Sání štěrku, výhybky v obloucích, rozkmitané mosty. České VRT se snaží učit z francouzských chyb

Za 40 let historie francouzských TGV je seznam problémů relativně velký.