Busline překazil Libereckému kraji nákup ČSAD Liberec. Uspěl s rozkladem u ÚOHS

Autobus Karosa, foto: ČSAD LiberecAutobus Karosa, foto: ČSAD Liberec

Liberecký kraj nemůže stále koupit společnost ČSAD Liberec. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj zrušil na základě

Liberecký kraj nemůže stále koupit společnost ČSAD Liberec. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj zrušil na základě jednomyslného doporučení rozkladové komise prvostupňové rozhodnutí, v kterém Úřad nákup posvětil.

Proti nákupu se ozývá od začátku společnost Busline, která od kraje získává největší část peněz na zajištění dopravní obslužnosti. I kvůli jejímu přístupu se kraj rozhodl jít podobnou cestou, jako Ústecký kraj a mít vlastního dopravce. Na rozdíl od Ústeckého kraje ale nechce jít Liberecký kraj cestou založení nové firmy, ale koupí již existující společnosti. Plán na odkup ČSAD Liberec schválili už v srpnu zastupitelé.

BusLine se na ÚOHS obrátil kvůli pochybnostem o tom, zda jednání Libereckého kraje nesměřuje k nezákonnému zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení. Busline v první instanci u ÚOHS neuspěl. V rozkladu byl ale už úspěšný.

ÚOHS zatím nezveřejnil rozhodnutí rozkladu, z tiskové zprávy ale vyplývá, že celý problém se týká toho, zda je možné postup kraje definovat jako veřejnou zakázku na dodávky nebo ne. Pokud ano, měl by postupovat podle zákona o veřejných zakázkách. „Zákon definuje veřejnou zakázku na dodávky, jako veřejnou zakázku, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat a ovladatelných přírodních sil,“ uvedl ÚOHS v tiskové zprávě.

Rozkladová komise ale začala řešit pojem „věc“. Úřad se řídil v první instanci unijní směrnicí, že akcie nelze podřadit pod pojem věc a že cílem směrnice k konstatoval, že cílem evropské úpravy nebylo regulovat pořízení takových věcí, jako jsou akcie, pohledávky či závod. Rozkladová komise ale uvedla, že je nutné přihlédnout k širšímu vymezení definice „věci“ tak, jak je obsažena v občanském zákoníku. „Unijní úprava nebrání vnitrostátnímu zákonodárci přijmout přísnější opatření v oblasti veřejných zakázek, což se v nyní posuzovaném případě stalo. Lze tedy konstatovat, že česká legislativa, k níž má být primárně přihlíženo, obsahuje v zákonné definici veřejné zakázky na dodávky pojem „věc“ ve smyslu občanského zákoníku,“ uvedl Rafaj.

V rozkladu tak zavázal úředníky na prvním stupni, aby při novém projednání řešil i širší pojetí termínu věc.

„Příští týden využijeme možnosti nahlédnout do spisu. Po tom, co budeme mít dostatečné informace, se jimi bude zabývat naše pracovní skupina složená z odborníků, rada kraje i zastupitelstvo kraje. Cílem Libereckého kraje je i nadále vytvořit vlastní dopravní podnik a mít tak veřejnou autobusovou dopravu pod stoprocentní kontrolou. Dvě třetiny nákladů dopravců dotují kraje a mzdy řidičů jsou regulovány nařízením vlády, proto se podle nás nejedná o tržní prostředí. Po naší výzvě k odstranění nečinnosti ÚOHS jsme podobný krok očekávali, takže snaha oddálit nákup ČSAD Liberec nás nijak nepřekvapuje,“ uvedl hejtman Martin Půta.

Tagy BusLine ČSAD Liberec Liberecký kraj ÚOHS
Žádné komentáře