DPO opravuje tramvajový most na Plzeňské, úpravy čekají dvě zastávky

Oprava mostu Plzeňská x Ruská. Foto: DPOOprava mostu Plzeňská x Ruská. Foto: DPO

Modernizace potrvá do září.

Dopravní podnik Ostrava (DPO) začal s modernizací tramvajového mostu na Plzeňské ulici, který vede přes Ruskou ulici. Během rekonstrukce projde proměnou i nástupiště zastávky Dolní, která se stane nově bezbariérovou. Úpravami projde i zastávka Tylova.

Celková cena modernizace tramvajového mostu je přes 46 milionů korun bez DPH. Na stavbu bude čerpána dotace z Operačního programu Doprava EU, v přepokládané výši cca 80 %.

„Důvodem modernizace mostu je nevyhovující stav některých jeho konstrukcí a nevyhovující parametry nástupišť tramvajové zastávky Dolní. Naším cílem je snížení hlučnosti a vibrací z provozu a pro naše cestující v Ostravě-Jihu chceme více bezpečí a komfortu,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva DPO Daniel Morys.

Rekonstrukcí projde i stávající tramvajový podchod pod ulicí Plzeňská v místě tramvajové zastávky Tylova.  Stavba mimo rekonstrukci stávajících tramvajových nástupišť zahrnuje též zrušení západního schodišťového koridoru, v jehož místě bude vybudován nový bezbariérový výtah. Zastávka tramvaje bude doplněna o elektronický zastávkový informační systém. Předpokládaná doba trvání rekonstrukčních prací počítá se 30 týdny, náklady jsou ve výši 33,45 milionu korun bez DPH.

„Pro rekonstrukci podchodu se využívá plánovaných uzávěr nezbytných pro rekonstrukci samotné tratě. Koordinace obou staveb tak přináší efektivnější organizaci výstavby. Samotný podchod bude obdobně jako v jiných případech rekonstruován s cílem zvýšení komfortu a bezpečnosti,“ konstatovala Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Modernizace mostu potrvá do září 2022. Po celou dobu výstavby je silniční provoz na ul. Plzeňská v dotčeném úseku sveden do přilehlých jízdních pruhů. Na ul. Výškovická/Ruská dojde k několika krátkodobým omezením silničního provozu pod rekonstruovaným mostem.

Od pondělí 4. dubna konce srpna 2022 jsou linky č. 12, 17 a 18 odkloněny přes zastávku „SPORT ARÉNA“. Linka č. 3 bude odkloněna do Zábřehu jako náhrada za linku č. 11, která bude provozována pouze nočními spoji. Spoje linky č. 12 nahradí linku č. 3 ve směru na Dubinu. Náhradní doprava bude ve vyloučeném úseku částečně zajištěna spoji autobusových linek č. 26 a 59A a náhradní autobusovou dopravou za noční spoje linky č. 18. Na linkách č. 3, 11, 12, 17, 18, 26, 59A a NAD18 platí výlukové jízdní řády vyvěšené na zastávkových označnících.

Tagy dopravní podnik ostrava DPO ostrava
3 komentáře