Dálnice D3 se napojí na Pražský okruh pomocí dlouhých samostatných pásů

Dálnice D3 přes Posázaví, vizualizace. Pramen: ŘSDDálnice D3 přes Posázaví, vizualizace. Pramen: ŘSD

Kolektorové řešení znají řidiči například i z nedaleké křižovatky dálnice D1 a pražského okruhu u Modletic

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zaznamenalo dílčí úspěch v přípravě středočeské části dálnice D3. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) schválilo podobu napojení D3 na Pražský okruh (D0) s tím, že navržené řešení nebude mít významný vliv na okolí a nemusí tak do procesu EIA.

V řízení šlo konkrétně o propojení nové mimoúrovňové křižovatky u Jesenice s dálničním okruhem východním směrem od a k dálnici D1. Silničáři na popud policie napojí dálnici D3 na D0 pomocí dlouhých samostatných pásů, kterým říkají kolektory. Ty budou mít dva pruhy a od D0 je bude oddělovat pětimetrová mezera. Nepůjde tak o klasické rozšíření dálnice D0 o nové pruhy.

Kolektory jsou navrženy po obou stranách D0, kolektor vpravo směrem k D1 bude mít délku 2,2 kilometru a kolektor vlevo (směr k D3 a D4) bude měřit 1,5 kilometru. Požadavek ministerstva vnitra na toto řešení vzešel z projednávání dokumentace k územnímu řízení. Důvodem je skutečnost, že nová křižovatka s D3 vznikne na okruhu příliš blízko mimoúrovňové křižovatce Jesenice (Exit 82).

Budoucí křížení D3 a pražského okruhu (D0). Pramen: ŘSD

Budoucí křížení D3 a Pražského okruhu (D0). Pramen: ŘSD

„Jde tedy o zvýšení bezpečnosti dopravy v úseku plánovaného výjezdu z D3 na D0 a současného výjezdu vozidel z D0 na MÚK Exit 82 Jesenice,“ uvedl mluvčí ŘSD Martin Buček. Původně přitom bylo navrženo klasické připojení bez kolektorových pásů. V takovém případě by ale silničáři nezískali v územním řízení závazné stanovisko ministerstva vnitra.

Pásy budou odděleny od okolí zemním valem o výšce přes šest metrů. Kolektorové řešení znají řidiči například i z nedaleké křižovatky dálnice D1 a Pražského okruhu u Modletic.

Příprava samotné D3 ve středních Čechách se přitom potýká s řadou problémů. ŘSD nicméně počítá s její výstavbou v letech 2024 až 2028. Dlouho se přitom vedly debaty o jejím vedením. Ve hře byly západní a východní varianta. K definitivnímu potvrzení a stabilizaci západní varianty došlo v roce 2015 schválením první aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje. Dálnice se v této variantě napojí na Pražský okruh právě u Jesenice a na jih povede kolem Jílového, Netvořic a Maršovic dále na Heřmaničky. Na Benešov ji napojí šestikilometrová Václavická spojka.

Součástí stavby bude mimo jiné deset mimoúrovňových křižovatek, sedm tunelů o celkové délce sedm kilometrů či most přes řeku Sázavu. Celkem jde o 58,6 kilometru rozdělených do pěti úseků. ŘSD je chce zprovoznit všechny najednou. Dálnice v této stopě má ale řadu odpůrců a její další příprava rozhodně nepůjde hladce. Krajský úřad Plzeňského kraje (jako neutrální) vede od února 2019 řízení o výjimce z ochrany zvláště chráněných druhů. Tuto výjimku loni v květnu udělil, MŽP mu ale případ vrátilo k novému projednání.

Tagy D0 dálnice dálnice D3 Pražský okruh ŘSD středočeská část D3 Top
187 komentářů