené dráhy“ tak mám pocit, že pan Petr Špetlák provádí jen slovní cvičení. Proč a pro koho?
Obnovení zrušené dráhy vyvolává to několik otázek:
V jakých parametrech a podle jakých paragrafů, norem se bude ta případně zrušená dráha obnovovat? Už teď je třeba v současnosti problémem u některých drah, které byly stavěny podle R+U lokálkového zákona, dělat opravy. Týká se to třeba šířky pozemků (pláně), umístění zastávek, přejezdy, atd…
Bude nějaká ochrana pozemků jakožto liniové stavby? Na paragraf se nemá cenu ani ptát.

jan

Nevím, když se podívám, jak pitomci zrušili pro záminku 80 milionů trať mezi 50 tisícovými městy Nový Jičín, Valašské Meziříčí. A tím rozsekali i možnost z jiných měst, typu Frenštát. Jak vypadá, že třeba koncové nádraží je zdá se prodané…
Pokud opět nenechají pozemky zastavět, je myslím, že je docela pravděpodobné, že v budoucnosti někdo bude trať obnovovat pro nějaké autonomní vlaky. Jen to nebude 80 milionů ale miliardy.

xyz

Ironií je, že po oněch bleskových povodních v červnu 2009 byla poškozena (krom tratě Hostašovice – Nový Jičín h. n., která poté již nebyla opravena) též trať Velká Kraš – Vidnava. SŽDC ji krátce po povodních opravila. Aby o rok a pár měsíců později „přitlačila“ (nejen) v případě této tratě na příslušný krajský úřad, aby se objednávky osobní dopravy na této trati zřekl a aby SŽDC následně tuto trať úředně vyloučila z provozu. Oprava na rok a pár měsíců…

Martin

Mno, článek je bezesporu odborně fundovaný, jen je to obecná citace zákona, která pomíjí odpovědi na otázky, které nutně každému musí naskočit. Nejvíc mě zarazilo to tvrzení, že dráha by se nemusela rekolaudovat, tomu se mi nechce věřit.To by při obnovení provozu nesměli žádat o vůbec žádné stavební úpravy. Jakmile požádají jen o výměnu části svršku, určitě bude stavební úřad posuzovat bezpečnost resp. stavební stav celé tratě. Nebo článek prostě jen úmyslně nedořekne, že po zrušení se odnese všechno, co není přibité, a pak konstrukce opětovné žádosti o úřední povolení prostě nestačí. Článek nejspíš chce říct, že když si teda… Číst vice »

xyz

Velmi příznačná je i doprovodná fotka z úředně existující (!) „tratě“ Kralovice – Mladotice (kde mj. SŽDC coby správce infrastruktury mj. ani nezajistil přítomnost výstražných křížů u úrovňových přejezdů či kdy při nedávné rekonstrukci hlavní silnice u Mariánského Týnce byl železniční přejezd zaasfaltován do podoby odpovídající kterékoliv jiné části silnice). Toto tedy je úředně existující trať, o kterou má správce povinnost se starat a udržovat ji ve sjízdném stavu. Po úředním zrušení už tuto povinnost mít nebude. Zachovejme klid.

V.N.

Nevím , jaká je dnešní praxe. Ale když jsem před lety likvidoval jednu vlečku , dostali jsme pokyn od DU tu vlečku i zlikvidovat fyzicky. A zlikvidovat dráhu a poté ji znovu stavět…to už nemusí fungovat..viz jiné normy a předpisy v době kolaudace dráhy a dnes.

Xander

Není háček v tom, že pokud se reaktivuje zrušená dráha, tak se musí znovu zkolaudovat, ale podle dnešních předpisů, kterým dráha postavená v 19. století nemůže bez velkých úprav (dnes jsou snad už zakázána úrovňová křížení se silnicemi) vyhovět?

Jiří Tulipán

Už na SŽDC jsem se shodl s odborníky s tím, že za pár let bude jedinou záchranou převod lokálky na tramvajovou dráhu nebo nutná výrazná změna legislativy. U politiků je toto řešení zatím neadekvátní, rušení je jednodušší než řešit úbytek cestujících. Abych byl ale oboustraný – rušení v ČR je jednodušší, než zbytečné vynakládání energie a marné pokusy na přesvědčování jiných politiků o významnosti dané lokálky a možnostech financování její modernizace v případě kladné ekonomické analýzy.

PetrB

Nejblize tomu asi byla trat Most – Moldava – Holzhau. Nakonec z toho seslo. V 90. letech se na vystavbu/prestavbu tramvajove trate vypracoval i projekt, ktery se nakojec odlozil. Nyni svitla nadeje na propojeni trate z Moldavy do Holzhau, viz. clanek Obnova kolejí z Moldavy do Holzhau by měla stát zhruba půl miliardy z Mosteckého deníku ze dne 25.2.2019: https://mostecky.denik.cz/z-regionu/obnova-koleji-z-moldavy-do-holzhau-by-mela-stat-zhruba-pul-miliardy-20190225.html

V.N.

Sorry , ale jste mimo. Úbytek cestujících je zcela přirozenou záležitostí a nějaké jeho řešení nemá smysl. Pokud se vylidňuje kraj , kudy lokálka vede tak je jasné , že k úbytku cestujících dochází a docházet bude…

Jiří Tulipán

Každou lokálku je nutné řešit individuálně. Ne všechny mají stejné problémy. Ne všechny lokálky se potýkají s úbytkem obvatel v kraji. Někde je prostě lepší jet svým autem nebo rychlejším autobusem.

V.N.

To máte pravdu. Nicméně , nevšiml jsem si že v oblastech kde se zvyšuje počet obyvatel jsou nějaké tendence lokálky utlumovat. To máte podobné jako v následujícím případu. Jako dítě jsem jezdil k tetě na vesnici. Vesnice měla 250 obyvatel a ve vesnici fungovala hospoda a obchod. Jak šel čas , starousedlíci vymřeli a jejich potomci se přestěhovali do měst . Dnes v té vesnici trvale žije 100 obyvatel a nefunguje ani hospoda ani obchod. I kdyby v tom obchodu byly super špičkové ceny , stejně se neuživí… protože není kdo by tam chodil… Samozřejmě nárůst automobilismu je druhým faktorem… Číst vice »

xyz

„Nicméně , nevšiml jsem si že v oblastech kde se zvyšuje počet obyvatel jsou nějaké tendence lokálky utlumovat.“
Jak paradoxní, že ještě v roce 2005 chtěl Středočeský kraj zastavit osobní dopravu mj. na trati Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun (+ několika dalších). Zastavení osobní dopravy k 12/2005 již bylo zastupitelstvem schváleno, na dalším zasedání pak revokováno.

Souprava

Kvůli zachování této trati ((byť ho chápu-příměsto) musím při jízdě na kole od metr ze Zličína do Berouna stoupat kopec z Loděnice do Vráže mnohem prudčeji, než by bylo nutné, kdyby v tomto úseku vedla cyklostezka po železnici. Přítom pro cestu zpět lze jet vlakem údolím a daná trať potřeba není.

KPL

Diagnóza Souprava – každého nutit jezdit na kole a nebo nahnat na silnice – místo mozku přehazovačka

Souprava

Když nemá argumenty, uráží. Diagnóza: šotouš.

Souprava

Konečně něco, co šotoušky trochu uklidní. Ona se ta přílišná hustota české sítě dříve či později bude muset řešit a začít rušit ve velkém. Smyslem většiny lokálek v dnešní době může být jen nákladní doprava a pokud ta není dostatečná a nedokáže vydělat na údržbu tratě a sama na sebe a ztráta je velmi vysoká, pak je trať zbytečná a je na místě řešit minimálně její dočasné zrušení. Abych nedráždil šotouše, tak dodám, že to neznamená z každé stavět hned cyklostezku a nedat jí žádný oddechový čas a ještě ji v budoucnu neposoudit. 2x měr, 1x řež, tomu se nebráním.… Číst vice »

VRT

+ tam máte!
Je to přesně tak, svět lokálek a 810 končí. Šotoušci si to jen nechtějí přiznat. Nechme je v tom.

Souprava

Asi jo, šotoušky nemá cenu komentovat, to je dokola stejný kolovrátek… Ale téma zajímavé je. Já svůj příspěvek psal spíše s tím, že bych bral, kdyby se v komentáři ozvali lidé, co na to mají i složitější názor, než „musíme zachovat každý metr kolejí“ nebo „už 5 aut po 1 člověku načadí víc než 810*“. Rád si přečtu zajímavé názory, které nemusí být 100% souhlas se mnou, ale mají aspoň hlavu a patu. *a proto nemůže jet mikrobus, co zajede i do obce, je nevhodně nízkopodlažní a to hlavní – nemá stolečky a toaletu s útulností té v 810, kterou… Číst vice »

xyz

„a proto nemůže jet mikrobus, co zajede i do obce, je nevhodně nízkopodlažní a to hlavní – nemá stolečky a toaletu s útulností té v 810, kterou žádná dáma nikdy nepohrdne“
MIKROBUS má z principu jednu nevýhodu – postačí, když (byť nezávisle na sobě) se najde např. 30 cestujících, kteří tím spojem chtějí jet, a už se do toho vozidla objektivně nevejdou (bude vyčerpána kapacita vozidla stanovená výrobcem). V takové situaci pak je jedno, zda je takové vozidlo nízkopodlažní (jakož že nejmenší mikrobusy – tedy „dodávky“ typu Ford Transit – ani nízkopodlažní nejsou).

V.N.

Jasně … a pro případ , že jednou za pět let bude chtít jet jedna skupina o třiceti lidech ponecháme v provozu za peníze daňových poplatníků naprosto neefektivní systém…. apropos…ta kapacita 810 také není neomezená…

xyz

„a pro případ , že jednou za pět let bude chtít jet jedna skupina o třiceti lidech“ Anebo také jednou denně (typicky ráno + odpoledne). (Pomíjím aspekt, že taková jedna (organizovaná) skupina třiceti lidí nerovná se třicet cestujících ve vozidle, ale „30 cestujících + ti další, kteří tam rovněž jedou“). „ponecháme v provozu za peníze daňových poplatníků naprosto neefektivní systém…. apropos…ta kapacita 810 také není neomezená…“ Ne, další (a poněkud rozumnější a použitelnější) alternativou je v některých případech autobus standardní velikosti. Ovšem vy jste v předchozím příspěvku uváděl mikrobus, tzn. argumentoval jsem proti (vámi výslovně uváděného!) mikrobusu. (+ Pro zjednodušení… Číst vice »

Souprava

A jak to řešíte tam, kde koleje vůbec nevedou? Tam ráno a ani jednou za 5 let, ta větší skupina nehrozí? 🙂 To hrozí zásadně jen tam, kde někdy vedla lokálka? 🙂 Nebo tam vás to preventivní posílení nezajímá? Neměly by se všude, kde nejsou koleje, nasadit pro jistotu kloubové autobusy?

xyzb

„A jak to řešíte tam, kde koleje vůbec nevedou? Tam ráno a ani jednou za 5 let, ta větší skupina nehrozí?“
Už jsem to napsal výše, ale pro vás to zopakuji: řeší se to primárně AUTOBUSEM standardní velikosti. Nikoliv nesmyslným MIKROBUSEM.

AAA

Některé jsou i nízkopodlažní

http://autobusy.g6.cz/displayimage.php?pid=6026

Jedine vlaky

A co pořád máte proti lokálkám. Ano, lokálky které jsou na rovině a vede do obce rychlejší silnice či dálnice, tak ano je to zbytečné. Lokálky, které stoupají do hor, nebo mají vysoké převýšení má smysl.Anebo přestavět a modernizovat lokálku, která je napojena na hlavní trať a pak k tomu připojit parkoviště P+R a máme vyřešeno.

VRT

Ono i do těch hor musí někoho vozit. Takže ano, pokud vezmu v potaz třeba Nové údolí, tak tam to smysl má. Ta Moldava už trochu míň.

Souprava

Ale i Moldava by se ještě dala pochopit (ty peníze za tu opravu už nikdo nevrátí), ta trochu turisty táhne a není ještě tak daleko od velkých měst – zdroje turistů. Ale úplně mimo jsou Vejprty, kde ani kraj nemá odvahu objednávat více než víkendové vlaky v létě. Celoroční objednávku dávno zrušil, bo ani ti turisté tam nejezdili.

xyz

„Ale úplně mimo jsou Vejprty, kde ani kraj nemá odvahu objednávat více než víkendové vlaky v létě.“
A taky v nadpoloviční většině jara.

„Celoroční objednávku dávno zrušil“
„Dávno“ = v prosinci 2014.

Pro připomenutí (už jsem to psal v rámci jiného komentáře) – neobjednávkou zimní dopravy na této trati naopak Ústecký kraj ušetřil prostředky Správě železniční dopravní cesty, protože zimní údržba vejprtské trati byla problematická (vysoká sněhová pokrývka na náhorních planinách Krušných hor; opakovaná zavátí tratě). Tzn. o to levnější se tím pádem pro SŽDC stala údržba této tratě.

V.N.

Já to vnímám jako slabost politiků. Kdyby se chovali opravdu zodpovědně a jako řádní hospodáři, tak na spoustě tratí žádnou dopravu neobjednají. No a pokud by na spoustě tratí žádnou dopravu neobjednali , určitě by musela proběhnout celospolečenská diskuse na téma co dále. Jenže prosadit si u voličstva nepopulární ale přitom celospolečensky prospěšné věci , to dovedl pouze Klaus v devadesátých letech. Od té doby se v politických pozicích střídá pouze všehoschopná pakáž , která udělá vše , aby se udržela u moci. Nějaký celospolečenský prospěch mají někde 🙁 ..

xyz

Doplním, že např. „na spoustě tratí žádnou dopravu neobjednal“ Ústecký kraj, načež „proběhla celospolečenská diskuse co dále“, která vyústila ve výsledek, že na většině dotčených tratí jezdí sezónní vlaky v nepracovních dnech od jara do podzimu. Toť KONKRÉTNÍ příklad.

V.N.

Já jsem nemyslel Ústecký kraj. Já jsem myslel situaci , kdy by například každý kra j se rozhodl zlikvidovat 20-30 % železničních objednávek… To by tu celospolečenskou diskusi i musela rozjet samotná SŽDC . Nějakých pár lokálek v jednom kraji nehraje z celostátního hlediska žádnou roli…

T.H.

Až k tomu „rozhodnutí zlikvidovat“ dojde, tak to bude reálně na stole. Do té doby si ale nemůže SŽDC vykládat zákon jak chce, popř. ho zcela ostentativně ignorovat a vymýšlet „dlouhodobé výluky“ a „konzervace trati“. To je celé.

xyz

Tak můžeme pokračovat v dalších krajích: Jihomoravský: JMK postupně přestal objednávat vlaky na tratích Kyjov – Mutěnice, Vranovice – Pohořelice, Hrušovany n/J. – Hevlín, Ivančice – Oslavany (+ ještě před vznikem krajských samospráv došlo k zastavení osobní dopravy na trati Čejč – Ždánice nebo o dost dříve i Hrušovany u Brna – Židlochovice). „Celospolečenskou diskusí“ pak tyto tratě potkaly různé další osudy. Pardubický: konec objednávky osobní dopravy na tratích Moravský Karlov – Štíty (zčásti přesah do Olomouckého kraje), Holice – Borohrádek, M. Třebová – Chornice – Dzbel/Velké Opatovice (zčásti přesah do sousedních krajů), Heřmanův Městec – Prachovice, Heřmanův Městec –… Číst vice »

hank

Našlo by se jich víc, od Železnice Desná přes Svobodné Heřmanice až třeba po Švestkovou dráhu…

Kdybych to mě zobecnit jednu větou: Nikdo si zatím nedal tu práci a/nebo netroufl vyvolat diskusi o tom, co je to veřejný zájem. A to se zdaleka netýká jenom VHD.

ApolloXI.

Hele, Římane, po čem bys jezdil dnes, kdyby došlo ke zrušení osobní dopravy kdysi na pražském Semmeringu a nákladka v těch letech taky uvadala? Tak leda po pražcích, zarostlých travou a nálety. Nevěřím, že by to dnes někdo vůbec kdy obnovil. A při povodních by jste byli v té Praze v zádeli.

V.N.

Po čem bych jezdil ? Problém by byl vyřešen…takto se pouze odsouvá , odsouvá a odsouvá. Stejně do toho jednou bude muset někdo hrábnout..

Souprava

Semmering nahradil po povodních v Praze nefungující a všem dost chybějící metro A? 🙂 Možná byste si měl sundat šotobrýle, na nějakém Semmeringu nestojí v Praze naprosto nic. Ona i ta normální železnice má pro samotné Pražany jen doplňkový až symbolický význam. Vlakem po Praze jedu jen, když mám čas navíc a nechce se mi nudným metrem co je furt v tunelu. Pokud nemám aspoň 30 minut navíc, jsou mi vlaky po Praze úplně k ničemu. Nevedou nikam, kam by normální Pražák potřeboval a k jejich zastávkám je vždy dál než k zastávce metra, tramvaje, autobusu a intervaly pražské MHD… Číst vice »

železničář v důchodu

Hmm – pán asi nikdy neviděl frekvenci v „ML-S49“, nebo třeba výstup z každého „ešusu“ jedoucího z centra Prahy v okrajových zastávkách města a nástup v opačném směru, když může psát takové hovadiny … A to chybí množství tangenciálních spojení, které metro ani (a zejména) jakákoli povrchová MHD nemá a nikdy ani nebude mít naději pokrýt tak rychle jako vlaky …

Souprava

Dopravní ročenka hlavního města Prahy hovoří jasně… vlak podíl do 2%. Ale chápu, že důchodce s režimkou, která v MHD neplatí, se potřebuje nějak uklidnit a lhát sám sobě.

Bjorn

Jak už bylo jinde řečeno, je přinejmenším vhodné důkladně posoudit všechny možnosti perspektivy či neperspektivy lokálních tratí do budoucna včetně zjištění poptávky veřejnosti v tom kterém daném úseku a nejen v závazku ZDO, ale i možností sezonních turistických aktivit. Nejsem rozhodně znalec všech lokálek v ČR abych to tu mohl nějak posuzovat, ale znám přinejmenším velmi dobře lokálky na sever od Prahy, kde u některých stále potenciál do budoucna v tomto smyslu může být, nejslabší je zcela již zřejmý úsek Zlonice-Straškov, kde by stálo za to udělat tam pokus s cyklodrezínami po švédském vzoru. Ostatní podřipské lokálky (Vraňany-Straškov-Roudnice)stále potenciál mají… Číst vice »

xyz

„Perspektivu má i lokálka Hostivice-Podlešín“
Přesto v její části (Hostivice – Středokluky) byl po 14 let (!) vyloučen provoz, navzdory zájmu objednatele o osobní dopravu na onom úseku a navzdory blízkosti velkého nákladního přepravce (pražské letiště) u oné trati (kde vlivem oné nesjízdnosti bylo letiště přístupné jen z jednoho směru a při případné výluce na té části tratě bylo kolejově zcela odříznuto).

Také zajímavý případ svévolné (ne)údržby tratě.

Tomáš Záruba

Otázkou ovšem je (pro mě, možná to něko jiný ví – to nezpochybňuju), jaký proces konkrétně se schovává pod „postačí, pokud zajistí, aby bylo k předmětné dráze ve prospěch příslušné osoby vydáno drážním správním úřadem úřední povolení“.

Ono pak stačí, aby se musela najednou „dohnat údržba do normového stavu“, a už jsme v 90% mimo realitu obnovy.

Souprava

Možná, ale jen těch 10% jsou obvykle tratě, kde obnova skutečně má nějaký smysl i v dnešní době. Pár lokálek či vedlejších tratí už v Evropě obnoveno bylo, včetně těch drahých investic do normového stavu (samozřejmě nebyly předtím předělané na cyklostezku, ale sjízdné většinou už delší dobu nebyly). Ve Francii, Španělsku, Německu, Británii, Itálii. Je jich opravu pár (tedy ne doslova 2, ale je jich pomálu), ale jsou. Pro mnohé šotouše by to mohlo být poučné, aby pochopili, co ještě může mít smysl a co skutečně jen dožívá.

T.H.

No a teď jaká je realita: jestli je dráha podle zákona 266/1994 Sb. zrušená nebo ne, to SŽDC prakticky netankuje – i když má ze zákona udržovat každou dráhu v provozuschopném stavu, ve skutečnosti si sama určuje, jestli to bude dělat nebo ne, a to i když existuje zájemce o objednání vlaků (klasický příklad dlouhodobého porušování zákona – „Kozina“ a turistická linka Ústeckého kraje). Kauza „řízené neúdržby“ tratě Mělník-Mšeno je taky známá (tam její „neprovozování“ chtěla SŽDC obhájit „péčí řádného hospodáře“). Po (nezákonných) „dlouhodobých výlukách“ (sloužících k převedení tratě do další fáze „oprava by stála X set miliónů a proto… Číst vice »

Souprava

No a vy chcete co? Vy chcete, aby na základě zastaralého zákona musela SŽDC, takže v podstatě stát, udržovat sjízdný každý metr kolejí, který není oficálně zrušený, bez ohledu na využitost? Tímhle zákonem hodně argumentují ti nejradikálnější šotoušci, zejména parta kolem Dopravního webu. Ale co tím získáme, když desítky milionů budeme ročně rvát do tratí, kde není objednávána žádná pravidelná doprava a v lepším případě tam jsou víkendové vlaky celoročně a ne jen v létě? Kupř. Kozí dráha, vámi zmíněná, zde kraj ani jednou nanabídnul, že tam objedná pravidelné vlaky, od Krupky dál nenabídl nikdy ani výletní… na základě zmíněného… Číst vice »

T.H.

Já chci, aby SŽDC dodržovala zákon. Jako státní organizace by měla jít dokonce příkladem všem ostatním, nikoli si vybírat, jestli ho dodržovat bude nebo ne, za souběžné argumentace o „zastaralém zákonu“, „rvaní miliónů“ a hlavolamů pro právní zastoupení, jak alternativně nazvat zrušení, aby to jakože nebylo zrušení. Tady se s oblibou vyřvává o porušování zákona kdekým, ale jak jde o státní organizaci, je to v nejlepším pořádku? Nejde o to, jestli Kozina byla zrušena nebo ne, ale že byla nezákonně dovedena do stavu, kdy ji stejně nic jiného než zrušení nečeká. Tak je buďto potřeba změnit zákon (!!! – k… Číst vice »

hank

Asi by to chtělo nějaký dobře zorganizovaný a dobře medializovaný precedentní soudní proces proti SŽDC…

Do nebe – nebo aspoň po pěkném soudním procesu – volá například nedávný případ nz Holostřevy: Špeditér tam na podzim m.r. sjednal se zákazníkem a s ČD Cargo přepravu a když zodpovědní lidi přišli zkontrolovat podmínky na místě, zjistilo se, že SŽDC už v létě m.r. vytrhala manipulační kolej i s výhybkami, aniž by se to obtěžovala oznámit způsobem, kterým by se ta informace dostala aspoň ke stále ještě největšímu dopravci…

Souprava

A vy vážně chcete jenom tak z principu Kozinu opravit, aby se následně stejně nevyužívala? Nebo pár turistických vlaků považujete za dostatečné využití – hodné investice desítek, možná stovek milionů z peněz daňových poplatníků? Změna zákona mi připadáe nemožná… těch aktivistických šotopišťuch je tu tolik, že tomu vždy zabrání… a žádný politk nemá odvahu se jim postavit. Takže pro mě tahle „třetí cesta“ cestou je, navíc si myslím, že SŽDC skutečně má řádně hospodařit, takže ten rozpor tam je… zákon nařizující údržbu podobných lokálek s minimálním využitím je dle mě jednoznačně v rozporu s řádným a efektivním hospodařením státní organizace.… Číst vice »

xyz

„objekty, které skoro vůbec nepoužíváte a nemají pro vás do budoucna sebemenší význam“ V úseku Děčín – Telnice předpokládal Ústecký kraj 5letou objednávku v rámci Turistických linek DÚK (7 měsíců v roce; nepracovní dny). Tzn. 5letá garance provozu. SŽDC tuto trať svévolně drží nesjízdnou; kraj musel od objednávky ustoupit. „V takovém Německu to mají lepší, např. Adorfka, kde nedávno byl zrušen provoz (cca 5 let zpět myslím) už je v řízení o zrušení dráhy.“ Vs. trať do Neuhausenu bez pravidelné osobní dopravy po 18 let, nadále sjízdná. Totéž tratě do Marienbergu, Brand Erbisdorfu atd. (máme-li se držet příhraničních příkladů). „kdyby… Číst vice »

Kajman

No jo, Moldavu v Krkonoších. Pán je odborník.

Souprava

Dávám palec nahoru, pobavil jste mě, toho jsem si ani nevšimnul, že jsem umístil Moldavu do Krkonoš. 🙂

xyz

“ takové ty klasické petice, kdy se za záchranu tratě podepíše 20 místních a k tomu 1500 šotoušů ze zbytku republiky“ Uveďte alespoň dva příklady petic, u kterých k tomuto došlo. Děkuji. „Drahá oprava tratě do Potůčků… proč?“ Mimo jiné proto, že příslušný objednatel (Karlovarský kraj) na této trati dlouhodobě objednává a nadále bude objednávat vlaky osobní přepravy. „Normální stát by si v Krkonoších nechal na nostalgii třeba Moldavu a zbytek tam utnul, počínaje nevyužívanou tratí do Vejprt, kde se ani nedokáže najít objednal celoročních turistických vlaků.“ Pominu-li skutečnost, že turistický aspekt je z principu sezónní, tak dodám, že neexistencí… Číst vice »

V.N.

Docela blábolení. Mne by jenom zajímalo u této trati výše vybraného poplatku za použití DC ve srovnání se skutečnými náklady. Jaké jsou skutečné náklady ? I díky „úsporám“ za neodklízení sněhu. 100 x vyšší než vybrané poplatky ? Nebylo by lepší tyto peníze vložit alespoň tam , kde mají jakž takž nějakou návratnost ?

ApolloXI.

Ale tady jsme v Čechách, že. Po úředním zrušení příhraničního úseku Vidnava – Vidnava st.hr., tuším někdy kolem roku 1976, došlo k čemu? Došlo k tomu, že po tělese není v podstatě památky (rozoráno JZD), nepočítáme-li tedy zbytky opěr mostu přes Vidnávku a pozůstatky jednoho z inundačních mostků v ose někdejší trati do Nysy. Pravda, s lokálkou Hukovice – Vidnava to nemá společného nic. O tom, že by však nedošlo ke snesení svršku to už není vůbec – nebo mi něco uniklo?

Alibaba

Takže po zrušení dráhy se stavba dráhy (rozorat náspy a zavést zářezy) nemusí rušit?
A samozřejmě pak někdo nesmí pitomě prodat kus pozemku, protože mnohdy to pak nejde už jinak propojit.

Marian

U Soupravy vulgo Matiáška, už bouchají špunty …

Vít Jůza

Tedy úřední zrušení trati je fatální, neboť zatímco o nezrušené trati se SŽDC vzorně stará, jak je povinno, po zrušení je nechá chátrat.

xyz

Doplnil bych: zatímco na nezrušené tratě SŽDC přidělí dopravní cestu komukoliv, kdo o to požádá + zaplatí poplatek za DC. 🙂

Frantisek

Hlavně po zrušení nic nebrání do cesty cokoli nastavět, takže to možnost obnovy komplikuje.

Souprava

A to vadí čemu, když obnova je nesmyslná? Je nějaká šoto-povinnost, u dělat po zrušení trati všechno pro to, aby se zase obnovila? 🙂

VRT

Naopak, každá zrušená lokálka mi bouchá šampus ve skříni.

petr.r

mně zase je smutno na duši.

VRT

Jistě, komu jinému.

PetrB

Tak aby ti jednou špunt nevystrelil oko 😂

VRT

Neboj, pořád to bouchá málo.

Týpek

Styď se ,mě zase bouchá šampus ve skříni každá nepovedený pokus o VRTku díky bohu 😀

VRT

Jistě, s tím se počítá.

petr.r

Třeba v chropyni-žádný nadjez nebo podjez tady nebude! Tam jsou vrtdobijci.

Adam Goliáš

Dobrý den, aktualní zkušenost ze Šluknovského výběžku. Na lokální trati nové koleje, ve stanici infosystem, vlak čistý, pohodlný, bez obtěžujících prudkých změn směru. Pak bohužel přestup na autobus, neb trať Rumburk – Panský -Mikulášovice nefunguje. Přijel pozdě -ve skupince cestujících okamžitě panika, protože info chybí. Malý prostor v porovnáni s vlakem, pak doháněl zpoždění, že kdyby se měly řešit MU na silnici stejným metrem jako na železnici, tak jsme neujeli ani sto metrů, doleva doprava, drncání az mi padaly brýle, brzda plyn. No být jízda o pět minut delší, má mořská nemoc by se projevila i na venek. Za mne… Číst vice »

Grossák

Díky za takovou osvětu.