Další část obchvatu Opavy má stavební povolení

Stavba obchvatu Opavy. Foto: ŘSDStavba obchvatu Opavy. Foto: ŘSD

S výstavbou úseku mezi ulicemi Hradecká a Olomoucká by se mělo začít v roce 2025, hotovo bude o rok později.

Část jižního obchvatu Opavy, konkrétně 2 268 metrů dlouhý úsek mezi ulicemi Hradecká a Olomoucká, získal stavební povolení. Informoval o tom blog msstavby.cz. Novostavba řeší přeložku silnice I/46, která je v současnosti nevhodně vedená centrem města. Základním cílem projektu je vyloučení tranzitní dopravy z centra Opavy. S výstavbou by se mělo začít v roce 2025, hotovo bude o rok později.

Stavba je součástí postupně budovaného celku, který ve finální podobě vytvoří obchvatový okruh Opavy. Ta má totiž nyní dopravní síť tvořenou vějířovitými paprsky komunikací, které však prochází centrem města. Obchvat zajistí přesun značného podílu dopravy z centrální části města mimo zastavěné území.

I/46 Opava, jižní obchvat, Hradecká – Olomoucká Zdroj: ŘSD

I/46 Opava, jižní obchvat, Hradecká – Olomoucká
Zdroj: ŘSD

Začátek úpravy je dán navázáním na současnou silnici II/461. Konec úpravy přeložené silnice I/46 je v kilometru 2 338, v místě nové okružní křižovatky se současnou silnicí I/46. Jedním z významných objektů stavby bude čtyřramenná okružní křižovatka o poloměru 25 metrů. Mezi vjezdovými a výjezdovými větvemi jsou navrženy obrubou oddělené směrové ostrůvky, ve směru na Opavu je navržen dlážděný dělicí pás. Součástí stavby je celkem pět mostních objektů. Navržená přeložka I/46 je vedena částečně ve volném terénu.

Podmínkou pro stavbu je  nutnost koordinace se stavbou obchvatu Otic, tj. přeložky silnice II/443, kterým bude odvedena tranzitní doprava z centrální části obce Otice. Investorem obchvatu Otic je Moravskoslezský kraj a stavba je předmětem samostatné projektové dokumentace. Vzhledem k nutnosti realizace obou staveb současně bude jejich výstavba vzájemně koordinována. Pro tuto stavbu se v současné době zpracovává dokumentace pro stavební povolení. Vyplývá to z informačního letáku Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).

Tagy I/46 obcvhat Opavy Opava Ředitelství silnic a dálnic ŘSD
3 komentáře