Drážní záhada poničených vlaků. SŽ příčinu zatím nenašla, ČD ukázaly poškozená kola

Kontrolní jízdy drezínou problémy neodhalily.