Historickým vlakem Výtopny Slaný po Švestkové dráze

Podrobný popis akce viz odkaz na naše webové stránky.

Internetová stránka akce