Vizualizace projektu Parková čtvrť. Vyroste na místě Nákladového nádraží Žižkov. Foto: Central Group

Vizualizace projektu Parková čtvrť. Vyroste na místě Nákladového nádraží Žižkov. Foto: Central Group
Vizualizace projektu Parková čtvrť. Vyroste na místě Nákladového nádraží Žižkov. Foto: Central Group
Vizualizace projektu Parková čtvrť. Vyroste na místě Nákladového nádraží Žižkov. Foto: Central Group

Vizualizace projektu Parková čtvrť. Vyroste na místě Nákladového nádraží Žižkov. Foto: Central Group

Vizualizace projektu Parková čtvrť. Vyroste na místě Nákladového nádraží Žižkov. Foto: Central Group

Partneři