Další zpoždění pro poslední úsek D1. ŘSD nemůže pro obchvat Přerova získat povolení

Stavba dálnice. Autor: MDČRStavba dálnice. Autor: MDČR

Děti Země uspěly s žádostí o odkladný účinek žaloby, která znemožňuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zatím získat povolení pro

Děti Země uspěly s žádostí o odkladný účinek žaloby, která znemožňuje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zatím získat povolení pro poslední úsek dálnice D1 z Říkovic do Přerova. Olomoucká pobočka Krajského soud v Ostravě přiznala žalobě odkladný účinek.

Stavba, kterou chce ŘSD začít stavět ještě letos, tak může získat opět další zpoždění. Děti Země v žalobě podané na začátku prosince loňského roku napadly verdikt Ministerstva životního prostředí. To potvrdilo výjimku o k zásahu do některých biotopů. Podle žalujících to je v rozporu se zákonem. Současně Děti Země navrhly, aby soud posoudil, zda by byla vhodnější jiná trasa tohoto dálničního obchvatu Přerova.

„Krajský soud odkladný účinek přiznal v souladu s ustálenou judikaturou i podle zkušeností jiných spolků, takže nejde o nic neobvyklého. Nelze tedy nyní v trase dálničního obchvatu Přerova ničit cenné biotopy například skrývkou zeminy do doby, než soud rozhodne, zda výjimka ze zákona byla vydaná v pořádku. Očekáváme, že soud o naší žalobě rozhodne za několik měsíců, nejdříve si v březnu,“ komentuje postup krajského soudu předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Podle žaloby nebyl zohledněn škodlivý zásah obchvatu Přerova na biotopy celkem 49 zvláště chráněných druhů organismů. „Není také zcela jasné, kam a za jakých podmínek se budou živočichové stěhovat, kdy začíná a končí vegetační období a hnízdění ptáků, což je důležité pro terénní práce, a kolik a jakých druhů dřevin se má nově vysadit

Plán posledního úseku D1 okolo Přerova. Foto: ŘSD

Plán posledního úseku D1 okolo Přerova. Foto: ŘSD

Podle něho je v žalobě také namítáno, že existují trasy obchvatu Přerova, které se vyhýbají dotčeným biotopům i Dluhonicím, kde má dojít k demolici několika domů a dálnice způsobuje negativní vliv na bydlení.

I když chce ŘSD začít stavět ještě letos, podle aktuálního stavu nemá nejen povolení, ale ani potřebné pozemky. V aktualizovaném materiálu o přípravě stavby z prosince 2017 uvedlo, že má z  884 vlastníků je vypořádáno 711 majitelů což odpovídá 80 % pozemků. „Zpracovávají se znalecké posudky na stanovení náhrady na zřízení věcných břemen a nájemní smlouvy. ŘSD se již podařilo vykoupit některé klíčové pozemky pro stavbu dálnice D1 u Dluhonic. Dále pokračují vyvlastňovací řízení na pozemky, které se nedaří vykoupit,“ uvedlo ŘSD.

Tagy D1 Děti Země Říkovice - Přerov ŘSD
14 komentářů