D10 čeká víkendové omezení kvůli novým mostům, u Kosmonos se dálnice zavře

Demolice mostu přes D10 u Kosmonos. Foto: Pavel Švestka, s. r. o.Demolice mostu přes D10 u Kosmonos. Foto: Pavel Švestka, s. r. o.

Důvodem omezení jsou pokračující práce na stavbě mostů přes dálnici.

Dvě omezení čekají řidiče a cestující na dálnici D10 během víkendu. V obou případech bude důvodem stavba nových mostů přes dálnici.

Větší omezení čeká řidiče u Kosmonos, kde bude uzavřena dálnice v úseku MÚK Kosmonosy – MÚK Bakov nad Jizerou. Uzavření proběhne od sobotních 21 hodin do nedělních 5 hodin ráno. Důvodem bude montáž nosníků pro novou konstrukci mostu na silnici z Kosmonos do Horních Stakor.

Objízdná trasa počítá s vedením po silnici II/610 přes Bakov, Chudoplesy a Kosmonosy.

Rušno bude i u Svijan, kde dělníci osadí nosníky mostovky nového mostu přes D10 z Příšovic do Svijanského Újezdu. Během osazování bude provoz omezen, ale ne zcela zastaven (viz níže).

Omezení u Svijan

1. sobota 3. září 2022
čas: 11:00–16:00
– montáž nosníků v poli 4 nad účelovou komunikací
– účelová komunikace v poli 4 uzavřena (stav neměnný po celou dobu výstavby)
– provoz na silnici D10 bude ve dvou pruzích obousměrný s uzavřeným vnitřním pruhem u středního dělícího pásu
– po silnici III/27911 v poli 1 mohou řidiči projíždět bez omezení

čas: 16:00–22:00
– montáž nosníků v poli 3 nad dálnicí D10 směrem na Turnov
– účelová komunikace v poli 4 bude uzavřena (stav neměnný po celou dobu výstavby)
– uzavřen bude jízdní pás D10 směrem na Turnov (objízdná trasa povede po souběžné větvi D10-1 nad mostem)
– silnice III/27911 v poli 1 bez omezení

čas 22:00 (sobota)–6:00 (neděle)
– přejezd jeřábu do prostoru silnice III/27911 u pilíře 2, technologická přestávka
– účelová komunikace v poli 4 uzavřena (stav neměnný po celou dobu výstavby)
– provoz D10 ve dvou pruzích bude obousměrný, uzavřený bude vnitřní pruh u středního dělícího pásu
– na silnici III/27911 v poli 1 bude kyvadlový provoz kvůli bezpečné vzdálenosti projíždějících vozidel od patek jeřábu

2. neděle 4. září 2022
čas 6:00–11:00
– montáž nosníků v poli 2 nad dálnicí D10 směrem na Prahu
– účelová komunikace v poli 4 uzavřena (stav neměnný po celou dobu výstavby)
– uzávěra dálnice D10 směr Praha – objízdná trasa po souběžné silnici III/27911
– silnice III/27911 v poli 1 – kyvadlový provoz kvůli bezpečné vzdálenosti projíždějících vozidel od patek jeřábu

čas 11:00–15:00
– montáž nosníků pole 1 nad silnicí III/27911
– účelová komunikace v poli 4 uzavřena (stav neměnný po celou dobu výstavby)
– provoz na D10 ve dvou pruzích obousměrně, uzavřený vnitřní pruh u středního dělícího pásu
– uzávěra silnice III/27911 – objízdná trasa povede po sil. 27911, 2799, 279, 27917 přes Svijanský Újezd

čas po 15. hodině
– účelová komunikace v poli 4 uzavřena (stav neměnný po celou dobu výstavby)
– provoz D10 ve dvou pruzích obousměrně, uzavřený vnitřní pruh u středního dělícího pásu
– silnice III/27911 v poli 1 bez omezení

Tagy D10
1 komentář