LOT 3a leaderboard

Brněnští radní schválili nový plán pro parkovací zóny, zahrne i Černovice

Rezidentní parkování v Brně. Foto: www.parkovanivbrne.czRezidentní parkování v Brně. Foto: www.parkovanivbrne.cz

Všechny oblasti, které se přidají v letošním i příštím roce budou spadat do návštěvnické zóny C

Zóny pro rezidentní parkování v Brně letos zahrnou o jednu oblast více, než bylo původně v plánu. Oproti dřívějším návrhům se přidá i část oblasti Štolcovy ulice v Černovicích, u královopolských oblastí byl upraven termín rozšíření.

Aktualizovaný harmonogram rozšiřování oblastí placeného stání pro letošní rok dnes schválili brněnští radní. Počítá se zapojením oblastí 2-02 (Sirotkova), 2-03 (Elišky Machové), 2-04 (Haasova), 2-05 (Záhřebská), 3-04 (Poděbradova), 3-05 (Vackova), 3-06 (Berkova), a 3-07 (Mojmírovo náměstí). Novinkou je zapojení části oblasti 6-01 (Štolcova).

„Rezidentní parkování zde bude platit zatím pouze v ulicích Zvěřinově a Klíčově. V těchto ulicích je v plánu obnova dopravního značení. Protože vedení Černovic přistoupilo do systému rezidentního parkování, jevilo se jako efektivní využít zmíněné změny dopravního značení a jako její součást zde umístit i značení související s rezidentním parkováním. Zástupci městské části požadovali zařazení těchto dvou ulic do systému placeného parkování co nejdříve s ohledem na přesun vozidel z již dříve zavedené oblasti 1-06 (Špitálka),“ uvedl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Letos se také změní termín u zařazení oblasti Vackova, Poděbradova, Berkova a Mojmírovo náměstí. Původní harmonogram počítal se zavedením rezidentního parkování od 18. srpna 2021 v oblastech 3-04 (Poděbradova) a 3-05 (Vackova) a od 1. listopadu v oblastech 3-06 (Berkova) a 3-07 (Mojmírovo náměstí). Oblasti Vackova, Poděbradova a Mojmírovo náměstí se po změně plánu do systému rezidentního parkování přidají společně 30. srpna 2021, Berkova pak 8. listopadu 2021.

Všechny oblasti, které se přidají v letošním i příštím roce budou spadat do návštěvnické zóny C. V ní je parkování regulováno pouze v době od 17 do 6 hodin. Mimo tento čas, o víkendech a státních svátcích zde mohou lidé parkovat bez omezení. Pro rezidenty a abonenty platí stejná pravidla jako všude jinde. Musejí si vyřídit příslušné oprávnění a podle jeho typu a počtu vozidel, na které se oprávnění vztahuje, zaplatí pevnou částku za rok.

Rezidentní parkování v Brně a jeho rozšiřování. Pramen: Město Brno

Rezidentní parkování v Brně a jeho rozšiřování. Pramen: Město Brno

Tagy brno parkovací zóny rozšíření parkovacích zón v Brně seznam
48 komentářů