Dráhy chystají velké vylepšení depa v Michli, vzniknou nové sanitární koleje a zhlaví

Zaplněné odstavné nádraží v Praze během omezení provozu. Foto: ČDZaplněné odstavné nádraží v Praze během omezení provozu. Foto: ČD

České dráhy chystají velké vylepšení svého pražského depa, vzniknou například nové sanitární koleje.

České dráhy chystají velkou modernizaci depa v pražské Michli, které je známé jako Odstavné nádraží Jih. Aktuálně vypsaly tendr na zpracovatele projektu, kdy odhadovaná cena dokumentace činí 85 milionů. Projekt nese název „Zdvoukolejnění odjezdu z SÚ (Středisko údržby) Jih a vybavení sanitárních kolejí“. Vítěz tendru vytvoří dokumentaci pro územní a stavební řízení, zajistí vydání stavebního povolení, zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby a autorský dozor. Na dotazy deníku Zdopravy.cz odpovídá mluvčí ČD Gabriela Novotná.

Jaké jsou odhadované náklady samotné stavby?

Náklady na realizaci stavby budou známy až na základě zpracované projektové dokumentace, která je předmětem veřejné zakázky.

Co přesně bude zahrnovat (jaká bude změna oproti současnosti)?

Zahrnovat bude zdvoukolejnění odjezdu SÚ Jih, výstavbu nových sanitárních kolejí v odjezdové části SÚ Jih včetně dodání technologií a vybudování nového zhlaví kolejí skupiny 600. Fakticky se jedná o výstavbu propojovací koleje k hale a odstavným kolejím ve střední skupině. Koleje 600 budou propojeny novým zhlavím (nyní jsou koleje kusé) a na těchto kolejích budou vybudované sanitární koleje, včetně zázemí pro zaměstnance uklízecích firem, čističky, odsávací zařízení, rozvody vody atd. Dále bude provedena příprava (chráněný železniční přejezd, plocha a přivedení elektřiny) pro plánované diagnostické zařízení, které zvýší kvalitu kontroly stavu kol na všech ŽKV.

Proč je modernizace nutná?

Při současném rozvoji dálkové i příměstské železniční, požadavky na kulturu cestování a hygienu a vlivu na životní prostřední, je nutné rozšířit stávající infrastrukturu SÚ Jih. Nyní jsou sanitární koleje pouze v kolejišti mezi halami a jsou kapacitně už za hranou stávajících potřeb dopravy. Propojí SÚ Jih s nádražím Vršovice, to umožní zvýšit propustnost celého SÚ Praha a zároveň celého železničního uzlu v případě poruchy, nebo v případě mimořádné události.

Odstavené jednotky na ONJ v Praze v roce 2016. Foto: Jan Sůra

Odstavené jednotky na ONJ v Praze v roce 2016. Foto: Jan Sůra

Jaké jsou termíny (zahájení výstavby a dokončení)?

Předpokládaná doba výstavby je 18 měsíců od podpisu smlouvy.

Není 85 milionů jen za projekt příliš?

Cena projektové dokumentace bude známa až po uzavření veřejné zakázky. Zmiňovaná odhadnutá cena vychází ze zpracované studie proveditelnosti.

Tagy České dráhy depo Michle Odstavné nádraží Jih seznam Top
83 komentářů