Baťův kanál dostane po 80 letech novou komoru, stát vypsal tendr v hodnotě 190 mil.

Budoucí podoba jezu Rohatec s novým zdymadlem na Radějovce. Pramen: ŘVC ČRBudoucí podoba jezu Rohatec s novým zdymadlem na Radějovce. Pramen: ŘVC ČR

Stát začíná naplňovat plány na prodloužení Baťova kanálu na jih.

Ředitelství vodních cest naplňuje plány na prodloužení Baťova kanálu na jih do Hodonína, když dnes vypsalo tendr na stavební práce v předpokládané hodnotě 190 milionů korun.

Jejich součástí bude i výstavba nové plavební komory na jezu Rohatec u přístaviště Skalica. Půjde o první novou plavební komoru na Baťově kanálu (či řece Moravě) od dob výstavby kanálu ve druhé polovině 30. let. Zakázka zahrnuje i splavnění zhruba 700 metrů hraniční říčky Radějovky od jezu Rohatec k soutoku s Moravou. Tím se celá cesta prodlouží o několik kilometrů až do Hodonína.

Baťův kanál. Autor: Tomáš Kolařík – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10550563Jižní část Baťova kanálu s vyznačeným úsekem určeným ke splavnění. Pramen: ŘVC ČRBudoucí podoba jezu Rohatec s novým zdymadlem na Radějovce. Pramen: ŘVC ČRDnešní podoba jezu Rohatec na Radějovce. Pramen: ŘVC ČR

Stavba má začít v prosinci, hotovo má být v roce 2023. Uzávěrka pro podání nabídek do tendru je 13. října.

Úprava koryta Radějovky bude spočívat v jeho prohloubení na jednotnou hloubku 1,5 metru. Koryto bude dále upraveno na lichoběžníkový tvar s šířkou ve dně 6 metrů. Rozšíření bude provedeno symetricky podél stávající osy toku.

Baťovým kanálem se zjednodušeně nazývá vodní cesta z přístavu Skalica do Otrokovic (jez Bělov). Cesta měří necelých 54 kilometrů, její delší část vede po řece Moravě, 25 kilometrů připadá na uměle vybudovaný kanál. Stát si od prodloužení vodní cesty slibuje zvýšení turistické přitažlivosti celé oblasti.

Tagy Baťův kanál ŘVC
13 komentářů