Do Bolevce se vrátily tramvaje, oprava Plaské ulice po třech měsících skončila

Opravená část tramvajové trati v Plaské ulici. Foto: Eva Kriegerová / Plzen.euOpravená část tramvajové trati v Plaské ulici. Foto: Eva Kriegerová / Plzen.eu

Tramvaje budou jezdit po zeleném pásu tvořeném suchomilnými rostlinami.

V Plzni je od včerejšího dne obnoven provoz po celé délce tramvajové linky číslo 1. Skončila tříměsíční výluka kvůli opravě tramvajové trati v úseku Bolevecká náves – Bolevec. Včerejškem skončila první etapa. Na jaře bude stavba dokončena položením zeleného zákrytu kolejiště.

Jde o největší rekonstrukci tratě z roku 1990 od jejího vzniku. Během tříměsíční výluky byly vyměněny více než 30 let staré kolejnice i jejich uložení za nové. „Na novou tramvajovou trať byly použity nově bezžlábkové železniční kolejnice, které jsou díky jejich pružnému uložení tišší při provozu. Staré dřevěné pražce nahradily nové z předepjatého železobetonu, jež umožní položení zeleného pásu,“ uvedl náměstek primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule. Zakázku provádí za 63,5 milionu korun Strabag Rail.

Trať bude po krátkém úseku na Slovanské aleji další, kde budou tramvaje jezdit po zeleném pásu. „Ten zde ale bude tvořen suchomilnými rostlinami z rodu rozchodníků. Podobné rostou na střechách komplexu Paluby Hamburk u hlavního nádraží,“ dodal Vozobule. S osazením suchomilných rozchodníků se má snížit prašnost a hlučnost na této části tratě.

Opravou prošel 850 metrů dlouhý úsek dvoukolejné trati, rekonstrukce nezahrnovala krátký úsek v křižovatce Plaské ulice s Okounovou. V přímém úseku tratě byl snesen stávající kolejový rošt a byly odtěženy konstrukční vrstvy. Poté bylo zhotoveno nové odvodnění, štěrkové lože a kolejový rošt.

Na jaře roku 2022 pak proběhne během pětidenní výluky finální zpevnění štěrkového lože. Kolejnice budou obloženy dílci z recyklované pryže, které společně se zeleným zákrytem pomohou k omezení hluku a přenosu vibrací z provozu tramvajové tratě. Již za provozu tramvají proběhne pokládka vodozádržné vrstvy pro ozelenění a samotného zeleného pásu z rozchodníků.

Tagy oprava tramvajové trati Plaská Plzeň Plzeňské městské dopravní podniky PMDP Strabag Rail
6 komentářů