CPK podporuje poválečnou obnovu Ukrajiny

Společnost CPK se zavázala pomoci v poválečné obnově Ukrajiny. Foto: CPKSpolečnost CPK se zavázala pomoci v poválečné obnově Ukrajiny. Foto: CPK

CPK chce propojit Lublin a Lvov vysokorychlostní železniční tratí.

Zásadní polský projekt dopravní infrastruktury Centralny Port Komunikacyjny (CPK) může hrát klíčovou roli při podpoře poválečné obnovy Ukrajiny a její cesty k integraci do Evropské unie. Závazek společnosti CPK k obnově Ukrajiny byl nedávno zdůrazněn podpisem smlouvy Ukraine Business Compact během konference o obnově Ukrajiny (Ukraine Recovery Conference) v Londýně.

Ukraine Business Compact je závazek předních podniků podporovat Ukrajinu v její obnově a rekonstrukci a pomoci zemi vyjít z války jako silnější a prosperující stát. Zapojení CPK do této iniciativy je důkazem její víry v transformační sílu dopravní infrastruktury, která podle odhadu Mezinárodního měnového fondu může v dlouhodobém horizontu přinést 3 dolary v hrubém domácím produktu za každý jeden investovaný americký dolar.

Důležitost tohoto závazku zdůraznil generální ředitel společnosti CPK Mikołaj Wild: „Naše podpora Ukrajině v jejím úsilí o obnovu a na cestě ke vstupu do EU je neochvějná. Vnímáme Ukrajinu jako klíčový prvek regionu a posílení jejího propojení s EU pro nás představuje výzvu, kterou překonáme společně. S ukrajinskou stranou již sdílíme naše železniční standardy a spolupracujeme na přeshraničních železničních spojích s Polskem.“

Jedním z klíčových pilířů ukrajinského plánu obnovy je rozvoj železniční infrastruktury. Již v lednu letošního roku podepsaly CPK a ukrajinské železnice memorandum o porozumění o rozvoji nových železničních spojení mezi Polskem a Ukrajinou, včetně vysokorychlostní železniční tratě Varšava – Lvov – Kyjev.

CPK plánuje v letošním roce vyhlásit výběrové řízení na studii proveditelnosti přeshraniční železniční tratě v normálním rozchodu do Lvova. Vysokorychlostní železniční trať Lublin – Lvov by vytvořila nejkratší a nejrychlejší spojení mezi středním Polskem a Ukrajinou a přispěla by k obnově země a jejímu propojení s EU. Trať je plánována pro osobní i nákladní dopravu a má všechny technické parametry pro zajištění plné interoperability s unijními normami pro železniční infrastrukturu.

„Naše cílová cestovní doba na budoucí trati Varšava – Lvov je přibližně tři hodiny,“ dodal Wild. Tato trať by nejen vytvořila nejrychlejší spojení mezi Polskem a Ukrajinou, ale také by stála v čele rozvoje ukrajinského vysokorychlostního železničního systému. Má strategický význam pro celý region.

V budoucnu by mohla být vysokorychlostní železniční trať prodloužena dále ze Lvova do Kyjeva a tvořit páteř nového ukrajinského vysokorychlostního železničního systému. Taková trať by mohla být prodloužena také ze Lvova na jih do Rumunska. Vzniklo by tak nejkratší severojižní spojení mezi baltskými a černomořskými přístavy, čímž by odpadla nutnost překonávat Karpaty. Zvýšil by se tím tok zboží a cestujících podél severojižní osy, posílila by se odolnost dopravních tras a zvýšily by se schopnosti vojenské mobility v regionu.

V době, kdy se Ukrajina vydává na cestu obnovy a rekonstrukce, je závazek CPK podporovat rozvoj její dopravní infrastruktury důkazem transformační síly konektivity a role, kterou hraje v regionální integraci a hospodářském růstu.

Mapa plánovaných železničních koridorů ve střední a východní Evropě. Zdroj: CPK

Mapa plánovaných železničních koridorů ve střední a východní Evropě. Zdroj: CPK

Tagy Centralny Port Komunikacyjny CPK Polsko Ukrajina VRT
11 komentářů