cargo

Zábradlí mezi trávou a chodníkem? Kvůli bezpečnosti, tvrdí projektant i SŽDC

Zábradlí ve Vesci u Liberce mezi chodníkem a trávníkem. Foto: Jan SůraZábradlí ve Vesci u Liberce mezi chodníkem a trávníkem. Foto: Jan Sůra

Jednou ze stanic, kde vyrostly stovky metrů modrého zábradlí, je Vesec u Liberce. Cestující tu naráží na několika místech na

Jednou ze stanic, kde vyrostly stovky metrů modrého zábradlí, je Vesec u Liberce. Cestující tu naráží na několika místech na zábradlí, u kterého jen těžko chápe jeho význam. Redakce deníku Zdopravy.cz proto oslovila Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) a společnost Prodex, která modernizaci stanice projektovala, aby nutnost instalace zábradlí vysvětlily.

Na první pohled zbytečná zábradlí jsou ve Vesci na několika místech. Už u příchodu k nástupišti je zábrana mezi chodníkem a trávníkem. Chodník i trávník jsou přitom ve stejné rovině a není tak jasné, k čemu zábradlí slouží.

Zábradlí ve Vesci u Liberce mezi chodníkem a trávníkem. Foto: Jan Sůra

Zábradlí ve Vesci u Liberce mezi chodníkem a trávníkem. Foto: Jan Sůra

Toto zábradlí, stejně tak jako mnohé jiné, slouží pro bezpečný přístup cestujících na nástupiště,“ řekl mluvčí SŽDC Marek Illiaš. Na dotaz, jaké nebezpečí by mohlo hrozit, odpověděl: „Například by si někdo mohl při zkracování cesty na nástupiště chůzí po nezpevněném povrchu zlomit nohu. Zvláště u starších lidí, kteří špatně vidí a mají kosti náchylnější k frakturám vlivem osteoporózy, je takováto možnost velmi reálná. V takovém případě by se pojišťovna mohla vyvázat z pojistného plnění a škodní událost by musela hradit SŽDC.

Zkrácení cesty k nástupišti ale přímo nehrozí: zábradlí je i na místě nástupiště.

Příliš pochopitelné není ani zábradlí, které vyrostlo mezi přístřeškem nádražní budovy a nástupištěm.

Zábradlí ve Vesci z Liberce mezi nástupištěm a výpravní budovou. Foto: Jan Sůra

Zábradlí ve Vesci z Liberce mezi nástupištěm a výpravní budovou. Foto: Jan Sůra

V jeho případě byla odpověď SŽDC méně konkrétní. „Ve Vesci je instalován centrální úrovňový přechod. Toto zábradlí končí na jeho úrovni. V minulosti si právě tudy zkracovali cestu neukáznění cestující, čímž centrální přechod poněkud ztrácel své opodstatnění,“ vysvětlil Illiaš.

Stanice Vesec u Liberce. Foto: Jan SůraZábradlí je i na místě, kam cestující nesmí. Foto: Jan SůraZábradlí ve Vesci z Liberce mezi nástupištěm a výpravní budovou. Foto: Jan SůraZábradlí ve Vesci u Liberce mezi chodníkem a trávníkem. Foto: Jan Sůra

Zábradlí ve Vesci vzniklo při modernizaci tratě z Liberce do Tanvaldu v roce 2015. Projektantem celé stavby byla společnost Prodex. „Kdyby si pěší zkracovali cestu těsně kolem zábradlí u výpravní budovy nebo kolem zábradlí, které je vedle chodníku k nástupišti, mohlo by se stát, že by podešli výstražník k železničnímu přechodu a navíc by neměli na osvojení si návěsti na výstražníku minimálně 1 sekundu (2 sekundy je doporučená doba). Plyne to z normy. Proto zábradlí slouží k tomu, aby lidi navedlo přesně pod výstražník. Výstražník musí být dle normy na 4 metry od osy koleje a tím pádem se nachází trošku za zábradlím, které je rovnoběžné s kolejí. Zábradlí tam rozhodně účel plní. Jsem stoprocentně přesvědčen o tom, že projektant, investor ani zhotovitel nemá zájem na tom, aby se někde osazovalo zbytečně zábradlí. Bohužel lidi normy neznají,“ uvedl Peter Lastovecký z Prodexu.

Tagy Prodex SŽDC Vesec u Liberce zábradlí Zábradlománie
24 komentářů