cargo

Brusel se rozhodl čelit zahraničním obchodním soupeřům

Železniční průmysl, ilustrační foto. Pramen: ACRIŽelezniční průmysl, ilustrační foto. Pramen: ACRI

Evropská komise nedávno představila novou Bílou knihu. Ta řeší poměrně důležitý problém, kterým jsou zahraniční subvence do jednotného trhu Evropské

Evropská komise nedávno představila novou Bílou knihu. Ta řeší poměrně důležitý problém, kterým jsou zahraniční subvence do jednotného trhu Evropské unie. Do 23. září bude probíhat veřejná diskuse, která ovlivní výslednou podobu legislativy. Tu by měla komise představit v roce 2021.

„Evropská ekonomika je otevřená a zároveň úzce propojená se zbytkem světa. Má-li to být i nadále naší silnou stránkou, musíme zůstat ostražití. Proto stejně jako u subvencí poskytovaných členskými státy potřebujeme i u zahraničních subvencí správné nástroje k zajištění toho, aby nenarušovaly náš trh. Nově představenou Bílou knihou proto zahajujeme důležitou diskusi o tom, jak řešit dopady způsobené zahraničními dotacemi. Jednotný trh je klíčem k prosperitě Evropy a funguje dobře, ale pouze tehdy, kdy existují rovné podmínky pro všechny,“ řekla výkonná místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestagerová, která odpovídá za politiku hospodářské soutěže.

Evropská komise se rozhodla čelit zahraničním obchodním soupeřům. Proto přijala Bílou knihu, jejíž účelem je zahájení debaty se všemi zúčastněnými stranami, která by vedla k dosažení politického konsenzu.

„Je nutné si uvědomit, že téměř 60 % celkové produkce domácího železničního průmyslu je určena na export. Proto pro naše členské firmy jsou klíčovým bodem této iniciativy rovné podmínky na jednotném trhu, které pomohou našim společnostem působit a konkurovat v celosvětovém měřítku,“ říká Marie Vopálenská, generální ředitelka ACRI a doplňuje: „Zatímco trh Evropské unie je zcela otevřen konkurentům ze třetích zemí, evropský železniční průmysl se ve třetích zemích potýká s řadou překážek, které jsou diskriminační. Konkurenti, zejména z Číny, rychle a agresivním způsobem expandují do Evropy a dalších částí světa, často za silné finanční a politické podpory svých zemí. Tyto praktiky mohou představovat nekalou hospodářskou soutěž a ohrozit pracovní místa v Evropě. Je třeba vytvořit spravedlivé a rovné podmínky pro mezinárodní veřejné soutěže, zajistit reciproční přístup na trh s cílem zabránit riziku ztráty pracovních míst a zachovat know-how v Evropě.“

V Bruselu se především obávají narušení hospodářské soutěže na společném trhu tak, že by firmy mohly využít zahraniční kapitál k podhodnocení služeb, kterým ve finále nebudou domácí evropské společnosti schopny konkurovat. „EU patří k nejotevřenějším ekonomikám světa a přitahuje velké investice ze strany našich obchodních partnerů. Otevřenost naší ekonomiky však stále častěji ohrožují zahraniční obchodní praktiky, včetně subvencí, které narušují rovné podmínky pro společnosti v EU,“ doplnil komisař pro obchod Phil Hogan.

ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu
Pobřežní 224/20, Praha 8

Tagy ACRI
23 komentářů