Jihomoravský kraj opraví silnice poškozené tornádem

Silnice II/424 v Moravské Nové Vsi. Foto: Google Street ViewSilnice II/424 v Moravské Nové Vsi. Foto: Google Street View

Do oprav má jít 50 milionů korun.

Po necelých třech letech se Jihomoravský kraj pustí do oprav silnic poškozených tornádem, které zasáhlo část regionu v červnu 2021. Ministerstvo pro místní rozvoj vytvořilo nový dotační program, z kterého půjde čerpat peníze i na opravy silnic. Půjde především o silnice v Moravské Nové Vsi, Hruškách a Mikulčicích.

„Lidé v této lokalitě se z katastrofy vzpamatovávají dodnes. Kromě domů, škol a obchodů byly poškozeny silnice, chodníky či kanalizace. Zejména komunikace byly poničeny od těžké techniky, nákladních aut a nakladačů. Nyní máme k dispozici finanční prostředky od Ministerstva pro místní rozvoj, z podprogramu Obnovy obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021. Díky tomu můžeme opravit silnice v intravilánech obcí Moravská Nová Ves, Hrušky a Mikulčice, v celkové délce 2,636 km,“  uvedl Jiří Crha, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast dopravy. Opravy mají vyjít na 27 milionů korun.

Předmětem zakázky je oprava silnic II/424, III/4242, III/05530 a III/05531. Tato akce bude zadána jako jedna veřejná zakázka jednomu dodavateli z důvodu návaznosti jednotlivých úseků a nutnosti koordinace všech úseků stavebně a také s ohledem na omezení dopravy (uzavírky) a stanovení objízdných tras.

„Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje začne tuto zakázku soutěžit ještě v únoru, se stavbou by se mohlo začít v květnu a na konci září by mohly být silnice v plném provozu,“ doplnil ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Krajští radní odsouhlasili i opravu silnice II/424 v Moravské Nové Vsi. Jde o kilometr dlouhý průtah obcí. Rekonstrukce bude provedena odfrézováním stávajících asfaltových souvrství, následně budou provedeny potřebné lokální sanace konstrukce vozovky, položen asfaltový beton pro ložnou vrstvu, spojovací postřik a další vrstva asfaltového betonu, tentokrát pro obrusnou vrstvu. Odvodnění komunikace bude provedeno do nových dešťových vpustí. Stávající svislé dopravní značení bude nahrazeno novým a dojde k obnově vodorovného dopravního značení. Odhadované náklady jsou 24 milionů korun.

Tagy Jihomoravský kraj tornádo
25 komentářů