Malá Skála vyhrála boj proti nádražnímu podchodu, SŽDC na něj nedostala povolení

Plány Správy železniční dopravní cesty vybudovat v Malé Skále podchod pro pěší pod tratí Liberec – Pardubice padly. Jde především