CPK představuje výhody prognózování pro rozvoj udržitelné dopravní infrastruktury

Společnost CPK se zavázala pomoci v poválečné obnově Ukrajiny. Foto: CPKSpolečnost CPK se zavázala pomoci v poválečné obnově Ukrajiny. Foto: CPK

Společnost Centralny Port Komunikacyjny (CPK) používá k prognózování dopravy vlastní model osobní dopravy (PMT), který vyvinuli odborníci CPK.

Železniční infrastruktura má zásadní význam pro zajištění mobility a s rostoucími nároky na dopravu se modernizace a rozšiřování železniční sítě stávají nezbytnými. Evropská investiční banka (EIB) zdůrazňuje, že pro rozvoj regionu je důležité zaplnit mezery v dopravním systému střední a východní Evropy, což přináší významné ekonomické výhody a zároveň zvyšuje bezpečnost kontinentu.

Kromě toho je pro splnění cílů globální politiky v oblasti životního prostředí nezbytné rozvíjet udržitelné dopravní systémy, které snižují emise. V tomto ohledu musí rozsáhlé projekty rozvoje dopravní infrastruktury zahrnovat jako základní prvek předvídání dopravy v dopravní síti. Tímto způsobem lze dopravní spojení navrhnout tak, aby byla v budoucnu nejen rentabilní a efektivní, ale také aby stimulovala hospodářský růst a poskytovala dlouhodobý prospěch regionům, kterým slouží.

K prognózování dopravy a odpovídajícímu plánování používá společnost Centralny Port Komunikacyjny (CPK) vlastní nástroj, model osobní dopravy (PMT), který vyvinuli odborníci CPK. Tento nástroj pomáhá v procesu plánování a realizace jednoho z největších programů rozvoje dopravní infrastruktury v regionu. Pro svou přesnost již PMT získal uznání na národní i mezinárodní úrovni. Výsledky modelování prováděného pomocí PMT jsou zajímavé pro správce železniční infrastruktury ze západní Evropy v souvislosti s perspektivami rozvoje železničního trhu v Polsku a střední a východní Evropě.

Investice společnosti CPK do železniční dopravy zahrnují výstavbu téměř 2 000 km železničních tratí rozdělených do deseti ramen. Tyto nové železniční tratě budou sloužit především dálkovým vlakům, včetně vysokorychlostní železnice, která bude zpočátku dosahovat rychlosti 250 km/h s možností jejího zvýšení na 350 km/h. Na vybraných trasách budou nové tratě využívat také regionální vlaky a nákladní vlaky. Klíčové úseky, jako například Varšava-CPK-Łódź, mají být k dispozici již v roce 2027, souběžně s dokončením letiště CPK. Nová železniční infrastruktura má zajistit vysokou dostupnost polského hlavního města a dopravního uzlu CPK, přičemž odhady uvádějí, že až 40 % lidí, kteří ji budou využívat, bude dojíždět po železnici.

Plánování dopravní sítě a zátěže. Foto: CPK

Plánování dopravní sítě a zátěže. Foto: CPK

Pokročilý plánovací nástroj pro rozvoj efektivních dopravních systémů

PMT je pokročilý plánovací nástroj, který navrhuje nejlepší scénáře pro vytvoření efektivního dopravního systému, včetně přeshraničních spojení, a umožňuje vypracovat prognózy pro celou zemi, zahrnující silniční, železniční a leteckou dopravu. PMT dokáže odhadnout dopad strategických dopravních investic, jako je výstavba vysokorychlostní železnice, i rozvoj místních nebo regionálních železničních spojení. Od počátku v roce 2020 prošel PMT čtyřmi aktualizacemi a byl zpřístupněn téměř 50 subjektům po celém světě. Prognózy PMT byly doposud využity při zpracování přibližně 150 studií a projektů.

Nejnovější verze PMT, která je výsledkem aktualizace související s plány na rozšíření železniční sítě a modernizaci tratí v rámci programu PKP PLK Kolej Plus, zohledňuje stav stávající a plánované železniční sítě, jako je elektrifikace tratí, počet kolejí a povolené rychlosti, a zároveň poskytuje optimistické prognózy pro nově plánované a modernizované železniční tratě. Analýza údajů pro jednotlivé tratě ukazuje mírný trend růstu u železničních tratí, které nejsou pokryty investicemi, a optimistické výsledky prognóz pro nově plánované a modernizované železniční tratě, což je dáno zvýšenou atraktivitou a konkurenceschopností železniční dopravy ve srovnání s jinými druhy dopravy.

„Poslední roky byly plné změn, které zásadně ovlivnily prognózy železniční dopravy. Naše prognózy si proto vyžádaly změny týkající se stanovení toků cestujících, druhů nákladů, a dokonce i počtu obyvatel v jednotlivých zemích našeho regionu. Aktualizace jsou nezbytné a umožňují nám plánovat následné projekty tak, aby byly optimální, ekonomicky životaschopné a odpovídaly budoucím potřebám cestujících,“ uvedl Michał Pyzik, koordinátor modelování dopravy a dopravních prognóz ve společnosti CPK.

Nejnovější prognózy PMT optimisticky hodnotí dopady významných finančních investic plánovaných na modernizaci železnic v Polsku v příštích několika letech. Na rozdíl od prognóz PMT z minulého roku, které odhadovaly, že polští provozovatelé dálkové železniční dopravy přepraví v roce 2050 celkem 120 milionů cestujících ročně, nejnovější prognóza uvádí 12% nárůst a odhaduje se, že ve stejném roce bude přepraveno 134 milionů cestujících. Tato optimistická čísla signalizují slibnou budoucnost železničního průmyslu v Polsku a naznačují, že plánované úsilí o modernizaci přispěje k růstu tohoto odvětví.

Plánovaná vysokorychlostní spojení v Polsku a okolních zemích. Foto: CPK

Plánovaná vysokorychlostní spojení v Polsku a okolních zemích. Foto: CPK

Prognózy mezinárodní dopravy

Železniční osobní doprava v rámci mezinárodní osobní dopravy ve střední a východní Evropě významně ovlivňuje celkovou prognózu dopravy. Aby tato byla úplná a spolehlivá, spolupracuje CPK se subjekty z vybraných sousedních zemí. PMT odhaduje nárůst mezinárodní dopravy s ohledem na nová spojení v rámci projektu VRT V4 s Českou republikou, Slovenskem a Maďarskem. V budoucnu budou do modelu zahrnuty také údaje týkající se spolupráce s RB Rail AS, která realizuje projekt Rail Baltica, jenž má propojit Kaunas, Vilnius, Rigu, Tallinn, Helsinky a Varšavu. Na základě dohody o spolupráci podepsané CPK a ukrajinskými železnicemi v lednu 2023 společnost poskytne PMT Ukrajině, aby se model rozšířil do tohoto regionu.

Výsledky modelování a prognózování pomocí PMT se často používají jako podklad pro žádosti o finanční prostředky z EU. Zvýšená atraktivita železnic a rostoucí počet cestujících jsou v souladu s prioritami Evropské unie v oblasti ochrany životního prostředí a podpory nízkouhlíkové dopravy. Vzhledem k tomu, že infrastruktura má stále významnější globální dopad, byla nejnovější verze PMT rovněž upravena tak, aby byla kompatibilní s datovým formátem General Transit Feed Specification (GTFS).

Změny na železnici by měly zajistit, že si tento ekologický způsob dopravy bude i nadále získávat své příznivce. Rozhodujícím předpokladem tohoto úspěchu je další rozvoj toho, co doprava nabízí, podpořený liberalizací železničního sektoru v Polsku. Vznik tržní konkurence by měl přispět k výraznému zvýšení nabídky a snížení cen jízdenek, což by mělo vést k dynamickému nárůstu obliby železniční dopravy, jak to vidíme v jiných evropských zemích.

Realizace tohoto cíle dále ukazuje, že CPK není jen letiště. Polská vláda si klade za cíl vytvořit nový přestupní uzel mezi Varšavou a Lodží, v němž bude možné integrovat leteckou, železniční a silniční dopravu.

Tagy Centralny Port Komunikacyjny CPK čtyřstupňové dopravní modely osobní dopravy dopravní prognózování General Transit Feed Specification (GTFS) MODEL OSOBNÍ DOPRAVY modelování dopravy modely pro dopravní plánování Passenger Transport Model (PMT) Polsko predikce dopravy prognóza prognózování v dopravě simulace multimodální dopravy Solidarity Transport Hub Poland Solidarność VRT
Žádné komentáře