Bez překvapení: ÚOHS zrušil miliardový mýtný tendr kvůli „fleškám“, MD se odvolá

Mýtná brána, foto: Zdopravy.cz/Jan SůraMýtná brána, foto: Zdopravy.cz/Jan Sůra

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zatím nepravomocně zrušil zakázku na provoz elektronického mýtného systému. V ní ministerstvo dopravy vybralo jako

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zatím nepravomocně zrušil zakázku na provoz elektronického mýtného systému. V ní ministerstvo dopravy vybralo jako vítěze sdružení Czech Toll patřící do skupiny PPF, oproti stávajícímu provozu má stát výrazně ušetřit.

Rozhodnutím úřadu se společnosti Kapsch může otevřít cesta k tomu, aby se u provozu mýta udržela bez soutěže i další roky. Ministerstvo dopravy už oznámilo, že na své straně nevidí žádná pochybení, která by měla vést ke zrušení tendru. Proti prvoinstančnímu rozhodnutí ÚOHS podá rozklad k předsedovi úřadu Petru Rafajovi.

Úřad rozhodl, že zadavatel porušil zákon o zadávání veřejných zakázek a jako opatření k nápravě zadávací řízení zrušil. Rozhodnutí není pravomocné a účastníci řízení proti němu mohou do 15 dnů podat rozklad k předsedovi Úřadu,“ konstatoval ÚOHS v tiskové zprávě.

Úřad rozhodoval ve správním řízení, do něhož sloučil tři řízení zahájená na návrh a řízení zahájené z moci úřední.  K porušení zákona mělo dojít na základě toho, že ministerstvo údajně nenašlo takové technické řešení, které by garantovalo soutěžícím, že dostanou stejné informace o zadávacím řízení. Jde o problém flash disků, na kterých byla dokumentace poskytována: první vydalo ministerstvo s osobními údaji, další už anonymizované.  Detailněji problém a celý spor popsal v rozhovoru pro Zdopravy.cz náměstek ministra dopravy Jakub Kopřiva.

„Zadavatel porušil zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona při poskytování části zadávací dokumentace, neboť nezajistil takové technické řešení, na jehož základě by bylo možné zcela jednoznačně určit a zpětně ověřit, zda se všem dodavatelům dostalo shodných informací, na jejichž základě měli sestavovat své nabídky,“ konstatoval ÚOHS.

Ministerstvo vývody antimonopolního úřadu odmítá. „Znaleckým posudkem jsme prokazovali, že všechny vydané disky byly shodné. Podobnou logikou se dá napadnout jakýkoliv tendr, ve kterém je distribuována rozsáhlá dokumentace,“ sdělil ministr Dan Ťok.

Podle ÚOHS se soubory na discích v mnoha případech liší.  „Při mechanickém porovnání se jedná o rozdíly zhruba ve 30 tisících souborech. Nejedná se přitom jen o anonymizaci osobních údajů; ta naopak v mnoha případech provedena nebyla. Změněny jsou prokazatelně i informace, které osobními údaji nejsou. V tzv. „anonymizované“ verzi dokonce některé soubory zcela chybí, některé se obsahově liší,“ tvrdí ÚOHS. Ministerstvo naopak viní ÚOHS, že o převzetí „flešek“ neudělal protokol a není jasné, kdo s nimi nakládal.  ÚOHS manipulaci s nimi vyvrací.

Podle ÚOHS zadavatel pochybil i tím, že nevymezil zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. V zadávací dokumentaci ministerstvo uvedlo, že předpokládá rozšíření zpoplatněných silnic 1. třídy o 900 kilometrů, tedy vymezilo rozsah předmětu plnění pouze odhadem a vymínilo si, že rozsah může případně měnit. K nacenění v rámci etapy 1 má však dojít fixní (paušální) částkou. „Dodavatel tak dle názoru Úřadu musí mít k dispozici konkrétní (závazný) rozsah zpoplatněných pozemních komunikací, na kterých má systém vybudovat, i s ohledem na možnou variantnost nabízeného technického řešení,“ tvrdí ÚOHS.  Ministerstvo už dříve uvedlo, že tuto námitku nechápe, protože nabídku podaly nakonec čtyři firmy.

Zrušení soutěže je velkým vítězstvím společnosti Kapsch, která námitky podávala. Dosavadní provozovatel mýtného systému ho provozuje na základě nevysoutěženého dodatku, protože ministerstvo novou soutěž nestihlo. Teď hrozí další průtahy a prodloužení byznysu bez soutěže.

Vyhlášený vítěz, společnost Czech Toll, verdikt nechápe. Rozhodnutí hodlá nyní podrobně prostudovat a zvážit další kroky. „Stále věříme, že se podaří prosadit výběr nového provozovatele, který nabídl v tendru s rovnými podmínkami pro všechny cenu o 2,7 miliardy korun nižší, než druhý nejlevnější uchazeč. Rozhodnutím Úřadu jsme překvapeni, neboť předání zadávací dokumentace v rozsahu desítek tisíc stran na USB nosiči považujeme za zcela logické. Na USB disku byly předány materiály k tendru také v Německu, kde společnost Kapsch ani jiní účastníci tuto skutečnost nijak nenapadají,“ sdělila firma v prohlášení.

Naopak Kapsch verdikt ÚOHS přivítal. „Ujišťujeme veřejnost, že neexistuje žádné riziko, že by se byť na vteřinu přestalo mýtné vybírat, protože funkční a spolehlivý mýtný systém je a zůstává plně v majetku České republiky. Doufáme, že toto rozhodnutí ÚOHS povede k otevření široké odborné debaty nad možnými řešeními situace, které leží na stole a že se zastaví další nesmyslné útoky a obviňování, jež se v posledních měsících objevila,“ uvedl Kapsch ve své reakci.

 

Tagy czechtoll kapsch mýtný systém soutěž ÚOHS
1 komentář