Vše o mýtu

inzerce

Partner sekce

Registrace online

Více informací

ZMĚNA MÝTNÉHO SYSTÉMU:

Všechny podstatné informace o novém mýtném systém na jednom místě

Třináct let starou technologii mikrovlnného mýtného systému nahradí od 1. prosince 2019 nový mýtný systém na bázi satelitního sledování vozidel.
Státu přinese nový mýtný systém značné úspory – oproti mikrovlnné technologii ušetří jen na provozních nákladech řádově 1 miliardu korun ročně.
Z vybraných peněz od dopravců se tak dostane do státního rozpočtu více peněz, které bude možné použít na investice do dopravní infrastruktury.
Pro dopravce přináší generační změna mýtného systému povinnost registrovat se u nového provozovatele a instalovat ve vozidlech novou palubní jednotku.
Tuto povinnost mohou splnit dopravci od 22. září 2019.

22. září 2019

ZAHÁJENÍ PŘEDREGISTRACE

Od tohoto data do konce listopadu by měli dopravci provést registraci vozidel, která podléhají placení mýtného. Budou vydávány nové palubní jednotky.
POZOR: i po registraci do nového systému musí být vozidlo vybaveno současnou palubní jednotkou pro starý systém, a to až do 30. listopadu 2019 včetně. Nová palubní jednotka může být klidně ve vozidle i před 1. prosincem 2019, mýtné se z ní nebude účtovat do spuštění nového systému.

1. prosince 2019

START NOVÉHO SYSTÉMU

Dopravce má od 1.12.2019 povinnost při použití zpoplatněných pozemních komunikací vybavit vozidlo novou palubní jednotkou. Stará palubní jednotka může být ve vozidle (mýto se z ní neúčtuje) do doby jejího vrácení.

1. ledna 2020

ROZŠÍŘENÍ SÍTĚ ZPOPLATNĚNÝCH KOMUNIKACÍ

Od 1.1.2020 dojde k rozšíření sítě zpoplatněných pozemních komunikací – podle aktuálně dostupných informací o 860 kilometrů vybraných úseků silnic I. třídy a 35 kilometrů nových dálnic.

Nový elektronický mýtný systém: ODPOVĚDI NA VAŠE NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

  • provoz nového satelitního mýtného systému bude v ČR zahájen od 1. prosince 2019
  • registrace dopravců odstartuje 22. září 2019, po registraci a uhrazení vratné kauce bude dopravcům vydána nová palubní jednotka pro satelitní mýtný systém
  • vratná kauce za nové palubní jednotky činí 2 468 Kč
  • palubní jednotky budou vyžadovat trvalé elektrické napájení prostřednictvím palubní zásuvky (12 / 24V), nebo prostřednictvím trvalého napojení do napájecí elektrické soustavy vozidla
  • stávající palubní jednotky (bez napájení, pro mikrovlnný mýtný systém) budou funkční jen do 30. listopadu 2019, na jejich vrácení budou mít dopravci dalších 6 měsíců
  • vozidlo pohybující se na zpoplatněné komunikaci v době změny provozovatele mýtného systému (tedy v noci z 30. listopadu 2019 na 1. prosince 2019) bude potřebovat obě palubní jednotky
  • rozsah vyžadovaných dokladů pro provedení úspěšné registrace do nového mýtného systému se oproti stávajícímu systému nemění

Nová registrace: NENECHTE NIC NA POSLEDNÍ CHVÍLI

Povinnost provést novou registraci mohou dopravci splnit od 22. září 2019.na více než 200 místech. Síť obchodních a kontaktních míst se z velké části překrývá s tou dnešní, zachována je také distribuce palubních jednotek na 15 regionálních pobočkách Hospodářské komory ČR. Zde se může dopravce objednat na konkrétní čas a vyhnout se tak zbytečnému čekání.

Dopravci mohou svá vozidla registrovat také online přes zákaznickou samoobsluhu na stránkách www.mytocz.eu. V takovém případě bude při registraci mezi 22. zářím a 30. listopadem palubní jednotka (nebo více jednotek) doručena zdarma poštou do kanceláře v ČR a bezprostředně sousedících zemích.

Registrace vozidel na obchodním místě bude poměrně snadná. Po vyplnění potřebných základních údajů předloží provozovatel nebo řidič technický průkaz vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla, následně by měl po provedení registrace důkladně zkontrolovat všechny údaje. V režimu předplaceného mýtného nezabere registrace jednoho vozidla na obchodním místě déle než pět minut času, v případě tří vozidel na deset minut času.

Přestože je proces nastaven uživatelsky maximálně komfortně, doporučuje nový provozovatel mýtného systému i Ministerstvo dopravy dopravcům, aby nenechávali povinnost registrace vozidel na poslední chvíli. Se startem nového mýtného systému by mělo být vyměněno více než 400 tisíc palubních jednotek a pokud by všichni nechali registraci na poslední chvíli, zcela jistě nebude v možnostech obchodních míst zachovat plynulý provoz odbavení.

Co vše můžete udělat v období předregistrace, tedy od 22. září 2019 do 30. listopadu 2019?

  • zaregistrovat se do nového mýtného systému
  • uzavřít smlouvy v režimu následného placení (režim POST-PAY)
  • předplatit si kredit v režimu placení předem (režim PRE-PAY)
  • zaplatit kauci a vyzvednout si novou palubní jednotku
  • zakoupit si montážní sadu pro trvalé zapojení palubní jednotky do napájecí elektrické soustavy vozidla

REGISTRUJTE SE ONLINE V ZÁKAZNICKÉ SAMOOBSLUZE

REGISTRACE U HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR

REGISTRACE NA OBCHODNÍCH MÍSTECH

(seznam obchodních míst)

Buďte připraveni: JAK ZAREGISTROVAT VOZIDLO DO MÝTNÉHO SYSTÉMU?

Pro zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného je uživatel povinen poskytnout provozovateli systému údaje potřebné k zaevidování vozidla a předložit technický průkaz vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla.
Přehled základních údajů, které je provozovatel vozidla povinen poskytnout při registraci:

  • registrační značku vozidla a stát, ve kterém je vozidlo registrováno
  • kategorii vozidla ve smyslu platné legislativy
  • celkovou hmotnost vozidla, počet náprav a emisní třídu vozidla
  • údaj o skutečnosti, zda je vozidlo vybaveno zařízením anebo úpravou, které by mohly bránit správné funkci elektronického zařízení (palubní jednotky), například zda má vozidlo pokovené čelní sklo
  • předpokládanou celkovou délku zpoplatněných pozemních komunikací, jimiž provozovatel vozidla plánuje projíždět v průběhu vymezeného časového období v režimu následného placení mýta
  • název nebo obchodní jméno, případně jméno a příjmení provozovatele vozidla
  • název nebo obchodní jméno, případně jméno a příjmení vlastníka vozidla, pokud je jiný než provozovatel vozidla
  • e-mailovou adresu provozovatele vozidla.

Na jaké problémy můžete narazit a jak je vyřešíte?

  • pokud chybí v technickém průkazu nebo v osvědčení o registraci vozidla údaj o emisní třídě, lze doložit informaci o emisní třídě platným atestem CEMT
  • pokud není u vozidla registrovaného v členském státě EU jednoznačně prokázána platná emisní třída, lze ji přiřadit dle data první registrace vozidla uvedeného v technickém průkazu nebo v osvědčení o registraci vozidla. Pokud není možné použít ani tento způsob přiřazení emisní třídy, pak se vozidlu v systému elektronického mýtného přiřadí emisní třída Euro II.
  • pokud není u vozidla registrovaného mimo členský stát EU jednoznačně prokázána emisní třída, pak se vozidlu v systému elektronického mýtného přiřadí emisní třída Euro II.
  • při následném prokázání emisní třídy Euro III a vyšší je vozidlo zaevidováno do příslušné kategorie.

Provozovatel systému je oprávněn pořídit scan technického průkazu vozidla, osvědčení o registraci vozidla i atestu CEMT předloženého uživatelem při zaevidování vozidla do systému elektronického mýtného.
Po převzetí elektronického zařízení obdrží uživatel od provozovatele systému doklad obsahující pořízené údaje, které je uživatel povinen na místě překontrolovat. Pakliže uživatel při převzetí dokladu nereklamuje registrované údaje, je následně odpovědný za jejich správnost. Provozovatel vozidla je povinen neprodleně zajistit opravu nesprávných údajů v systému elektronického mýtného.

REGISTRUJTE SE ONLINE V ZÁKAZNICKÉ SAMOOBSLUZE

REGISTRACE U HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR

REGISTRACE NA OBCHODNÍCH MÍSTECH

(seznam obchodních míst)

Buďte připraveni: PALUBNÍ JEDNOTKA V KOSTCE

Podmínkou vydání palubní jednotky pro nový systém elektronického mýtného bude – stejně jako dnes – uhrazení vratné kauce. Ta byla stanovena na 2 468 Kč. Vyšší kauce, ve srovnání s dnešními 1 550 Kč, je dána vyšší hodnotou palubní jednotky pro satelitní mýtný systém. Kauce za palubní jednotku bude dopravcům vyplacena zpět při vrácení jednotky v nepoškozeném funkčním stavu.
Palubní jednotku si může dopravce vyzvednout po úspěšné registraci na kontaktním nebo distribučním místě, případně mu bude doručena poštou. Ve vozidlech bude možné připojit je buďto standardním kabelem přes napájecí zásuvku (zásuvku zapalovače s napětím od 8 do 32 voltů), nebo pevnou instalací, kdy se napojí kabel jednotky přímo na elektrický rozvod ve vozidle.
Nová palubní jednotka může být ve vozidle umístěna již před 1. prosincem 2019, mýtné začne strhávat až při spuštění nového mýtného systému. To je dalším důvodem, proč neotálet s registrací do nového systému až do konce listopadu. Vše lze vyřídit bez zbytečného čekání ve frontě již v září, říjnu či na začátku listopadu. Jednotka může být ve vozidle souběžně s tou, která je určena pro dnešní mikrovlnný systém.

NOVÁ PALUBNÍ JEDNOTKA: NÁVOD K POUŽITÍ

REGISTRUJTE SE ONLINE V ZÁKAZNICKÉ SAMOOBSLUZE

REGISTRACE U HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR

Proč změna: SATELITNÍ MÝTNÝ SYSTÉM JAKO STRATEGICKÁ SLUŽBA STÁTU

Satelitní mýtný systém představuje podstatně modernější a flexibilnější řešení pro provoz elektronického mýtného systému. V České republice je doposud díky omezeným technickým možnostem vnímaný mýtný systém chybně jako jednoduchý nástroj, jak vybrat co peníze od dopravců za používání pozemních komunikací. Díky satelitní technologii lze však udělat z mýtného systému strategickou službu státu, která umožní flexibilně řídit dopravu i investice do dopravní infrastruktury.
Díky podstatně levnějšímu vybudování i provozu satelitního mýtného systému lze operativně měnit síť zpoplatněných komunikací bez nutnosti stavět desítky či stovky mýtných bran. Satelitní mýto tak otevírá cestu k lepším a bezpečnějším silnicím, ze kterých budou profitovat nejen řidiči osobních automobilů, ale i nákladní dopravci.
Z hlediska ekonomiky je zcela zásadní pokles nákladů na provoz systému. Zatímco provoz dnešního systému stojí český stát řádově 1,5 miliardy korun ročně, provoz satelitního mýta společností CzechToll na širší síti zpoplatněných komunikací bude stát řádově třetinu. Roční úspora přesáhne jen na provozních nákladech 1 miliardu korun.