LOT_PRAGA_X-2021---WWW---III_728x90_new

Dělení zakázek z éry ANO. ŘSD platí za to, že z jedné zakázky na svodidla udělalo dvě.

Oboustranná svodidla. Foto: Svodidla-kaska.czOboustranná svodidla. Foto: Svodidla-kaska.cz

Nadační fond proti korupci (NFPK) uspěl se svým podnětem proti praktikám Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a jejich dělení zakázek.

Nadační fond proti korupci (NFPK) uspěl se svým podnětem proti praktikám Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a jejich dělení zakázek. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za to pokutoval správce silnic 50 tisíci korunami. ŘSD i kvůli pokutě změnilo systém zadávání zakázek na opravy silnic a dálnic.

Jde o pokutu, která trestá ŘSD za chyby z odbobí, kdy dopravu začalo řídit hnutí ANO. Zakázky byly vypsané na jaře 2014 a v prosinci 2014, kdy vládl ministr dopravy Antonín Prachař, který na ŘSD dosadil jako generálního ředitele Jana Kubiše, kterého později vystřídala Soňa Křítková, někdejší vedoucí komunikace Agrofertu.

NPFK napadl běžnou a stále nemizící praxi u řady státních organizací: dělení zakázek na opravy na menší části. ŘSD mělo s dělením zakázek problémy i v minulosti, například za dob šéfování Reného Poruby dosazeného Vítem Bártou. ÚOHS ve svém rozhodnutí konstatoval porušení zákona o veřejných zakázkách.

ŘSD rozdělilo zakázky na opravu svodidel na dvě části zakázky malého rozsahu, na které se vztahují mírnější pravidla a stačí oslovit tři firmy. Šlo o zakázky „D1 Oprava svodidel – výměna nevyhovujících svodidel dle platných TP“ za čtvrt milionu a veřejnou zakázku malého rozsahu „D1 Oprava svodidel – výměna betonových svodidel ve SDP“ za 5,9 milionu korun. Prováděly se ale na úsecích, které na sebe navazují. Rozdělením do dvou zakázek se ŘSD nedostalo nad limit 6 milionů korun, nad který by muselo zakázku zveřejnit. Takto se k zakázce dostala jen trojice vyvolených, kteří byli osloveni.

ŘSD v argumentaci pro ÚOHS tvrdilo, že první zakázku vypsali z podnětu policie kvůli nehodě se smrtelnými následky z prosince 2013. U druhé zakázky pak tvrdí, že ji vypsali až v prosinci kvůli tomu, že nevěděli, zda na výměnu svodidel budou mít peníze.

ÚOHS argumentaci ŘSD nepřijal. „Stavební práce tak byly prováděny na jedné pozemní komunikaci ve správě zadavatele, v navazujících úsecích v rozpětí cca 40 km. Jedná se o lokality, které tvoří jeden geograficky související celek,“ uvedl v rozhodnutí. „Úřad dospěl k závěru, že šetřené veřejné zakázky vykazovaly prvky věcné, místní a časové souvislosti, a je tedy zřejmé, že společně tvoří předmět jedné veřejné zakázky, přičemž vzhledem k tomu, že souhrnná předpokládaná hodnota těchto veřejných zakázek překračovala limit 6 000 000 Kč pro „zadání“ veřejné zakázky na stavební práce mimo režim zákona, zadavatel tak měl povinnost zadat tyto stavební práce v odpovídajícím zadávacím řízení jako jedinou veřejnou zakázku,“ tvrdí ÚOHS ve rozhodnutí.

Podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla silničáři přijmuli řadu opatření, aby se i zakázky na opravy svodidel dostaly plně do souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. „Opravy svodidel na dálnicích tak jsou v současné době zadávány v několika otevřených řízeních pod názvem „Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení“.  Nyní probíhá u většiny těchto zadávacích řízení vyhodnocení a následně bude vybrán dodavatel, se kterým bude uzavřena rámcová dohoda. Jednotlivé opravy tedy již budou zadávány z rámcových dohod, nikoliv formou veřejných zakázek malého rozsahu,“ řekl Rýdl. „Pro úplnost dodáváme, že v rámci šetření u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bylo prošetřováno několik stovek veřejných zakázek na opravy svodidel a porušení bylo shledáno jen u dvou z nich,“ uvedl Rýdl.

NFPK považuje pokutu za symbolickou, chválí  ŘSD za změnu systému. „Daleko důležitější je fakt, že od zmíněného rozhodnutí lze pozorovat transparentnost a dodržování zákona ze strany ŘSD. Je to malý krok pro ŘSD, ale velký pro spravedlnost veřejných zakázek,“ okomentoval kauzu Martin Šorm, analytik NFPK.

Tagy ŘSD svodidla ÚOHS
Žádné komentáře