Vizualizace projektu Parková čtvrť. Vyroste na místě Nákladového nádraží Žižkov. Foto: Central Group

Vizualizace projektu Parková čtvrť. Vyroste na místě Nákladového nádraží Žižkov. Foto: Central Group
Vizualizace projektu Parková čtvrť. Vyroste na místě Nákladového nádraží Žižkov. Foto: Central Group
Vizualizace projektu Parková čtvrť. Vyroste na místě Nákladového nádraží Žižkov. Foto: Central Group

Vizualizace projektu Parková čtvrť. Vyroste na místě Nákladového nádraží Žižkov. Foto: Central Group

Vizualizace projektu Parková čtvrť. Vyroste na místě Nákladového nádraží Žižkov. Foto: Central Group

RSS2k
Sledovat přes email4k
Facebook5k
Facebook