Češi automatické spřáhlo finančně nepodpoří, povinné zatím nebude

Česká republika zastává názor, že jakýkoliv tlak na povinné zavedení automatického spřáhla není žádoucí.