Dopravci Infrastruktura Železnice Zprávy

JHMD dluží správě železnic za řízení provozu, SŽDC míří k ukončení smlouvy

JHMD Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář
JHMD Autor: Zdopravy.cz/Jan Šindelář

Spolupráce Správy železniční dopravní cesty a Jindřichohradeckých místních drah zřejmě míří po necelých dvou letech ke konci. Důvodem jsou peníze, které JHMD správě železnic dluží za řízení provozu a další služby. Deník Zdopravy.cz podrobnosti získal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Správa železniční dopravní cesty eviduje pohledávky za Jindřichohradeckými místními drahami v celkové výši 1,664 milionu korun. Z toho představují krátkodobé pohledávky před datem splatnosti nebo po splatnosti do tří měsíců 822 tisíc korun, pohledávky předané k právnímu vymáhání (po splatnosti více než tři měsíce) 842 tisíc korun.
„Jedná se zejména o fakturaci za činnosti organizování a řízení drážní dopravy, dále poplatky za vjezdy, šetření mimořádných událostí a za přidělenou kapacitu,“ uvedla SŽDC v odpovědi. Dodala, že ze strany SŽDC byly „učiněny kroky k ukončení smluvního vztahu se společností JHMD.“

Statutární ředitel JHMD Boris Čajánek situaci klade za vinu kraji Vysočina, se kterým se firma dlouhodobě dohaduje o peníze. JHMD loni dostávala na Vysočině 83 korun za vlakový kilometr, celkem 13,7 milionu korun. Dlouhodobě ale požaduje navýšení plateb nad rámec inflace, argumentuje například vyššími odpisy vozidel nebo poplatkem za dopravní cestu (což třeba uznal sousední Jihočeský kraj). Vysočina naopak argumentuje tím, že plní smlouvu a jediným rizikem, které nese, je inflace. Podrobněji psal deník Zdopravy.cz o sporu koncem června.

„Nejtvrdší řešení je ukončit provoz na úzkokolejce na hranicích kraje Vysočina. Tomu se zatím chceme vyhnout. Z naší strany je prostor pro jednání stále otevřený, bohužel kraj Vysočina nás odkazuje na právníky a ti na naše výzvy k jednání neodpovídají,“ sdělil Čajánek. Věří přitom v brzké vyřešení situace se SŽDC; zda a jak si firma poradí v případě rozchodu, neuvedl.

SŽDC řídí provoz na tratích JHMD od října 2017. Děje se tak z Jindřichova Hradce podle předpisu D3 pro zjednodušené řízení, které se používá zejména na regionálních tratích. Podle smlouvy má platit JHMD správě železnic 125 tisíc korun měsíčně, další peníze pak například za tvorbu jízdního řádu nebo školení zaměstnanců. Podle údajů v registru je smlouva na dva miliony korun ročně.

tagy
117 Komentáře
nejnovější
nejstarší nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments
Informovany zdroj O. z ekonomicke sekce szdc

Szdc nikdy JHMD nezazaluje. Nikdo si nechce rozhnevat „bohy“ na MD. Na szdc se z Cocka strachy kali do vysky…

Kovářova kobylka

Nepokusí se jim p. Čoček mladší t.č. 1. náměstek ministra dopravy (syn papá Čočka v dozorčí radě JHMD) přihrat nějakou dotaci?

železničář v důchodu

Když to tak (byť jen okrajově a nesoustavně) sleduji, tak mě nenapadá jiné shrnutí, než stručné konstatování: neměli jste si vyhánět Honzu Šatavu. On je sice známý a pověstný „Don Kydoň“, ale možná právě i díky tomu dokáže hodně dohodnout, strhnout své kolegy i podřízené k tomu, aby udělali i něco navíc a nečekali jen na to, co jim to vynese, a zajistit, aby firma fungovala ke spokojenosti především zákazníků a neobtěžovala je problémy, které je ze své podstaty nemají co zajímat. Za jeho přičinění by rozhodně nevznikly ty předražené příšerné „hašišbedny“, nerozprodávala by se zbrkle cenná vozidla a parní… Číst vice »

Lektor

Tak nějak to nechápu. Pokud jim Vysočina něco dluží, tak proč pro ní stále jezdí. Dokud pro ní budou jezdit tak těžko jim něco zaplatí. Druhá možnost je že jim platí a jmhd kecá….

Boris Čajánek

Na to právě Kraj Vysočina čeká. Přestaneme jezdit a on nasadí autobusy. A doprava se na úzkou na Vysočině už nikdy nevrátí. Bohužel, my ale jezdit musíme, protože ještě běží udržitelnost na Nautily, ponorky či hašišbedny, jak to kdo nazývá. Takže my jezdit musíme a kraj jenom čeká… A Kraj neplatí, od 1.5. ani zálohy. Až skončí udržitelnost a budou splacené úvěry, po jejichž dobu se kraj zavázal objednávat, můžeme provoz na Vysočině zrušit. Bude to ale znamenat snesení tratě, protože jinak nám koleje rozkradou. Bez ZDO se totiž nedá trať udržovat. A úzkokolejka na Vysočině bude už jen historií.… Číst vice »

PetrB

Když mi někdo něco dluží kort když mám na to smlouvu, tak půjdu kam? K soudu… vzhledem k tomu, že máte smlouvu s krajem Vysočina a plníte své závazky z této smlouvy lze podat platební rozkaz §172 obč. zákoníku: Soud může i bez výslovné žádosti žalobce a bez slyšení žalovaného vydat platební rozkaz, je-li v žalobě uplatněno právo na zaplacení peněžité částky a vyplývá-li uplatněné právo ze skutečnosti uvedených žalobcem. V platebním rozkazu žalovanému uloží, aby do 15 dnů od doručení platebního rozkazu zaplatil uplatněnou pohledávku a náklady řízení nebo aby v téže lhůtě podal odpor u soudu který platební… Číst vice »

Martin1

No a proč to ještě neudělal? Protože to může být celé jinak, než je to ze strany JHMD prezentováno.

fanda

Předpokládám, že když jezdí JHMD v ZDO, tak je jejich smlouva s krajem smlouvou veřejnoprávní, pak by spory z ní řešil nejbližší nadřízený orgán, v tomto případě by to bylo zřejmě ministerstvo vnitra. Těžko říct, jestli ministerstvo bude rozhodovat úplně objektivně, když vnitro i kraj vedou lidé ze stejné partaje.

Nix92

V podstatě vše se vše točí okolo vztahu JHMD x Kraj Vysočina, o kterém se tady psalo v červnu. Z verdiktu žaloby, jak je psáno v jiném článku plyne, že dodatek je pouze a jen věcí smluvní. Kam tady postoupila od června jednání? To je jedna věc. Ale jak je třeba možné, že jeden kraj poplatek za dopravní cestu platí a druhý nikoliv? Za situace, kdy medii v minulosti proběhlo, že Jihočeský kraj poplatek začal hradit na základě kontroly Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. Úřad tedy tehdy rozhodl protiprávně? Pokud je rozhodnutí úřadu legislativně správné, pak už se v… Číst vice »

Boris Čajánek

Jenže kraj k tomu přistupuje tak, že je to jeho území a na něm si on bude dělat co chce, zákony, nezákony. Takže ho vůbec nezajímá, že Jihočeský kraj platí poplatek za dopravní cestu. Nezajímá ho ani otázka nových vozidel. Protože to je pro Kraj Vysočina část kraje, kde prostě chcípnul pes. Je jim jedno, že tam na úzkou jezdí turisté, že je tam v létě spousta táborů, které jezdí úzkou. Nezajímá ho, že je to jedinečná technická památka. Podívejte se na podporu Osoblahy od Moravskoslezského kraje. Tam platí ČD 128 korun, a nám nabízejí 80? To nejsou ani dvě… Číst vice »

xyz

Mám dotaz na pana Čajánka:

– Kolik je aktuálně provozuschopných „Nautilů“ (z celkových čtyř vozidel)?

– Kolik je aktuálně provozuschopných lokomotiv řady 705 (z celkových čtyř vozidel)?

Ptám se mj. proto, že včera i dnes JHMD nahradily část spojů (odpovídajících jednomu ze tří oběhů) na trati č. 228 autobusovou dopravou.

Marek

Pokud se kraj Vysočina chová tak, jak je popsáno, je to jeho ostuda. Obce v regionu musí mít sílu přesvědčit do, aby se choval normálně, nejméně tak, jako Jihočeský kraj. Stejně tak musí mít takovou sílu krajští politici z Vysočiny a být pro takovou věc partnery jednání. Normální však je, hradit své závazky smluvní straně bez diskuzí, řádně a včas, podle smlouvy. Tedy ze strany JHMD zaplatit SŽDC, s.o., a to bez ohledu na to, jestli kraj Vysočina platí nebo ne. Po kraji Vysočina pak to, co je zákonné, vymáhat zákonným postupem. Zatím se to však jeví tak, že podstatným… Číst vice »

Petr

Kraj Vysočina plní přesně to, co má v uzavřené platné smlouvě s JHMD a.s.
Není jeho problém, že si vedení JHMD usmyslelo, že za tutéž muziku chce víc peněz, než si smluvně dohodlo.
Na změnu smlouvy jaksi musí být v souhlasu obě strany a nikoli jen řev a vydírání ze strany jedné.

Boris Čajánek

Až na skutečnost, že se pohybujete v závazku veřejné služby, kde není smluvní volnost. Pokud smlouvu chybně uzavřel Šatava, je zapotřebí ji změnit a ne využívat chybný krok jednoho z účastníků smlouvy.

Šťoural

Ale to je naprostý omyl. Podstatné je to, co je v té které smlouvě. To dobře vědí i jiní dopravci (např. ČD) a jiné kraje.

Boris Čajánek

A tom se právě mýlíte. Závazek veřejné služby tak, jak jej s námi Kraj Vysočina uzavřel se řídí Nařízením EU 1191/69. A tam je povinnost po skončení hospodářského roku upravit výši kompenzace. A samozřejmě povinnost kontroly vyplácených prostředků. Protože pokud budete držet zásadu – co se podepsalo, to platí, tak se můžete dočkat toho, že zjistíte, že vyplácená veřejná podpora je nezákonná, protože je nepřiměřeně vysoká. Není to, co vyplácí Kraj Vysočina ČD nepřiměřeně vysoké? Za situace, kdy náměstek Joukl musí zdůvodňovat svoje angažmá v dceřiné společnosti ČD si to dokáži představit. Zeptali jsme se, jak velký zisk platí Kraj… Číst vice »

Osoba odborně nezpůsobilá

Pane Čajánku, zamotal jste se do toho jak malé dítě. Na přiměřený zisk jistě od Vysočiny nepřipadá 400 milionů ročně. To si spočítá i průměrně vzdělaný šimpanz se zájmem o veřejnou dopravu.

Boris Čajánek

Krajský úřad v souladu s rozhodnutím č. j. MV-32897-22/ODK-2019 ze dne 14. 5. 2019 poskytuje informace k bodům 3 a 4 žádosti. cituji: 3) V informaci podle předchozího odstavce žádám dále specifikovat, jaká část uhrazené prokazatelné ztráty, resp. kompenzace, připadala na úhradu za použití dopravní cesty a jaká část připadala na úhradu přiměřeného zisku. 4) Dále žádám o sdělení, zda Kraj Vysočina obecně hradí obvykle drážním dopravcům v rámci úhrady prokazatelné ztráty poplatek za použití dopravní cesty, v souladu s vyhláškou č. 241/2005 Sb. o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy a… Číst vice »

Osoba odborně nezpůsobilá

Tak vidíte, proto jste tam, kde jste – v oněch bezmála 400 mil. Kč je částka, z níž si dopravce „vezme“ přiměřený zisk (dle dřívější úpravy až 5 %, dle účinné až 7,5 % z provozních aktiv).

Vy ale tvrdíte, že ona částka je přiměřeným ziskem jako taková („uhradil 382 843 680,- Kč zisku“).

To je učiněné zoufalství.

Boris Čajánek

Pane, to jste úplně mimo. Zisk vzniká po úplné úhradě nákladů. Přece to není tak, že první, co si z platby za službu “berete” je zisk. Zisk je to, co zbyde po úhradě nákladů ( když opomenu daně).

Šťoural

Takže ČD odečetly náklady a ještě jim v jediném kraji zbylo skoro 400 mega? No to bych chtěl vidět!

Core

Dobrý den, kroutit hlavou můžete jak chcete, ale myslím, že jediný, kdo se do toho zamotal byl kraj.
Tady se můžete přesvědčit:
https://extranet.kr-vysocina.cz/poskytnute-informace/download/680

Šťoural

Tak to je samozřejmě na první pohled pitomost, s tím se nemůžete ohánět v diskuzi. Pak se do toho zamotáte taky.

Boris Čajánek

Ale tvůrcem této “pitomost” je Kraj Vysočina. To bohužel dokládá, v jakém prostředí se pohybujeme.

Šťoural

Nevím, co máte ve smlouvě s krajem, ale ve smlouvách uzavřených v režimu ZVS (tedy před r. 2011) přece vůbec pojem kompenzace neexistuje – ten se objevuje až v novějších smlouvách v souvislosti se zákonem o veřejných službách v přepravě cestujících . Pokud ve smlouvě o ZVS nemáte výslovně uvedeno, že vám kraj uhradí celou prokazatelnou ztrátu v plné výši, tak vám ji prostě uhradit nemusí. A co se týče nepřiměřeně vysoké podpory ČD – vaše obava je lichá, co jde přes přiměřený zisk, se vrací objednateli. A kromě toho 382 nebo 396 mil. Kč zisku ČD v kraji Vysočina… Číst vice »

Boris Čajánek

Ovšem za předpokladu, že objednatel provádí kontrolu veřejných prostředků. Samozřejmě, může existovat mechanismus vracení toho, co jde přes nepřiměřený zisk. Pochybuji ale, že by ČD vracely nepřiměřený zisk. Poslechněte si záznam z jednání zastupitelstva Kraje Vysočina č. 7/2015 http://tv.kr-vysocina.cz/?sekce=1&idw=3788&article=
Dozvíte se, že Kraj Vysočina se domnívá, že má uzavřenou s dopravci obchodní smlouvu. Při tom, z rozhodování MV ČR je zřejmé, že se jedná o veřejnoprávní smlouvu. Co to může znamenat říká náměstek Ing. Joukl v záznamu.

Šťoural

„Pochybuji ale, že by ČD vracely nepřiměřený zisk.“
Aha, tak kraj, který se s dopravci handrkuje o každou korunu, vůbec nezajímá a nekontroluje, zda ČD náhodou při obdržené úhradě prokazatelné ztráty v řádu stovek milionů Kč za rok nevygenerují zisk ve stejném řádu, tedy stovek milionů Kč za rok? Takovéto podnikání by bylo snem každého dopravce – ale je jenom snem! Nehledě na to, že takový nepřiměřený zisk ČD v jednom chudičkém kraji zcela jistě nevygenerují.

Boris Čajánek

A jaký zisk tedy ĆD na Vysočině vygenerují? Nebo mají ztrátu, jak uvádí v přímém přenosu v roce 2015 náměstek Joukl? Nebo vygenerují zisk jenom někteří dopravci? Co o tom rozhoduje? To, jak upraví výkaz úředník na kraji? Kraj Vysočina je zemí zaslíbenou asi jenom pro někoho.

Šťoural

Ale to já nevím, Burešův dosyp za studenty a důchodce na tom zcela jistě něco změnil, ale vámi uváděných téměř 400 mil./rok to jistě nebude – spíš o dva řády méně. O ztrátě v r. 2015 naprosto nepochybuji. Znovu opakuji: Smlouvy o ZVS, uzavřené před r. 2011, nedávají až na výjimky železničním dopravcům žádnou záruku, že jejich tzv. prokazatelná ztráta bude uhrazena v plné výši. Resp. zeptám se opačně – vy nějakou takovou znáte? Může existovat, ale nejspíš díky dodatečně uzavřeným dodatkům. Na jejich sjednání a podpis jsou ale zapotřebí obě smluvní strany!

Boris Čajánek

„Dosyp“ za studenty hradí MD a neměl by ovlivňovat výši plnění prokazatelné ztráty od kraje. Informaci o výši přiměřeného zisku poskytl Kraj Vysočina na základě žádosti. Takže to, co čtete je informace poskytnutá Krajem Vysočina. A právě smlouvy, uzavřené před rokem 2011 by měly dopravcům dávat záruku, že jejich prokazatelná ztráta bude hrazena v plné výši. Také proto tak spěchaly České dráhy s uzavřením smluv v roce 2009. Smlouvy od roku 2011, resp. od aplikace Nařízení 1370 jsou již s prvkem obchodního rizika. Ze sdělení Kraje Vysočina tedy vyplývá, že neví, jak velký zisk ČD platí. Prostě řekly…tady je celková… Číst vice »

Šťoural

Z vašich odpovědí je zřejmé, že, nazvu to slušně, nejste dostatečně a kvalitně informován a že v některých svých domněnkách, týkajících se smluv uzavřených před r. 2011, jste dokonce trošku mimo. Z toho plyne vaše naivní představa, že máte na něco nárok na základě smlouvy z té doby. Možná na něco nárok máte, já ji neznám, ale těžko máte nárok na něco, co ve smlouvě jednoznačně není uvedeno. No, nezbývá vám asi nic jiného, než se ptát znovu na patřičných místech, tedy nejlépe na kraji. Třeba zda ČD mají v kraji Jihlavském skutečně zisk téměř 400 mega za rok a… Číst vice »

Boris Čajánek

Nejprve pokud se týká mého angažmá ve společnosti C.H.R., a.s. V této společnosti jsem pracoval jako předseda představenstva pro správce konkurzní podstaty společnosti CHEMAPOL GROUP, a.s Ing. Alexandra Vacka. Ten ve společnosti C.H.R, a.s. vykonával práva akcionáře v rámci holdingu a konkurzu CHEMAPOL GROUP, .a.s. a také mne jmenoval do představenstva. Úkolem jím jmenovaného představenstva bylo majetek společnosti zpeněžit s maximálním výnosem pro věřitele a ukončit podnikání této společnosti. Pokud hledáte odpověď na to, co jsem zač, stačí se ozvat, můžeme se potkat. To, co nám kraj Vysočina dluží vymáháme. A na veřejnosti si nestěžujeme. Odpovídám pouze na nepravdy, které… Číst vice »

Josef Kubeš

Přenést řízení pod SŽDC byla povinnost po nehodě ve Chválkově nebo dobrovolnost? Platit této černé díře je cesta do pekel, zvlášť když to dříve fungovalo v režii JHMD. Pak ty peníze chybí jinde.

Jiří 2

Také se divím, proč si JHMD nenajmou vlastní výpravčí. Ať již od jiného provozovatele dráhy (ne od suverénně nejdražší SŽDC) nebo vlastní (pokud se jim podaří je sehnat, což je mj. otázka mezd). Proč platit SŽDC, její přebujelý management a drahé aplikace Oltisu, které si SŽDC stále nakupuje, když stejnou parádu udělají se svými zaměstnanci a aplikací spíchnutou malým programátorem za max. nižší desítky tisíc…

Boris Čajánek

Protože budete muset řešit proškolenost personálu, nemocnost, dovolené. Vše toto má SŽDC na nádraží v Jindřichově Hradci. Není jednoduché dnes sehnat kvalifikované lidi. Ale to asi víte.

jirka

Není jednoduché dnes sehnat kvalifikované lidi. Ale to asi víte. – tak tohle je okřídlená věta která zde i jinde zaznívá často. Proč asi , no proto že sa na to 30 let s prominutím kašlalo a ted se klízí hořké plody, a bude hůř o tom žádná. Ono jste si na to v první části vlastně odpověděl…protože se musí řešit…no a to je právě ono, ono je to složité a fimám se do toho nechce a když se nechce už 30 let tak jaký je ted stav- si za vše můžou sami. neplatí to jen v dopravě, ale i… Číst vice »

Boris Čajánek

Přenést řízení na SŽDC byla technologická nutnost po nehodě ve Chválkově, a to s ohledem na bezpečnost provozu. Jestli to je černá díra nevím, nám se podařilo domluvit cenu nižší, než by stálo vybudování dispečerského pracoviště u nás.

Marek Janík

A jak souvisí neshody Vysočina x JHMD s neplacením SŽDC?
Jakože mám dodavatelům naší firmy říct, víte, zákazník nám nezaplatil, takže my vám taky tím pádem nezaplatíme? To je těm dodavatelům zcela oprávněně ukradené……

Ferenc Futurista

Najděte si něco o tom, kdo je to Boris Čajánek a jeho létající cirkus a nebudete se divit.

Boris Čajánek

Jo, a taky mám pět dětí …

Marek Janík

zkusíme to znova:
A jak souvisí neshody Vysočina x JHMD s neplacením SŽDC?

Boris Čajánek

Tak znovu, náklady na řízení provozu (závazek vůči SŽDC) jsou součástí poplatku za použití dopravní cesty. Pokud nám Kraj Vysočina nehradí za závazky veřejné služby a tedy i za použití dopravní cesty, nemáte tedy z čeho hradit závazky vůči SŽDC. Stav „neshod“ s Vysočinou je takový, že nám nehradí od května ani zálohy na ZDO, tedy to co jsme pro ně v květnu a červnu odjezdili. Opakuji, od května jsme od nich nedostali ani korunu. Je 24. července. A nebo máte představu, že stav závazků nesouvisí s výnosy? To by jste v drážní dopravě objevil nejlevnější řešení – objednám si… Číst vice »

Marek Janík

Druhotná platební neschopnost je noční můrou každého podnikatele. Jenomže o tom to podnikání taky jaksi je. Podnikat bez finanční rezervy a stylem „dejte mi“ umí každý blbec. Proč by měl třetí subjekt odnášet to, že jiné dva se nemůžou dohodnout.
Pokud Vysočina porušuje smlouvu, přestaňte po jejich území jezdit, na to vám nikdo nemůže říct ani popel, zvlášť pokud přestali posílat i zálohy – a dejte je k soudu, s takovou na nich nezůstanou ani trenky a ještě bych k tomu přibalil poškození dobrého jména firmy jejich vinou.

Boris Čajánek

Až přestaneme jezdit na úzkokolejné na Vysočině, bude to znamenat konec úzkokolejky na Vysočině. Z naší straně se jedná o zásadní a závažné rozhodnutí, které může být nevratné. Nemáme to tak jednoduché jako politici.

Petr

Jakoupak dopravní cestu SŽDC používáte a platíte v kraji Vysočina?
Chtělo by to lhát trochu méně hloupě.

Jiří 2

Od SŽDC si najímají výpravčího-dirigujícího dispečera (v denní době 1 člověk na full time, v noční době funkci vykonává výpravčí žst. J. Hradec), který jim provoz na trati řídí…

Boris Čajánek

Ano, SŽDC nám přídí provoz a je jejich starostí, jak to dělá. Jak si zajistí kvalifikovaný personál, pokryjí nemocnost a dovolené. A řídí provoz nejen na splítce, ale ni na obou tratích JHMD. Nejedná se tedy jen o úsek tratě v majetku SŽDC.

Dr.Vaclav Kulihrach

To je ovšem problém váš.
Pro SŽDC jste zákazník Vy, ne kraj Vysočina.
To že vám neplatí váš zákazník ( kraj) nemá nic společného s oprávněným požadavkem správce DC na úhradu poplatků.

Boris Čajánek

Máte plnou pravdu, pane doktore. Jenže výkon veřejné moci by měl být zodpovědný. Veřejné správa by neměla snižovat vážnost tím, že se k občanům a podnikatelským subjektům chová pod helem „tomu dám a tomu ne“. Já nechci nic jiného, než transparentní a nediskriminační přístup, který nebude snižovat vážnost úřadu. Není přece možné, aby představitel kraje porušoval zákon. Poplatek za použití dopravní cesty nám hradí |Jihočeský kraj. Když pochyboval o jeho oprávněnosti, dotázal se MD ČR a Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře. Když Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře rozhodl, že výše poplatku je oprávněná a v pořádku, tak Vysočina… Číst vice »

Jiří 2

Proč jste si na řízení provozu najali zrovna SŽDC? Nebylo by lepší zaměstnat vlastní lidi, než živit přebujelý kancelářský aparát SŽDC? Nebo si případně najmout lidi od jiné firmy?

Boris Čajánek

Znáte nějakou firmu, která řídí drážní provoz podle předpisu D3? já pouze SŽDC. A v okamžiku, kdy jsme to řešili opravdu nebyli lidé.

A.R.

Tak vidite, jak jste neschopny.

Boris Čajánek

Milý pane, moje zkušenost je dána osobním setkáním s lidmi. Pokud budete na lidi informace“hledat“, můžete se zklamat. Nevím, jaké ke Vaše povolání a pravé jméno. Já se nemám za co skrývat. Vy asi ano.

Boris Čajánek

Máte pravdu, ale asi Vám není ukradené, pokud Vám někdo za Vaši službu platí méně o 30%. A to bez důvodu. Takže my zaplatíme našim dodavatelům. V pořádku. A dáme Kraj Vysočina k soudu. Také v pořádku. Vyhrajeme soud, počítám tak za dva až tři roky. A Kraj nám pak zaplatí i s úroky. A úroky půjdou z veřejných peněz? To asi v pořádku není. Nebo nemáme úroky chtít? To také v pořádku není. Takže co je správné? Podle mne to, že každý má platit to, co si objednal. A Vysočina si objednala dopravu po železnici. A ta něco stojí.… Číst vice »

Přemek

Ach jo, kdo chce provozovat drážní dopravu, ten si má zpracovat grafikon a jízdní řády a zvládat dispečing. Ti, co se jen chtějí po kolejích vozit a ještě za to kasírovat, na koleje nepatří. Každý má dělat to, co skutečně umí a baví ho to. Jinak bude popsaná situace nežádoucím standardem.

Boris Čajánek

Grafikon a jízdní řády zvládáme, i dispečink bychom zvládli. Ale takto využíváme dispečink v SŽDC v Jindřichově Hradci. Dělali jsme si kalkulaci, zda je pro nás ekonomické dělat vlastní dispečink nebo využít dispečink SŽDC. Smlouva se SŽDC je ekonomičtější řešení než vlastní dispečink, provozní náklady jsou nižší. Pokud by kraj Vysočina hradil poplatek za použití dopravní cesty JHMD, hradili bychom SŽDC i my. Potud je to snad vše jasné. Můžete mi ale odpovědět na otázku, proč Kraj Vysočina neplatí JHMD poplatek za použití dopravní cesty, když tento náklad je oprávněným nákladem dopravce dle vyhlášky č. 241/2005? Ti, co chtějí jezdit… Číst vice »

Marek

Jen tak mimochodem…
Vyhláška č. 241/2005 Sb. byla účinná od 1.7.2005 a zrušena ke 30.6.2010.
Od 1.7.2010 je platný Zákon č. 194/2010 Sb. – Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.
Je mnoho řešení vzniklé situace včetně způsobů, které aplikovaly obce na „Jemnické“ nebo „Švestkové“ dráze.
Zatím vše tenduje k tomu, abyste docílil toho, čeho v C.H.R., a.s.
A to by byla konečná (i Vaše).

Boris Čajánek

Naše smlouva s Krajem Vysočina – máme je na webu – výslovně uvádí, že platí vyhláška 241/2005. Taky jsem se divil, když jsem ji po prvé četl. Smlouva je platná do roku 2024, a na každý rok uzavíráme dodatek. Vzepřeli jsme se jen způsobu uzavírání dodatku ve smyslu – tady máte takový balík peněz, výkony jsme s Vámi dojednali už na podzim. Že to budete jezdit ze ztrátou nás nezajímá. Dostáváte peníze ze SFDI na údržbu tratě, zaplaťte si to z toho. Nebo si sežeňte sponzory. Prostě to, že pro nás jezdíte se ztrátou nás nezajímá. Tak podepište. Když nepodepíšete,… Číst vice »

Leges

Lze oprávněně dovodit, že kraj Vysočina to vidí tak, že celý problém se jmenuje Ing. Boris Čajánek, statutární ředitel.

Core

Takže chcete říct, že kraj nakládá s veřejnými penězi podle osobních sympatií? Opravdu?

Dr.Vaclav Kulihrach

Dráha je pokud vím soukromá, nádraží bmate taky svoje, poplatek za dopravní cestu a případně řízení provozu se vás týká maximálně ve splitce po hraničník.
Tak co platíte SŽDC?
Při vaší frekvencí provozu stačí zjednodušené řízení podle D3 , a dva výpravčí / dispečeři . Výhybky si může fíra konečně házet sám, na malých lokálkách se to tak leckde dělá i u ČD.
Za pana Šatavy to podobně fungovalo…

Petr

Přesně takto to funguje i nyní, jen místo vlastního zaměstnance-dispečera JHMD tu práci dělá zaměstnanec SŽDC z Jindřichova Hradce (výhoda = lepší organizace jízd na splítce) – no a právě za tuto práci dispečera JHMD dluží.
S nějakou „dopravní cestou na Vysočině“ to samozřejmě nemá nic společného, to jen pan Čajánek odvádí pozornost osvědčenou metodou „o voze a o koze“ ( s výsledkem „vyválet se v jednom lejně nestačí, tak rozhamtám ještě druhé“).

Boris Čajánek

Ani o voze, ani o koze. Smlouva se SŽDC se dá dohledat v registru smluv. SŽDC řídí provoz na celé trati. Takže nejde je o splítku. Ale celou trať. V celé délce a podle grafikonu.

Boris Čajánek

Pane doktore. Na Našich stránkách je možné dohledat prohlášení o dráze. V něm je uvedeno, že použití naší tratě je zpoplatněno. V zákoně je uvedeno, že k použití dopravní cesty musíme přistupovat transparentně a nediskriminačně. Ze zákona tedy musíme účtovat poplatek za použití dopravní cesty každému dopravci, který dopravní cestu užívá. Jako vertikálně orientovaný železniční podnik podle legislativy EU musí, pokud jsme vlastníkem infrastruktury (tratě) i dopravcem přidělovat kapacitu dopravní cesty nezávislý přídělce – to plníme. Musíme mít účetně oddělené okruhy provozování dráhy (infrastruktury) a provozování drážní dopravy. Poplatek za použití dopravní cesty je oprávněným příjmem vlastníka infrastruktury, užitkem z… Číst vice »

Dr.Vaclav Kulihrach

U vás po vašich kolejích snad jezdí jiný dopravce?

Core

Pane Kulihrachu, doplňte si kdyžtak nějaké základní informace o tom, jak fungují dráhy. To je fakt smutné tohle, co tu předvádíte…

Martin Úzký

Milý Boris tu vystupuje tradičně jako všeználek, který všemu rozumí a ke všemu se vyjádří, ale k tomu podstatnému, tedy že neplatí své závazky, se doposud nějak nevyjádřil. Vše hází na Kraj Vysočina, ale řekl bych, že řízení provozu probíhá i na území Jč kraje, kde peníze jsou. Tak co, jak je to s tím placením, a nejen vůči SŽDC, milý Borisi? Proč dluží JHMD třeba na místní OSSZ, dalším dodavatelům a nakonec i na mzdách svých zaměstnanců? Ale jistě za to může předchozí vedení, byť už 8 let tomu Boris šéfuje, to je tradiční blábol. Mimochodem, Borisi, jaký má… Číst vice »

Boris Čajánek

Milý Martine, jádro pudla je přeci v tom, že za svoji práci musíš dostat spravedlivou odměnu. A pokud my nedostáváme spravedlivou odměnu od Kraje Vysočina, není to v pořádku. Takže není to „házení všeho na kraj Vysočina“ jak píšeš. 1) Začátek je v tom, že pokud zajišťujeme dopravní obslužnost pro Kraj Vysočina, měl bychom za to dostat spravedlivou odměnu v souladu se zákonem. A z této odměny za odvedenou práci lze hradit náklady, které byly vynaloženy. 2) A že Kraj vychází ze smlouvy, uzavřené v roce 2009 není blábol. To je fakt. Pro každý následující rok po roce 2010 se… Číst vice »

Martin Úzký

Přesně podle předpokladu spousty bezobsažných prázdných a ublížených řečí o „hnusném“ kraji Vysočina. Jsi fakt mistr odvádění pozornosti, Borisi. Na otázku, proč se neplatí jsme se odpovědi nedočkali, vyjma fráze: „svoje závazky uhradíme“. Asi mnoho firem a lidí včetně SŽDC se ptá kdy to bude a možná i z čeho to bude. Nejspíš to tedy bude asi až zaplatí kraj Vysočina, soudě podle tvé řeči… Což se asi nestane. Pak tvůj příměr o odjetí od pumpy s plnou nádrží je celkem trefný, jak vidno děláš to poměrně často. No asi to v devadesátkách bylo jinak, bohužel jsem neměl takovou možnost.… Číst vice »

Boris Čajánek

Milý Martine, samozřejmě nejjednodušší a nejsprávnější by bylo, když by Kraj Vysočina zaplatil. U pumpy vždy platím, na rozdíl od Kraje Vysočina, který si něco objednal a neplatí. Menzimuk nezlepší GPK, to zlepší pouze podbíječka. Až budeme podbíjet, můžeš se přijet podívat. Z posledního podbíjení máme i protokoly z měření, podbíjel Swietelksky. Pravda ale je, že máme 80 km tratě, takže spousta práce před námi. Jistě ale budeš objektivní spravedlivý a budeš nás rovnávat s jinými regionálkami, které se škrábou hrobníkovi z lopaty devadesátých let. Já sjem stroj neřídil, neumím to. Takže jsem na tom neměl co zkazit. S neodborným… Číst vice »

Martin Úzký

Mně se hrozně líbí ta logika věci – kraj neplatí mně, já nezaplatím SŽDC. Takže jako vždy – spousty prázdných řečí o hrdinném Borisovi a ošklivém kraji. Ale podstata je jiná, a v tom je ten mnohokrát zmíněný pudl, za vykonané služby se neplatí. Nejen vůči SŽDC, ale i jiným, ale o tom je lepší mlčet. Zkrátka pořád stejná písnička – Kraj za to může. Kolik že má JHMD obrat a jak je to s těmi dluhy – no to bohužel nevíme, protože Boris zapomíná plnit své zákonné povinnosti a zveřejňovat účetní závěrky ve sbírce listin, naposledy je tu k… Číst vice »

Tuzemák

Mimochodem, jak je to s udržitelností ponorek? Neměly by za ty dotace, co se utopily v jejich rekonstrukci, jezdit tak ňejak všechny 4 a to podobu minimálně několika let, s nějakým minimálnim ročním nájezdem km?

Boris Čajánek

udržitelnost ponorek stále běží. Stejně jako opary po mimořádkách. To, že to je dotovaný majetek nezabrání neštěstí na přejezdu.

Tuzemák

A jsou tedy všechny 4. „ponorky“ v provozu? Tedy lze je VŠECHNY 4. spatřit v pravidelném provozu několikrát týdně? Nebo je jedna/dvě (?) dlouhodobě odstavená v kopřivách? A z jkého důvodu. Děkuji.

Tuzemák

Konkrétně taková: M 27.004

Jiří Kocurek

Říká se tomu druhotná platební neschopnost. Nuž, až ti zaměstnavatel bude dlužit mzdu za 2 měsíce, tak to bude tvoje chyba, použiju-li tvoji logiku.

Petr

Jenže JHMD a.s. dluží SŽDC i ty peníze, které za služby SŽDC (zahrnuté jako nákladové položky do své ceny dopravního výkonu účtované kraji) již DOSTALA zaplaceny od Jihočeského kraje.

Boris Čajánek

Poplatek za dopravní cestu nám Kraj Vysočina nezaplatil ani za loňský, ani za letošní rok. A Jihočeský kraj přece neplatí za Kraj Vysočina. SŽDC jsme hradili i za to, co nám Kraj Vysočina nezaplatil.

Dr.Vaclav Kulihrach

To mého domácího ovšem zajímat fakt nebude-Zen bude chtít naprosto opravněně peníze za nájem a že mi neplatí mzdu není jeho problém

Boris Čajánek

Za Hašišbedny jsme se nikdy nesoudili. Mylná informace. A co se na úzké za poslední roky podařilo, to je vidět na trati. Každý se o tom může přesvědčit sám. Ale každému se nezavděčíš. Já si to beru tak, že jsi Martin řečený „Úzký“ a od počítače se dá anonymně kritizovat cokoliv. Když nemáš odvahu přijet, tvoje věc, tvá cesta.

Ondra Vaněk

Chovají se jako Busline, dobře že Jihlava neustupuje!

Boris Čajánek

Právě naopak, Busline měl velmi dobré vztahy na politiky zejména z ČSSD a pokud se podíváte na to, co způsobil ve veřejné regionální dopravě, poznamenalo to zejména drážní dopravu. vařil byl členem dopravní sekce asociace krajů, nebo se tak aspoň tvářil. Nelze srovnávat nákladovost drážní a linkové dopravy. Drážní doprava vždy bude dražší, už jen s ohledem na výši odpisů vozidel. Akorát linkoví dopravci a zejména Busline si zajistili, že jim je prokazatelná ztráta plně hrazena. Linkoví doipravci v Kraji Vysočina mají možnost před uzavřením dodatku smlouvy na následující rok jednat o úhradě prokazatelné ztráty, tedy o úhradě nákladů na… Číst vice »

Petr

Dovoluji si upozornit, že pojem „Prokazatelná ztráta“ ve veřejné dopravě je legislativně definován zcela jinak, než jak výše líčíte a znamená úplně něco jiného (s vámi tvrzeným nemající nic společného).
Je to pouze rozdíl mezi reálnou časovou amortizací v závazku veřejné používaných dopravních prostředků a jejich účetními odpisy (neb ty u dopravce bývají počítány z ceny po odečtení dotací či při leasingu vůbec).
Přičemž hradit JHMD odpisy z dotačně-dojícího paskvilu řečeného Hašišbedny by mělo být kvalifikováno jako zločin na veřejném majetku.

Marek

Jen tak mimochodem…
Prokazatelná ztráta – Vyhláška č. 241/2005 Sb., účinná od 1.7.2005 a zrušena ke 30.6.2010.
Od 1.7.2010 je platný Zákon č. 194/2010 Sb. – Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.

Boris Čajánek

V naší smluvě, platné do roku 2024 je ustanovení, že po celou dobu smlouvy platí vyhláška 241/2005 Sb. Proč, to nevím, u podpisu základní smlouvy jsem nebyl.

Boris Čajánek

Cituji z vyhlášky: Způsob výpočtu prokazatelné ztráty (1) Výše prokazatelné ztráty se stanoví jako rozdíl mezi výší ekonomicky oprávněných nákladů zvýšených o přiměřený zisk a celkovými výnosy z provozování veřejné drážní osobní dopravy vlaky regionální a celostátní dopravy. (2) Podrobné členění ekonomicky oprávněných nákladů a výnosů je uvedeno ve výkazu nákladů a výnosů z přepravní činnosti ve veřejné drážní osobní dopravě (dále jen „výkaz“), jehož vzor je v příloze č. 1 této vyhlášky. (3) Dopravce zajistí přiřazování ekonomicky oprávněných nákladů do úseků drah zvlášť pro vlaky regionální dopravy a celostátní dopravy. Následně se přiřazené náklady rozčlení do územních obvodů krajů.… Číst vice »

Petr

Z jakého důvodu došlo k výměně šéfa JHMD?

Boris Čajánek

Jedním z důvodů bylo, že v roce 2009 uzavřel s Krajem Vysočina desetiletou smlouvu, ve které do úhrady prokazatelné ztráty nezahrnul poplatek za použití dopravní cesty dle vyhlášky 241/2005 Sb. Vyhlášky o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě. I když JHMD mají již od roku 2007 v Prohlášení o dráze použití dopravní cesty zpoplatněné. Kraj Vysočina tak od roku 2010 poplatek za použití dopravní cesty JHMD neplatí, tím JHMD diskriminuje oproti ostatním dopravcům. Při tom Kraj Vysočina dostává od MDČR dotaci na zajištění finanční stability regionální drážní osobní dopravy, tak zvané Memorandum. Z těchto prostředků, pokud by je rozděloval… Číst vice »

Osoba odborně nezpůsobilá

Tak a teď mi řekněte, pane Čajánku, proč byly JHMD přes všechna vaše tvrzení finančně zdravé, když p. Šatava v roce 2012 sám z vlastní vůle rezignoval na post ve společnosti.
„Řídíte“ to tam sedm let a stále se vymlouváte na středověk. Důvod leží úplně někde jinde, doporučuji podívat se do zrcadla.

Boris Čajánek

Pan Šatava sám rezignoval s tím, že v médiích uvedl, že nesouhlasí s novým vedením společnosti s orientací na dosažení zisku. Jak chcete prosím provozovat drážní dopravu bez zisku? Závěr je tedy ten- podepsal špatnou smlouvu, která nezaručuje alespoň elementární zisk a zmizel. Daňové nedoplatky jsme po něm řešili několik let. Špatně podepsanou smlouvu řešíme doposud. Je otázkou, zda to nebylo úmyslem.

Osoba odborně nezpůsobilá

A jak mi tedy vysvětlíte to, že p. Šatava po odchodu z JHMD vybudoval úspěšnou společnost, zatímco JHMD se dostaly do situace, o které se píše v tomto článku? K blábolu o úmyslu se nemá cenu vyjadřovat, pro p. Šatavu byly úzkokolejky jeho životem a dělal pro ně vše, zatímco vy máte akorát načtené poučky, jimiž jste mohl ohromovat v 90. letech minulého století. Nejhorší na celé věci je to, že v jednom máte pravdu – až některému z vašich věřitelů dojde, v jaké jste situaci, bude to řešit způsobem, který bude znamenat pro JHMD konec. To bude ale pravděpodobně… Číst vice »

Boris Čajánek

Předpokládám, že je úspěšný pro to, že si uvědomil, že bez zisku provozovat drážní dopravu nejde. Dlouhodobé smlouvy, které ale pro JHMD uzavřel v roce 2009 vytvořily hned v prvním roce provozní ztrátu, tedy za rok 2010. Stávající stav je bohužel důsledkem těchto dlouhodobých smluv. Trvalo let jednání s Jihočeským krajem, než začal platit poplatek za dopravní cestu. Jihočeský kraj nám na těchto jednáních řekl, že kdyby Ing. Šatava požadoval úhradu poplatku za dopravní cestu již v roce 2009, tak by nám ho Jihočeský kraj hradil. Děkujeme Jihočeskému kraji, že nám ho už hradí. S Vysočinou to asi bude ještě… Číst vice »

Boris Čajánek

Ale my ve středověku žijeme, hejtman k nám přistupuje jako gubernátor, ne jako smluvní partner. Vítejte na Vysočině.

NBumBum

Nezlobte se na mě p. Čajánku ale vy pro změnu zřejmě žijete v nějaké formě socialismu. JHMD řádně podepsala smlouvu se SŽDC a s krajem. SŽDC neplatíte odebranou službu a po kraji chcete něco navíc nad rámec podepsané smlouvy, zaštiťujete se nějakým veřejným blahem (dopravní obslužností) a berete si SŽDC jako rukojmí.
Pokud máte pocit, že se kraj obohacuje na Váš úkor podejte žalobu, ale plaťte svoje závazky nebo vyhlaste insolvenci.

Martin Úzký

No on Boris už tu žalobu podal a bohužel ho s ní Ministerstvo vnitra poslalo k šípku, takže nezbývá než se s Krajem domluvit. Ono to má trochu specifický režim, proto to neřešil soud ale MV, nejsem právník, abych vám to detailně vysvětloval, ale můžete si být jist zdrojem této informace.
Pak se asi těžko divit tomu, že Kraj chce jednat přes právníky. Nepřekvapuje mne to, já bych mu taky nevěřil ani dobrý den.

Boris Čajánek

Reakcí na rozhodnutí MV, které pouze řeklo, že se máme domluvit, bude žaloba. Pokud se ovšem nedomluvíme. Z naší strany se nebráníme ani jednání přes právníky, ale ti se neozývají.

Boris Čajánek

Žaloba bude podaná. Děkuji za rady.

Petr

Aj, aj – tady se pletete. Už z účetních výkazů je jasné, že JHMD a.s. tehdy finančně zdravá firma nebyla a byly tam i časované bomby daňové i jiné závazkové (o spokojenosti akcionářů s návratností investice nemluvě). Tolik pro spravedlivé hodnocení.

Boris Čajánek

Po odchodu Ing. Šatavy jsme museli doplatit daň z přijmu z rozpuštěných rezerv, které ale nebyly kryty penězi.

železničář v důchodu

A bylo by, prosím, k dispozici i obdobně podrobné osvětlení celého toho problému z druhé strany? Co tedy vlastně tvrdí vedení JHMD Kraj Vysočina?

Boris Čajánek

zeptejte se Kraje Vysočina, i mne by odpověď zajímala

Petr

skáčete na panem Čajánkem úmyslně předhozený špek – vztah mezi JHMD a krajem Vysočina je záležitost jedna (tam JHMD jezdí po dopravní cestě své, nikoli SŽDC), neplacení JHMD svých smluvních závazků vůči SŽDC (a ČSSZ i řadě dalších) je záležitost zcela jiná (neb SŽDC neplatí ani to, co už sami dostali zaplaceno od kraje Jihočeského).

Petr

Inu, jakou smlouvu jste si SAMI uzavřeli, takovou jí máte. Tož z vlastní hlouposti a neschopnosti neobviňujte druhou stranu.

Boris Čajánek

Ano, pokud by se jednalo o obchodní vztah mimo závazek veřejné služby. Na závazek veřejné služby se ale vztahuje legislativa EU ve věci veřejné podpory. A ta, ve stručnosti říká, že nemůžete poskytovat veřejnou podporu nad stanovený rámec (neodůvodněné náklady, vyšší zisk než je v legislativě stanovený, tím by jste tuneloval veřejné prostředky) a nemlžete poskytovat podporu formou nedostatečné kompenzace, která ohrožuje existenci. A to je pro případ, aby se nevyváděli veřejné prostředky formou – dáme mu podporu a ta se někam ztratí, zašmelí a podobně. Také je možný případ, kdy objednatel svým chováním ovlivňuje příjemce tak, že ho nutí… Číst vice »

...

To je přece interní věc JHMD a jejích vlastníků.

PetrB

Když se podívám na návrh jízdního řádu 2019/2020 tratě 228 Jindřichův Hradec – Obrataň, úsek Kamenice nad Lipou – Obrataň a tento spor působí to celé na mě na pomalou cílenou likvidaci – ukončení osobní dopravy Kamenice nad Lipou – Obrataň. Běhounkovi (hejtman kraje Vysočina) i podle dřívějších vyjádření v médiích asi hodně JHMD leží v žaludku…

Informovaný

Jednal jste někdy o dopravě s KÚ Vysočina? Arogantní šotoduo Zikán a Záruba je na přeshubu…

Boris Čajánek

A zejména při jednání s obcemi, kdy razí postup …bude to takhle, nebo spoj úplně zrušíme…. A vy si pak dopravní obslužnost zajistěte, jak chcete

Boris Čajánek

Dá se to tak chápat, jízdní řád v podobě doposud požadované Kraje Vysočina není úplně vítán cestujícími, kteří úzkokolejku využívají. Ale i přes to se snažíme vyjednat v koordinaci s Jikordem a SŽDC jízdní řád lepší. Uvidíme. Kraj Vysočina má k úzkolejce vztah asi tento – na úzkokolejce nám nezáleží a na dráze nám nezáleží. Vyženeme lidi z vlaků, ať jezdí autobusy. Při tom objem přepravy v autobusech stále klesá. A autobusy úzkokolejku nenahradí. Pokud zanikne na Vysočině úzká, už se tam nikdy neobnoví. Ale provozovat ji se ztrátou, kdy se úzké neplatí ani to, co by se alespoň trochu… Číst vice »

Jackub

Proč nemůžou busy nahradit v kraji Vysočina úzkou? Jsou pomalejší? Míň kapacitní, než Balm/ú?

Marek Janík

Pochopitelně můžou, význam úzko pro ZDO přes Vysočinu je nulový. Trochu by to možná poznaly Černovice, ale udržovat železnici kvůli 1700 lidem si nemůže dovolit ani ropná velmoc.
Jižní větev je pro ZDO nepoužitelná úplně, ale turisticky potenciál je obrovský a bylo by škoda, kdyby to skončilo v kopřivách.

Boris Čajánek

Máte pravdu. Cestovní ruch a turistický potenciál je něco, co by měl Kraj Vysočina podporovat a ne to dusit. Za zážitkovou jízdu autobusem nikdo na Vysočinu nepojede. Za úzkou ano. Ale Kraj Vysočina to „jaksi“ nechápe. Nebo z nějakého důvodu nechce pochopit. Ale to ať si šetří policie.

Boris Čajánek

Zajímavé je, že i cestovní ruch a turistika je dopravní obslužností. Nelze nám tedy vyčítat, že jsme pouze turistický fenomen. Když se zeptáte v Černovicích nebo Kamenici, nebo ve Včelničce, jestli chtějí úzkou, všichni Vám potvrdí že ano. A o čem se bavíme? O částce která není ani procentem rozpočtu Kraje, co dává na dopravní obslužnost? Vždyť je to směšné. Do podpory cestovního ruchu dávají víc peněz, než je poplatek za dopravní cestu. Tedy to, o co se dohadujeme. Význam úzké pro Kraj Vysočina je právě v tom, že je to úzká. A to je to jádro pudla.

Marek Janík

Turistické atrakce pod ZDO opravdu nespadají. Samozřejmě jenom osel (hloupý kraj/město/obec) nepodporuje turistický ruch na svém území.

svojsin

Za zážitkovou jízdou autobusem asi opravdu turisti nepřijedou. Ale pro výletníky by stačila jižní větev.

Svojsin

Boris Čajánek: Poslední rok a půl šly busy nahoru. Navíc vlaky táhne nahoru silný příměsto, hlavně Praha a dálkovka. Rozhodně ne venkovská regionálka.

Boris Čajánek

Busy možní šly nahoru v příměstské dopravě, ano, ale ne v tak odloučených lokalitách, jako je tato část Kraje Vysočina. V regionální dopravě jako je ta naše půjde nahoru pouze turistický ruch, nebo vliv integrace a síťových výhod. To je ale starost objednatele.