cargo

Bič na obstrukce v soutěžích. Liberecký kraj chce koupit ČSAD Liberec před krachem

Autobus Karosa, foto: ČSAD LiberecAutobus Karosa, foto: ČSAD Liberec

Liberecký kraj se odhodlal k nezvyklému kroku, jak dál řešit regionální autobusovou dopravu. Jeho zastupitelé budou příští týden rozhodovat o

Liberecký kraj se odhodlal k nezvyklému kroku, jak dál řešit regionální autobusovou dopravu. Jeho zastupitelé budou příští týden rozhodovat o majetkovém vstupu do jednoho z dopravců, který pro kraj zajišťuje autobusovou dopravu v závazku veřejné služby. Zadávání práce vlastnímu dopravci umožní kraji obejít soutěže na provozovatele regionálních linek, s kterými má Liberecký kraj mimořádně špatnou zkušenost.

Návrh na vstup do ČSAD Liberec zveřejnil kraj v materiálech pro příštích zasedání zastupitelstva (kompletní materiál je zde, jde o bod 68). Podle něj zastupitelé budou rozhodovat o koupi necelých 86 % akcií v ČSAD Liberec, za které zaplatí 6,8 milionu korun a dalších 9,1 milionů na splacení pohledávek firmy vůči Petru Wasserbauerovi, hlavnímu majiteli a řediteli ČSAD Liberec.

Nekupuje ale firmu v nejlepší kondici. Podle zprávy se „nachází ve velmi složité finanční situaci, kdy reálně hrozí předlužení a úpadek.“ Cena vychází ze znaleckého posudku. Firma má záporný vlastní kapitál. Materiál bude ještě v pátek schvalovat Rada Libereckého kraje.

Liberecký kraj oslovil i další dva dopravce v kraji, společnosti Busline a ČSAD Česká Lípa. Firmy zprvu nákup odmítly, později ale zareagovaly nabídkou odprodeje části závodů. „Všechny tři obchodní jednání jsou na sobě víceméně nezávislá, mohou probíhat časově odděleně a jejich výsledkem může být až tři transakce, nebo také žádná,“ uvádí materiál.

Důvod vlastní firmy je jednoduchý: zatímco u najatých dopravců musí dopravní výkony soutěžit, pokud kraj dopravce ovládá, může mu zakázku zadat na přímo.

Zatímco v případě železniční dopravy je Liberecký kraj reklamou na soutěže, v případě autobusů spíše odstrašujícím případem. Soutěže na nového provozovatele běží už třetí volební období a výsledkem je, že provoz zajišťují stále stejné firmy. „Liberecký kraj se jako subjekt, který nese povinnost zabezpečit na svém území služby veřejné autobusové přepravy osob, v současné době nachází v pozici, kdy není schopen zajistit dopravní obslužnost transparentním, legislativně korektním způsobem a ekonomicky výhodně,“ uvádí analýza společnosti Nexia AP.

Jako důvod uvádí i skutečnost, že podmínky v kraji diktuje společnost BusLine. „Kraji jsou klíčovým dodavatelem (BusLine) determinovány cenové podmínky, které jsou významně vyšší než ceny, za něž tyto služby nabízejí v LK další dodavatelé, a současně významně vyšší než ceny, za něž tento dodavatel zajišťuje dopravní obslužnost například v Ústeckém kraji,“ uvádí analýza. Podle materiálu je cena v Ústeckém kraji za kilometr o 7-11 korun nižší.

I Ústecký kraj chce jít ale cestou vlastní firmy, zastupitelé už odsouhlasili záměr na vytvoření vlastního dopravního podniku.

BusLine se už proti nákup ČSAD Liberec ozval, podal i návrh k Úřadu pro hospodářskou soutěž. Ten s krajem zahájil správní řízení.

Tagy BusLine ČSAD Liberec Liberecký kraj
1 komentář