Bratislava začíná s projektováním tramvajové tratě do lokality Bory

Bratislava, tramvaje Škoda. Pramen: DPBBratislava, tramvaje Škoda. Pramen: DPB

Nejde o jedinou připravovanou trať v Bratislavě, další město připravuje také v nově vznikajících čtvrtích blíže centru města.

Město Bratislava a společnost Bory uzavřely smlouvu o spolupráci při projektování prodloužení tramvajové trati z Dúbravky do lokality Bory. Reagují tak na růst počtu obyvatel a budoucí rozvoj  čtvrti na severozápadním okraji hlavního města Slovenska.

Právě na Borech má v budoucnu žít možná až pěticiferný počet obyvatel, nachází se tam nákupní centrum či nová velká nemocnice. Z dlouhodobého hlediska jde o jeden z největších investičních projektů v Bratislavě. Kvalitnější napojení na veřejnou dopravu mu však chybí.

Částečným zlepšením napojení bude železniční zastávka, respektive terminál integrované osobní přepravy (TIOP) Bory. Ten by se měl začít stavět již letos. Jen pár stovek metrů od polyfunkční čtvrti Bory se nicméně nachází současné ukončení Dúbravsko-karloveské tramvajové radiály, která by stačila jen protáhnout.

Na základě čerstvě uzavřené smlouvy společnost Bory pro hlavní město na vlastní náklady vypracuje dokumentaci stavebního záměru (DSZ), dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) a v případě potřeby zajistí posouzení vlivů stavby na životní prostředí (EIA). Investor bude také zastupovat město v potřebných řízeních pro vydání územního rozhodnutí. Majetkově-právní vypořádání pozemků pod budoucí tratí bude zajišťovat město.

Tramvajová trať má být 1 800 metrů dlouhá, dvoukolejná s navrhovanou rychlostí 65 km/h a čtyřmi zastávkami. V budoucnu by měla pokračovat od obratiště dále k plánované vozovně Bory. Projektová příprava tramvajové tratě bude realizována na základě technického zadání vycházejícího ze studie prodloužení tramvajové tratě do lokality Bory z roku 2020 a požadavků hlavního města. Další podrobnosti jsou k dispozici v článku na portálu iMHD.sk.

Plánovaná trasa tramvajové tratě do lokality BoryZdroj: Technické zadání, Bratislava

Plánovaná trasa tramvajové tratě do lokality Bory
Zdroj: Technické zadání, Bratislava

Pokračují přípravy dalších tratí i stavba té v Petržalce

Aktuálně nejde o jedinou připravovanou trať v Bratislavě. Další úsek město připravuje připravuje například na Mlýnských nivách, kde má vzniknout nová čtvrť v málo využívaném území po bývalých průmyslových areálech. Metropolitní institut Bratislavy (MIB) bude pro tuto lokalitu tvořit urbanistickou studii. Součástí zadání studie je městský bulvár primárně určený pro tramvajovou trasu, cyklostezku a pěší pohyb, jaký Bratislava dosud nemá.

Další trať má vést před Slovenským národním divadlem (SND). Přípravu jednoho z nejdůležitějších, ale i nejkontroverznějších dopravních projektů v Bratislavě, však komplikují rozpory SND a slovenského ministerstva kultury. Projíždějící tramvaje mají údajně rušit představení v divadle a narušovat veřejný prostor náměstí M. R. Štefánika. V místě nicméně developer J&T Real Estate buduje rozsáhlé investiční projekty Eurovea City a Klingerka, které do něj přivedou desetitisíce lidí. Pro jejich dopravu má sloužit právě tramvajová trať v Pribinově ulici.

Pokračuje také výstavba tratě v Petržalce v úseku Bosákova – Janíkov dvor, práce se rozeběhly koncem listopadu. Primátor Bratislavy Matúš Vallo potvrdil, že se projekt nestihne dokončit v původně plánovaném termínu, tedy do konce roku 2023. Hotovo by mělo být v roce 2024, první cestující by se po trati mohli svézt v první polovině roku 2024.

Tagy Bory Bratislava slovensko
13 komentářů