Čtvrtmiliardová oprava průtahu Říčan začíná, hlavní omezení čeká řidiče od poloviny prázdnin

Zpomalovací pryžové prahy v Říčanech. Foto: ricany.czZpomalovací pryžové prahy v Říčanech. Foto: ricany.cz

Rekonstruce 2,5 kilometru dlouhého úseku potrvá 320 dnů.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) začne v pondělí s rozsáhlou rekonstrukcí silnice I/2 v Říčanech. Zakázku za 268 milionů korun získala společnost Eurovia CZ. V prvních týdnech se omezení dotkne komunikací ve městě, po kterých povede obslužná trasa během rekonstrukce.

Oprava je společnou investicí ŘSD a města. Úpravy se týkají v první fázi ulic Strašínská, Zelená, Dubová a Smrková, které na sebe vzájemně navazují a jsou situovány na okraji severozápadní části města. „Bude zde probíhat úprava zeleně a částečně také pokládka asfaltu na těch částech, které jsou lesní nezpevněnou komunikací. Samotná rekonstrukce průtahu Říčan pak započne začátkem srpna,“ řekl Jiří Veselý z týmu komunikace ŘSD.

Rekonstrukce 2,5 km dlouhého průtahu má trvat celkem 320 dnů. Dojde ke kompletní opravě stávající komunikace včetně sousedících ploch a celkové opravě kanalizačních řadů sloužících pro odvodnění komunikace. Opraveny budou chodníky, vodovodní řad včetně přípojek a opravy se dotknou i kanalizační stoky a přípojek vedoucích pod rekonstruovaným chodníkem. Kvůli špatnému stavu silnice dojde k celkové výměně povrchu i podloží vozovky.

Součástí akce je vybudování jednoho nového přechodu a oprava všech 11 přechodů, kde dojde k doplnění osvětlení. Proměnou projde také veřejný prostor, tedy okrasná a doprovodná zeleň i parkovací místa.

První etapa je plánována v úseku Strašínská – Smrková. Druhá etapa by měla proběhnout v úseku U Disku – Strašínská. „Finální podoba dopravních omezení a objízdných tras bude předmětem jednání uzavírkové komise a veřejnost o nich budeme s předstihem informovat,“ dodal Veselý.

Tagy Eurovia CZ I/2 Ředitelství silnic a dálnic Říčany ŘSD
12 komentářů