Děti Země podaly dvě žaloby proti D1 u Přerova, chtějí zastavit již zahájenou stavbu posledního úseku

Nedokončená D1 u Přerova. Pramen: MDČRNedokončená D1 u Přerova. Pramen: MDČR

Podle Dětí Země mají rozhodnutí ministerstva zásadní vady.

Děti Země nakonec poslaly ke Krajskému soudu v Ostravě dvě žaloby na ministerstvo dopravy ve věci povolení pro poslední úsek dálnice D1. Nelíbí se jim, že ministerstvo ve dvou stavebních povoleních neuložilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) další podmínky. „Nejsou uloženy zmírňující opatření a chybí nová rozptylová studie i s vlivy imisí na zdraví,“ uvedl spolek v tiskové zprávě. Stavba dálnice začala na konci prosince.

Ministerstvo dopravy vydalo v prosinci dvě stavební povolení. Na celkem 67 stavebních objektů. Podle Dětí Země obě povolení neobsahují řadu ochranných opatření, zejména vodních toků a krajinného rázu.

„Obě stavební povolení mají podle nás zásadní vady a nezákonnosti, takže nám nezbylo, než aby jejich obsah nestranně posoudil krajský soud. Hlavně jsme byli překvapení, že několik zmírňujících a kompenzačních opatření, které uložily orgány ochrany životního prostředí a hygienici, nebylo do stavebního povolení zahrnuto. Dále také chyběly opatření na ochranu vodních toků,“ říká předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Kritika způsobu sázení dřevin

Podle Dětí Země nebyla uložena všechna opatření na zmírnění vlivu dálnice na krajinný ráz, na veřejné zdraví a opatření během výstavby a provozování dálnice. Navíc se jim nelíbí, že byly zamítnuty i jejich návrhy na nepravidelné vysázení dřevin na tělese dálnice, nikoliv v řádcích, a to do jejího zprovoznění, nikoliv později.

Ve spise měla být také nová rozptylová studie s použitím přísnějšího ročního imisního limitu z roku 2020 pro ultrajemný prach a s výpočtem emisí prachu podle nové metodiky z roku 2018, neboť lze očekávat i vyšší hodnoty jeho imisí. Současně nebyla předložena nová studie posouzení vlivu dálnice na zdraví lidí v jejím okolí, hlavně v Dluhonicích, která by tyto nové údaje zohlednila,“ popisuje Patrik jeden bod obou žalob.

Patrik bude chtít dosáhnout odkladného účinku žaloby, aby ŘSD muselo případě do vyřešení sporu přestat stavět. „Současně doufáme, že soud přizná oběma žalobám odkladný účinek, jak předpokládá i mezinárodní Aarhuská úmluva o účinné soudní ochraně spolků a také český zákon o hodnocení vlivů na životní prostředí,“ dodal Patrik.

Zatímco v minulosti podával spolek žaloby ještě s dalšími organizacemi, například Vodou z Tetčic či Krajinou Dluhonice, nyní žaluje ministerstvo spolek sám. Nejde o překvapení: šéf Dětí Země pravidelně využívá ve sporech se státem všech možností, jak dosáhnout zrušení povolení.

Stavba běží hlavně přípravou území

Ředitelství silnic a dálnic začalo se stavbou loni 20. prosince. „Běží příprava území, aktuálně čekáme na to, až trochu vyschne půda, protože dost pršelo,“ řekl minulý týden ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

ŘSD mohlo začít stavět i díky pravomocnému rozhodnutí, kdy ministerstvo zamítlo sérii rozkladů. Spolky prohrály i několik soudních sporů o neplatnost jiných rozhodnutí. Žaloba proti stavebnímu povolení je prakticky poslední hrozbo, která by ještě mohla rozsáhlou investiční akci zastavit.

Největší dálniční zakázku za posledních deset let získalo sdružení firem Strabag, Doprastav a IDS Olomouc, cena je 6,922 miliardy korun.

Nový úsek kolem Přerova má být hotov v roce 2025. Jeho dokončením bude D1 po 58 letech kompletně hotova. Dálnice současně vyvede tranzitní dopravu z centra Přerova. Příprava úseku zaměstnávala úřady a soudy řadu let.

Tagy D1 D1 Přerov - Řikovice Děti Země Ředitelství silnic a dálnic
77 komentářů